;-image-src-for-social-new-;
Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kokava nad Rimavicou

MIMORIADNY autobusový spoj dňa 1.8.2015 Kokava nad Rimavicou - Lučenec

index.jpg

Milý návštevníci FS KOLIESKO 2015, pripravili sme pre Vás autobusový spoj Kokava nad Rimavicou smer Lučenec, ktorý bude mať odchod 1.8.2015 (sobota) o 23:00 zo zastávky na železničnej stanici v Kokave nad Rimavicou.
Jednotná cena cestovného  je 3,00 €.
viac...


 

Pozvánka na XXV. ročník Festivalu ľudovej kultúry KOLIESKO 2015

Plagát Koliesko 2015

Vážení priatelia, Obec Kokava nad Rimavicou ako hlavný organizátor Festivalu ľudovej kultúry - stretnutia mladých folkloristov KOLIESKO, Vás srdečne pozýva a teší sa na stretnutie s Vami už na 25. ročníku tohto podujatia. Všeličo je pripravené, programy, dvory, remeselníci, knižnica a všeličo iné...
Vy ale musíte zažiť tú úžasnú atmosféru uprostred leta, v krásnom prostredí a s milými a ochotnými ľuďmi...
Tak nezabudnite, ste vítaní, ...viac...


 

Oznam o uzávierke a obchádzke cesty III/2724

Oznam

Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou oznamuje, že počas 25. ročníka FF Koliesko 2015, ktorý sa uskutoční v Kokave nad Rimavicou, bude cesta III/2724 Kokava nad Rimavicou - Lom nad Rimavicou (v časti od Námestia 1. mája po základnú školu - Štúrova ulica) v dňoch od 31.7. (od 10,00 hod.) - 2.8.2015 (do 12.00 hod) úplne uzavretá s obchádzkou po ceste II/526 a miestnych komunikáciách (Sládkovičova ulica, Cintorínska ulica a Bakulíniho ulica).

...viac...


 

Dotazník- Prieskum názorov a potrieb občanov obce Kokava nad Rimavicou

Dotazník

Vážení spoluobčania, obec Kokava nad Rimavicou patrí do územia pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, ktorá sa snaží podporovať projekty a realizovať aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok jeho obyvateľov. Tu žijete a pôsobíte a preto sa obraciame na Vás so záujmom „vypočuť si“ Váš názor prostredníctvom vyplnenia tohto dotazníka, ktorý je určený pre každú domácnosť vo všetkých 43 obciach Mies ...viac...


 

Medzinárodné cyklistické preteky OKOLO SLOVENSKA 59. ročník

Okolo Slovenska 185.jpg

Dňa 12.6.2015 v rámci 3. etapy Medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA 59. ročník prechádzal pelotón aj cez našu obec.
 
 
 
fotogaléria
viac...


 

Stretnutie Heligónkarov 2015

stretnutie heligónkarov 2015

V sobotu 6.6.2015 sa v sále DK v Kokave nad Rimavicou konalo už XVIII. ročník Stretnutia Heligónkarov, okrem domácich heligónkarov sa predstavili heligónkari z rôznych obcí a miest Slovenska ako aj rodinné zoskupenia heligónkarov.
 
 
fotogaléria
viac...


 

DEŇ DETÍ - Slovenský Červený kríž miestny spolok Kokava nad Rimavicou

deň detí

V sobotu 6.6.2015 sa konala na amfiteátri krásna akcia "Hraj,zbieraj,vyhrávaj,, Deň detí v Kokave nad Rimavicou.
Pre deti bola pripravená cesta rozprávkovým lesom,súťaže a tanečné animácie,facepainting, tvorivé dielne, medveď ako aj ďalšie atrakcie ako skákací hrad, trampolína, kolotoče. 
Ukážky práce polície, hasičov, záchranárov a vojakov. Každé dieťa, ktoré absolvovalo cestu rozpravkovým lesom získalo sladkú odmenu.
 
...viac...


 

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

DSCN0174.JPG

Slovenský národ mal v minulosti niekoľko zaujímavých osobnosti, ktoré ho nielen zviditeľňujú a obohacujú až po súčasnosť, ale majú významný dopad na dianie, formovanie a život Slovákov.
Medzi naväčšie postavy slovenskej histórie patril a j Ľudovít Štúr. V 19. storočí, keď náš národ nemohol používať svoju materinskú reč v úradnom jazyku, objavil sa na scéne našich dejín mladý  21 ročný Ľudovít Štúr.
Tento rok si pripomíname 200sté vý ...viac...


 

Upozornenie na správne separovanie plastového odpadu

upozornenie

Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou žiada občanov, aby venovali väčšiu pozornosť pri separovaní plastového odpadu. Do plastov patria: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, tertrapaky, hliníkové obaly z paštét, PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov ...viac...


 

Oznam SPP, a.s., Prechod na nový odorant zemného plynu

prechod na nový odorant zemného plynu

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si Vám dovoľuje oznámiť, že v nasledujúcich dňoch bude v našej obci meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.
Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol odorant na báze tetrahydrotiofénu. Táto odlišnosť v chemicko ...viac...


 

Čitateľský kráľ 2015

čitateľský kráľ

Knižnica každoročne vyhodnocuje najlepšieho detského čitateľa – čitateľského kráľa. Toto pomenovanie môže dostať len také dieťa, ktoré si v období od januára – do apríla požičia najviac detských knižiek a samozrejme ich aj prečíta. 
Viac sa dočítate TU.
viac...


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

zaburinenie


Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. 
Viac v súbore na stiahnutie.
viac...


 

Noc s Andersenom 2015

Constantin_Hansen_1836_-_HC_Andersen.jpg

Dňa 19. marca 2015 sa už po deviaty krát uskutočnila v Miestnej ľudovej knižnici Noc s Andersenom.
Akcie sa zúčastnilo 11 detí bola prítomná hosťka z Novohradského múzea, ktorá deti oboznámila s ľudovou slovesnosťou a s jarnými zvykmi  v našom regióne. 
Deti počas večera čítali rozprávky, porovnávali prečítané rozprávky a každé dieťa si zahralo postavičku z vybrane rozprávky. Na spestrenie si deti zahrali aj slovné hry zamerané na c ...viac...


 

Rozlúčka s fašiangami

Rozlúčka s fašiangami

S fašiangami sme sa rozlúčili 14. febru-ára 2015, teda v poslednú fašiangovú sobotu, kedy sa konala pochôdzka ma-siek ulicami obce. Pripravili si ich čle-novia FS Kokavan. Možno aj vás vykrú-tili alebo si s vami zaspievali a popriali vám veselé fašiangy. Nezabúdajme, že práve fašiangové zábavy odpútavajú ľudí od každodenných starostí, ktoré život prináša.
Veselosť je liekom pre zdravie a soľou pre život.
Vtipné masky vykrútili aj zamest ...viac...


 

Fašiangové pampuškové posedenie

pampuškové posedenie

ZO SZZP v Kokave pripravilo pre svo-jich členov Fašiangové pampuškové posedenie. Uskutočnilo sa 13. febru-ára 2015 o 15,00 hodine v Kultúrnom dome. Do tanca a na dobrú náladu hrali hudobníci zo Šoltýsky. Všetci prítomní si pochutnali na výborných pampuškách, ktoré napiekli šikovné ruky členiek ZO. Tu treba povedať, že staršia generácia sa rada zabáva, pretože priestor vestibulu KD je zaplnený do posledného miesta.
Janka Krotáková
fo ...viac...


 


1427507

Úvodná stránka