Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúra a šport

21.9.2019   8:00

Kultúrny dom Kokava nad Rimavicou

Maratón dobrej vôle

maratón.jpg

Vás všetkých srdečne pozýva 21. septembra 2019 medzi 8:00 a 20:00 hod. do kultúrneho domu v Kokave nad Rimavicou, kde sa môžete zapojiť do skvelej charitatívnej akcie MARATÓN DOBREJ Vôle.
1. zúčastni sa maratónu pletenia a háčkovania a zošívania štvorcov, z ktorých vytvoríme deky pre deti do nemocníc a detských domovov
2. kúp si klbko a prispej na Červený kríž
3. spolu pomôžeme dobrej veci


 

5.10.2019   9:00

Námestie Kokava nad Rimavicou

Regionálny gurmánsky deň

70489166_10216224214412133_8762883909873565696_n.jpg

Vás pozývajú na VI. ročník prezentácie varenia tradičných jedál REGIONÁLNY GURMÁNSKY DEŇ, ktorý sa uskutoční 5. októbra 2019 (sobota) na námestí pred KD v Kokave nad Rimavicou.
Program podujatia:
8:00 - 9:00 Registrácia družstiev
9:00 - 12:00 Príprava tradičných jedál a výzdoba stánkov
13:30 Vyhodnotenie súťaže výzdoby stánkov a ocenenie družstiev

Sprievodné podujatia:
vystúpenie domácich a hostí:
DFS Kokavan a Mládežnícky ľudová hudba
DFS Mladosť z Klenovca
ĽH Jána Maka

Z podujatia bude vyhotovená fotodokumentácia na propagačné účely organizátorov, zverejnená na oficiálnej stránke obce Kokava nad Rimavicou.


 

Oznamy

Slávnostné odovdzávanie hasičskej techniky

DSC_0611.JPG

Dobrovoľným hasičom v 7 mestách a obciach Banskobystrického kraja boli dňa 27. augusta 2019 odovzdané nové vozidlá Iveco Daily.
V utorok 27.8.2019 si  v meste Poltár prevzali nové vozidlá dobrovoľní hasiči z našej obce. Slávnostné odovzdávanie nových vozidiel sa uskutočnilo za účasti ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Saloňa, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína ...viac...


 

Výjazdové zasadanie Vlády SR v Kokave nad Rimavicou

Zasadnutie vlady v kokave 098.jpg

Vláda SR zasadla dňa 27.8.2019 v regióne Malohont v našej obci Kokava nad Rimavicou. Pôvodne avizovaný milión eur vláda zvýšila ešte o ďalších 110.000 eur na podporu štyridsiatich troch projektov v okrese Poltár. Naša obec dostala 95 tisíc na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, 45 tisíc na vybudovanie bezbariérového prístupu v zdravotnom stredisku a obecnom úrade a navyše 50 tisíc na rekonštrukciu veľkej zasadacej miestnosti Obecného ...viac...


 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina oznamuje, že v nasledovných termínoch  bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Obnmedzená distribúcia elektriny bude pre nasledovné odberné miesta:
ulica alebo časť obce súpisné číslo 23.9.2019 od 7:00 do 17:30 hod. ...viac...


 

Zverejnenie Zmluvy o dielo

Kúltúrno - výchovné občianske združenie Lárho drom, Huta 31, Kokava nad Rimavicou zverejňuje Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
1. objednávateľ: KVOZ Láčho drom, Huta 31, Kokava nad Rimavicou, IČO 37828711
2. Zhotoviteľ:  S.T.A.V. BAR s.r.o., Štúrova ulica 470/14, Kokava nad Rimavicou, IČO 51861968
Predmet zmluvy: predmetom tejto zmluvy je záväzok zhoto ...viac...


 

Rozsah hodnotenia Termická bioelektráreň Kokava nad Rimavicou - doplnenie TAP a TDP

Obec Kokava nad Rimavicou, dotknutá obec v súlade s § 30 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo ROZSAH  HODNOTENIA  vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava pod č. 7197/2019-1.7/vt zo dňa 07.08.2019 k navrhovanej činnosti “Termická bioelektráreň Kokava nad Rimavicou - dopln ...viac...


