Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Verejné obstarávanie

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej zákon/ vydáva starosta obce, ako štatutárny zástupca obce  Kokava nad Rimavicou smernicu č.1/2011  upravujúcu postup pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác verejného obstarávateľa, ktorá definuje pojmy vo verejnom obstarávaní, upravuje postup pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní, najmä pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, kedy nie je potrebné činnosti vo verejnom obstarávaní zabezpečiť odborne spôsobilou osobu na verejné obstarávanie a zadáva konkrétnu zodpovednosť pri obstarávaní zákaziek.

 


 
Smernica č. 2/2016 o verejnom obstarávaní pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZVO
 Smernica_VO.pdf (137 kB) (137 kB)

 

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou ako verejný obstarávateľ podľa §6 odsek 1 písm. b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní na zákazku "Zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v roku 2017"

Súbor na stiahnutie vyzva.pdf vyzva.pdf (58.3 kB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka