Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Kokava nad Rimavicou

Kultúra a šport

31.1.2015   20:00

Kultúrny dom v Kokave nad Rimavicou

Osvetársky ples

ples.jpg

Miestne kultúrne stredisko Kokava nad Rimavicou Vás pozýva na Osvetársky ples.
Vstupné je 15 eur (aperitív, večera, kapustnica).
Vstupenky je možné si zakúpiť v predpredaji v kancelárii MKS každý deň.


 

POZVÁNKA na prvé pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT na roky 2014 - 2020

pozvánka

Príprava stratégie miestneho rozvoja 2014 - 2020
 

Miestna akčná skupina MALOHONT sa chce aj v období 2014 - 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na jej území.
 
Základným predpokladom pre získanie týchto financií je spracovanie stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si MAS MALOHONT definuje aktivity, ...viac...


 

Novoročná prechádzka turistického oddielu

Pohľad zo Slopova
 

Nové číslo Kokavských zvestí - december 2014

Kokavske zvesti
 

Činnosť turistického oddielu v roku 2014

Turistika 2014

Pešia turistika. Nepýta od človek veľa, len jednoduchú aktivitu – chôdzu, ale na druhej strane poskytuje množstvo pozitívnych účinkov. Okrem zdravého pohybu na čerstvom vzduchu a poznávania krajiny, poskytuje psychickú relaxáciu, ktorá je potrebná v  bežnom živote plnom stresu
Aj tento rok kokavskí turisti zorganizovali a absolvovali niekoľko turistických podujatí a prešli kopce v okolí rodnej obce ale aj Nízke a Vysoké Tatry a Slovenský raj ...viac...


 

Zriadenie odboru živnostenského podnikania v Poltári

Oznamujeme občanom, že na Okresnom úrade v Poltári je od 01.09.2014 je zriadené i detašované pracovisko odboru živnostenského podnikania. Kancelária je na druhom poschodí v budove Okresného úradu Poltár. Úradné hodiny sú:

pondelok, utorok, štvrtok -  od 8.00 do 15.00 hod.
streda - od 8.00 do 17.00 hod.
piatok - od 8.00 do 14.00 hod.
 
viac...


 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOU

Miestna volebná komisia v Kokave nad Rimavicou vyhlasuje
VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOU
Z celkového počtu zapísaných voličov 2390 sa volieb zúčastnilo 1430 voličov t.j. 59,83 %
 
Kandidáti na starostu obce: P.č. Meno, priezvisko, vek, povolanie Politická strana Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Spolu Poradie 1. Ján Chromek, I ...viac...


 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje

oznam

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti.
V poslednom období ...viac...


 

Večer strašidiel

večer strašidiel


 Dňa 30.10.2014 sa deti z našej materskej škôlky osobne stretli so strašidlami, strigami, mátohami a rôznymi strašidelnými postavami. Prešli v lampiónovom sprievode  „ďalekú“ cestu od škôlky spolu so svojimi rodičmi, učiteľkami a kamarátmi až na námestie našej obce k fontáne. Museli sa vzdať strachu a prejsť popod  pekelnú bránu, kde im strašidlá za ich statočnosť darovali sladkosti. Krásna akcia plná detských zážitkov a možno aj strachu ...viac...


 

Október mesiac úcty k starším

Stretnutia s dôchodcami

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo v Kokave nad Rimavicou niekoľko stretnutí so seniormi:
20.10. – ZO SZPB  - posedenie s členmi
21.10. – ZO SZZP a Klub dôchodcov – stretnutie s jubilantmi a seniormi organizácie
21.10. – podujatie organizované ZPOZ na Obecnom úrade
21.10. – podujatie pre všetkých seniorov obce organizované MKS - vystúpil sólista opery SND z Bratislavy - Mgr ...viac...


 

Upozornenie pre chodcov

oznam

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje chodcov, že dňom 01.01.2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. ...viac...


 

REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ

regionálny gurmánsky deň

   11. októbra 2014 sa uskutočnila v našej obci po prvýkrát súťaž vo varení tradičných jedál.
         Mikroregión SINEC-KOKAVSKO, ktorému predsedá náš starosta, Ing. Ján Chromek a Obec Kokava nad Rimavicou boli organizátormi Regionálneho gurmánskeho dňa, ktorého zámerom bola súťaživosť jednotlivých družstiev v príprave a varení tradičných jedál obcí nášho regiónu. Mikroregión prezentovala aj pani Milada Kochanová, tajomníčka, ktorá mala n ...viac...


 

Oslavy 70. výročia SNP

Kladenie vencov

28. augusta 2014 sa uskutočnili spomienkové oslavy 70. výročia SNP v Kokave nad Rimavicou. Pietnym aktom položenia kytíc pri pamätníku padlých si Kokava uctila tých, ktorí bojovali v SNP a v boji padli za našu slobodu. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce, Ing. Ján Chromek, príležitostnú báseň zarecitovala pani poslankyňa Anna Šuleková. Dychová hudba Kokavčanka prispela svojím vystúpením k dôstojným oslavám tohto významného výročia v deji ...viac...


 

Slovenské rekordy na Koliesku 2014

Najväčšie gate a krpce

Od agusta má už aj tradičný slovenský odev svojich zástupcov v Knihe slovenských rekordov. Na festivale Koliesko 2014 v Kokave nad Rimavicou sa tam dostali plátené gate (gäty) a kožené krpce. Gate vyrobila 71-ročná Kokavčanka Rozália Murínová. Tento odev mal dĺžku 154 centimetrov a obvod pása 182 cm. Plátno, z ktorých ušila gate tkala do potrebnej dĺžky viac ako rok, no za jeden večer ich komplet ušila. Do maxigatí z kolieska sa zmestia aj štyria ...viac...


 

Vitajte medzi nami

100_3651.JPG

V nedeľu 17. augusta 2014 sme privítali v Evanjelickom kostole a.v. v Kokave nad Rimavicou brata kaplána Mgr. Vladimíra Ticháňa.  V mene celého cirkevného zboru sa mu prihovorili  zborový  dozorca Ondrej Bálint  a presbyterka Ing. Jaroslava Maceková.
Mgr. Vladimír Ticháň  pochádza z Leštín na Orave. Študoval na Evanjelickej bohosloveckej  fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ordinovaný za kňaza bol v roku 2013  vo Vranove nad Topľou ...viac...


 

UPOZORNENIE na znečisťovanie verejných priestranstiev a vodných tokov

Životné prostredie

V posledných dňoch sa v našej obci znovu rozmohlo znečisťovanie verejných priestranstiev našimi občanmi všetkým neporiadkom, čo majú vo dvoroch alebo v záhradách. Upozorňujeme týchto občanov, že obec nie je povinná odvážať všetok neporiadok, ktorý vyprodukujú  na svojich nehnuteľnostiach.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad t.j.  tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina a iné, si musia občani ...viac...


 


1050026

Úvodná stránka