Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kokava nad Rimavicou

Kultúra a šport

1.5.2015   15:00

Námestie pre Kultúrnym domom

STAVANIE MÁJA

1. maj.jpg
 

Noc s Andersenom 2015

Constantin_Hansen_1836_-_HC_Andersen.jpg

Dňa 19. marca 2015 sa už po deviaty krát uskutočnila v Miestnej ľudovej knižnici Noc s Andersenom.
Akcie sa zúčastnilo 11 detí bola prítomná hosťka z Novohradského múzea, ktorá deti oboznámila s ľudovou slovesnosťou a s jarnými zvykmi  v našom regióne. 
Deti počas večera čítali rozprávky, porovnávali prečítané rozprávky a každé dieťa si zahralo postavičku z vybrane rozprávky. Na spestrenie si deti zahrali aj slovné hry zamerané na c ...viac...


 

Rozlúčka s fašiangami

Rozlúčka s fašiangami

S fašiangami sme sa rozlúčili 14. febru-ára 2015, teda v poslednú fašiangovú sobotu, kedy sa konala pochôdzka ma-siek ulicami obce. Pripravili si ich čle-novia FS Kokavan. Možno aj vás vykrú-tili alebo si s vami zaspievali a popriali vám veselé fašiangy. Nezabúdajme, že práve fašiangové zábavy odpútavajú ľudí od každodenných starostí, ktoré život prináša.
Veselosť je liekom pre zdravie a soľou pre život.
Vtipné masky vykrútili aj zamest ...viac...


 

Fašiangové pampuškové posedenie

pampuškové posedenie

ZO SZZP v Kokave pripravilo pre svo-jich členov Fašiangové pampuškové posedenie. Uskutočnilo sa 13. febru-ára 2015 o 15,00 hodine v Kultúrnom dome. Do tanca a na dobrú náladu hrali hudobníci zo Šoltýsky. Všetci prítomní si pochutnali na výborných pampuškách, ktoré napiekli šikovné ruky členiek ZO. Tu treba povedať, že staršia generácia sa rada zabáva, pretože priestor vestibulu KD je zaplnený do posledného miesta.
Janka Krotáková
fo ...viac...


 

Výsledky REFERENDA 2015

Prezident Slovenekj republiky rozhodnutím č 320/2014 Z.Z. vyhlásil referendu, v ktorom oprávnení     občania dňa 7.februára 2015 rozhodnú v otázkach:
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem        zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?       Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené       osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?             ...viac...


 

Novoročná prechádzka turistického oddielu

Pohľad zo Slopova
 

Nové číslo Kokavských zvestí - december 2014

Kokavske zvesti
 

Činnosť turistického oddielu v roku 2014

Turistika 2014

Pešia turistika. Nepýta od človek veľa, len jednoduchú aktivitu – chôdzu, ale na druhej strane poskytuje množstvo pozitívnych účinkov. Okrem zdravého pohybu na čerstvom vzduchu a poznávania krajiny, poskytuje psychickú relaxáciu, ktorá je potrebná v  bežnom živote plnom stresu
Aj tento rok kokavskí turisti zorganizovali a absolvovali niekoľko turistických podujatí a prešli kopce v okolí rodnej obce ale aj Nízke a Vysoké Tatry a Slovenský raj ...viac...


 

Zriadenie odboru živnostenského podnikania v Poltári

Oznamujeme občanom, že na Okresnom úrade v Poltári je od 01.09.2014 je zriadené i detašované pracovisko odboru živnostenského podnikania. Kancelária je na druhom poschodí v budove Okresného úradu Poltár. Úradné hodiny sú:

pondelok, utorok, štvrtok -  od 8.00 do 15.00 hod.
streda - od 8.00 do 17.00 hod.
piatok - od 8.00 do 14.00 hod.
 
viac...


 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOU

Miestna volebná komisia v Kokave nad Rimavicou vyhlasuje
VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOU
Z celkového počtu zapísaných voličov 2390 sa volieb zúčastnilo 1430 voličov t.j. 59,83 %
 
Kandidáti na starostu obce: P.č. Meno, priezvisko, vek, povolanie Politická strana Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Spolu Poradie 1. Ján Chromek, I ...viac...


 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje

oznam

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti.
V poslednom období ...viac...


 

Večer strašidiel

večer strašidiel


 Dňa 30.10.2014 sa deti z našej materskej škôlky osobne stretli so strašidlami, strigami, mátohami a rôznymi strašidelnými postavami. Prešli v lampiónovom sprievode  „ďalekú“ cestu od škôlky spolu so svojimi rodičmi, učiteľkami a kamarátmi až na námestie našej obce k fontáne. Museli sa vzdať strachu a prejsť popod  pekelnú bránu, kde im strašidlá za ich statočnosť darovali sladkosti. Krásna akcia plná detských zážitkov a možno aj strachu ...viac...


 

Október mesiac úcty k starším

Stretnutia s dôchodcami

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo v Kokave nad Rimavicou niekoľko stretnutí so seniormi:
20.10. – ZO SZPB  - posedenie s členmi
21.10. – ZO SZZP a Klub dôchodcov – stretnutie s jubilantmi a seniormi organizácie
21.10. – podujatie organizované ZPOZ na Obecnom úrade
21.10. – podujatie pre všetkých seniorov obce organizované MKS - vystúpil sólista opery SND z Bratislavy - Mgr ...viac...


 

Upozornenie pre chodcov

oznam

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje chodcov, že dňom 01.01.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. ...viac...


 

REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ

regionálny gurmánsky deň

   11. októbra 2014 sa uskutočnila v našej obci po prvýkrát súťaž vo varení tradičných jedál.
         Mikroregión SINEC-KOKAVSKO, ktorému predsedá náš starosta, Ing. Ján Chromek a Obec Kokava nad Rimavicou boli organizátormi Regionálneho gurmánskeho dňa, ktorého zámerom bola súťaživosť jednotlivých družstiev v príprave a varení tradičných jedál obcí nášho regiónu. Mikroregión prezentovala aj pani Milada Kochanová, tajomníčka, ktorá mala n ...viac...


 

Oslavy 70. výročia SNP

Kladenie vencov

28. augusta 2014 sa uskutočnili spomienkové oslavy 70. výročia SNP v Kokave nad Rimavicou. Pietnym aktom položenia kytíc pri pamätníku padlých si Kokava uctila tých, ktorí bojovali v SNP a v boji padli za našu slobodu. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce, Ing. Ján Chromek, príležitostnú báseň zarecitovala pani poslankyňa Anna Šuleková. Dychová hudba Kokavčanka prispela svojím vystúpením k dôstojným oslavám tohto významného výročia v deji ...viac...


 


1169181

Úvodná stránka