Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kokava nad Rimavicou

Kultúra a šport

5.6.2015   9:30

Obec Šoltýska

DEŇ MIKROREGIÓNU 2015

pozvanka 2015.pdf.jpg
 

6.6.2015   10:00

Amfiteáter v Kokave nad Rimavicou

Hraj, zbieraj, vyhrávaj - DEŇ DETÍ

Deň detí.jpg

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Kokava nad Rimavicou Vás srdečne pozýva na akciu "Deň detí", ktorú organizuje v spolupráci s Obcou Kokava nad Rimavicou. Na priestranstve pri amfiteátri si deti zasúťažia na rozprávkových stanovištiach, pripravené sú pre nich rôzne atrakcie (skákací hrad, tvorivé dielne, animácie, facepainting), ukážky práce polície, hasičov, záchranárov a vojakov. Čakajú na ne aj sladké odmeny a darčeky.
Pre každé dieťa je pripravené občerstvenie zdarma.


 

6.6.2015   16:00

Kultúrny dom v Kokave nad Rimavicou

STRETNUTIE HELIGONKÁROV

plag_1_2015.jpg
 

Kultúra a šport

30.5.2015   8:00

Námestie 1. mája Kokava nad Rimavicou

Skanzen Vydrovo a Čiernohorská železnička v Čiernom Balogu

Čiernohorská železnica.jpg

Turistický oddiel v Kokave nad Rimavicou v spolupráci s Obcou Kokava nad Rimavicou srdečne pozýva rodičov s deťmi do lesníckeho skanzenu „Vydrovo a Čiernohorskú železničku
v Čiernom Balogu„ v sobotu 30.mája 2015.
Odchod z Kokavy nad Rimavicou o 8.00 hod. autobusom z Námestia 1.mája. Cestovné pre dospelých je 4 €, deti zdarma.

Prosíme o nahlásenie účasti do 28.5.2015 na Obecnom úrade v Kokave nad Rimavicou u p. Dorickovej.

Informácie na tel.čísle: 0908974110 

Riaditeľstvo strednej odbornej školy v Hnúšti otvára 2-ročné nadstavbové štúdium

Riaditeľstvo strednej odbornej školy v Hnúšti oznamuje záujemcom o maturitnú skúšku, že v školskom roku 2015/2016 otvára 2-ročné nadstavbové štúdium v odboroch:

strojárstvo
a
drevárska a nábytkárska výroba.

Podmienky prijatia:   ukončené 3-ročné štúdium v príslušnom odbore.
Podanie prihlášky do 31.5.2015

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 047/5422426, 0905 405 188 alebo priamo v ...viac...


 

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou

Dňa 3. júna 2015 vo veľkej zasadacej miestnosti Obecného úradu v Kokave nad Rimavicou sa bude konať riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou.
Materiály na rokovanie
viac...


 

Oznam SPP, a.s., Prechod na nový odorant zemného plynu

prechod na nový odorant zemného plynu

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si Vám dovoľuje oznámiť, že v nasledujúcich dňoch bude v našej obci meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.
Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol odorant na báze tetrahydrotiofénu. Táto odlišnosť v chemicko ...viac...


 

Čitateľský kráľ 2015

čitateľský kráľ

Knižnica každoročne vyhodnocuje najlepšieho detského čitateľa – čitateľského kráľa. Toto pomenovanie môže dostať len také dieťa, ktoré si v období od januára – do apríla požičia najviac detských knižiek a samozrejme ich aj prečíta. 
Viac sa dočítate TU.
viac...


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

zaburinenie


Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. 
Viac v súbore na stiahnutie.
viac...


 

Prerušenie distribúcie elektriny

oznam

SSE - Distribúcia, a.s. oznamuje, že dňa 28.5.2015 od 08.00 hod. do 17.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v častiach obce: Belá, Vlkovo, Liešnica, Potočky. 
viac...


 

Noc s Andersenom 2015

Constantin_Hansen_1836_-_HC_Andersen.jpg

Dňa 19. marca 2015 sa už po deviaty krát uskutočnila v Miestnej ľudovej knižnici Noc s Andersenom.
Akcie sa zúčastnilo 11 detí bola prítomná hosťka z Novohradského múzea, ktorá deti oboznámila s ľudovou slovesnosťou a s jarnými zvykmi  v našom regióne. 
Deti počas večera čítali rozprávky, porovnávali prečítané rozprávky a každé dieťa si zahralo postavičku z vybrane rozprávky. Na spestrenie si deti zahrali aj slovné hry zamerané na c ...viac...


 

Rozlúčka s fašiangami

Rozlúčka s fašiangami

S fašiangami sme sa rozlúčili 14. febru-ára 2015, teda v poslednú fašiangovú sobotu, kedy sa konala pochôdzka ma-siek ulicami obce. Pripravili si ich čle-novia FS Kokavan. Možno aj vás vykrú-tili alebo si s vami zaspievali a popriali vám veselé fašiangy. Nezabúdajme, že práve fašiangové zábavy odpútavajú ľudí od každodenných starostí, ktoré život prináša.
Veselosť je liekom pre zdravie a soľou pre život.
Vtipné masky vykrútili aj zamest ...viac...


 

Fašiangové pampuškové posedenie

pampuškové posedenie

ZO SZZP v Kokave pripravilo pre svo-jich členov Fašiangové pampuškové posedenie. Uskutočnilo sa 13. febru-ára 2015 o 15,00 hodine v Kultúrnom dome. Do tanca a na dobrú náladu hrali hudobníci zo Šoltýsky. Všetci prítomní si pochutnali na výborných pampuškách, ktoré napiekli šikovné ruky členiek ZO. Tu treba povedať, že staršia generácia sa rada zabáva, pretože priestor vestibulu KD je zaplnený do posledného miesta.
Janka Krotáková
fo ...viac...


 

Výsledky REFERENDA 2015

Prezident Slovenekj republiky rozhodnutím č 320/2014 Z.Z. vyhlásil referendu, v ktorom oprávnení     občania dňa 7.februára 2015 rozhodnú v otázkach:
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem        zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?       Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené       osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?             ...viac...


 

Novoročná prechádzka turistického oddielu

Pohľad zo Slopova
 

Nové číslo Kokavských zvestí - december 2014

Kokavske zvesti
 

Činnosť turistického oddielu v roku 2014

Turistika 2014

Pešia turistika. Nepýta od človek veľa, len jednoduchú aktivitu – chôdzu, ale na druhej strane poskytuje množstvo pozitívnych účinkov. Okrem zdravého pohybu na čerstvom vzduchu a poznávania krajiny, poskytuje psychickú relaxáciu, ktorá je potrebná v  bežnom živote plnom stresu
Aj tento rok kokavskí turisti zorganizovali a absolvovali niekoľko turistických podujatí a prešli kopce v okolí rodnej obce ale aj Nízke a Vysoké Tatry a Slovenský raj ...viac...


 

Zriadenie odboru živnostenského podnikania v Poltári

Oznamujeme občanom, že na Okresnom úrade v Poltári je od 01.09.2014 je zriadené i detašované pracovisko odboru živnostenského podnikania. Kancelária je na druhom poschodí v budove Okresného úradu Poltár. Úradné hodiny sú:

pondelok, utorok, štvrtok -  od 8.00 do 15.00 hod.
streda - od 8.00 do 17.00 hod.
piatok - od 8.00 do 14.00 hod.
 
viac...


 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOU

Miestna volebná komisia v Kokave nad Rimavicou vyhlasuje
VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOU
Z celkového počtu zapísaných voličov 2390 sa volieb zúčastnilo 1430 voličov t.j. 59,83 %
 
Kandidáti na starostu obce: P.č. Meno, priezvisko, vek, povolanie Politická strana Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Spolu Poradie 1. Ján Chromek, I ...viac...


 


1275258

Úvodná stránka