 

Rozvoz kompostérov

Kompostér

Obec Kokava nad Rimavicou získala finančné prostriedky na nákup domácich kompostérov. Podľa zákona o odpadoch je občan povinný biologický odpad kompostovať. Kompostovanie výrazne prispieva k zníženiu hmotnosti vyhadzovaných odpadov.
V najbližších dňoch bude obec tieto kompostéry rozvážať do domáností. Rozvážať sa bude v popoludňajších hodinách od 12.00 hod. Kompostér si prevezme majiteľ rodinného domu na podpis. Kompostér nie je zložený. Pri ...viac...


 

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

index.png

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Na Slovensku bolo do tohto jednorázového zisťovania pre rok 2019 vybratých takmer 345 obcí, medzi nimi aj Naša obce. Do zisťovania je zaradených cca 4100 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla ...viac...


 

eKASA

TAXANA plagát_výzva na podávanie žiadostí_eKASA_na výšku (3).jpg

Prejdite na EKASU TERAZ.
Požiadajte o kód pre ekasu ešte dnes.
Bez neho od júla nič nenablokujete. Nenechajte si to na poslednú chvíľu.
www.financnasprava.sk
048/43 17 222
viac...


 

Články

Deň detí 2019

Deti

V sobotu 8.6.2019 sa v športovom areáli v Kokave nad Rimavicou uskutočnilo pekné podujatie „ Deň detí“.  Deti si prešli rozprávkovým lesom s 15-timi stanovišťami, ktoré pripravili p. učiteľky so žiakmi zo základnej a materskej školy. Na konci tohto chodníka bol pre deti pripravený balíček so sladkosťami. Deti mohli v areáli na športovom ihrisku súťažiť v rôznych športových disciplínach. Taktiež aj rybári a hasiči pripravili súťaže, za čo deti dos ...viac...


 

Beseda s JOZEFOM BANÁŠOM a jeho knihou o M. R. Štefánikovi – Prebijem sa!

Jozef Banáš 005.jpg


Dňa 14.5.2019 sa uskutočnilo stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom, ktorý najviac hovoril o svojej knihe Prebijem sa, kde opisuje život Milana Rastislava Štefánika. Bol to zaujímavý zážitok z mimoriadne pútavého rozprávania spisovateľa Jozefa Banáša.
 
fotogaléria
viac...


 

8. máj Deň víťazstva nad fašizmom

Pietny akt položenia vencov 010.jpg

Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si jednotlivé štáty starého kontinentu pravidelne pripomínajú 8. mája. Deň víťazstva nad fašizmom je štátnym sviatkom aj dňom pracovného pokoja Slovenskej republiky. Tento významný deň sme si pripomenuli aj v našej obci Pietnou spomienkou a položením vencov k pomníku padlých.


viac...


 

Separovanie odpadu

Ako iste viete, v našej obci je zavedený separovaný zber odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z, o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Triedenie odpadov je jednoduché a dôležité. Ide o správnu vec pre prostredie, v ktorom žijeme dnes a ktoré zanecháme našim deťom a vnúčatám. Preto sa pri každom nákupe zamyslite, či tú vec naozaj potrebujete a zvoľte radšej nákup bez obalov. Z každého tovaru raz vznikne odpad alebo odpad z obalov, z elek ...viac...


 

Projekt Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou

Ministerstvo vnútra SR

   

Názov projektu: Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou
Typ: dopytovo - orientovaný projekt
Trvanie projektu: 08.2017 do 07.2019
Opis projektu
Obec Kokava nad Rimavicou sa nachádza v južnej časti Banskobystrického kraja v severnej časti okresu Poltár, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Obec má 2899 obyvateľov, z toho podľa Atlasu rómskych komunít je 16,5% z marginalizovane ...viac...


 

Oslobodenie KOKAVY

IMG_9208.jpg

Pripomeňme si január 1945
Od skončenia druhej svetovej vojny uplynie v tomto roku už sedemdesiattri rokov. Priamych účastníkov vojny ubúda. Vymierajú. S nimi odchádzajú príbehy i spomienky na dobu, ktorá bolestivo zasiahla do osudov miliónov ľudí.
26. januára 2018  uplynie 73 rokov  aj od čias, kedy prišla sloboda  do Kokavy nad Rimavicou a skončila sa vojna aj pre obyvateľov našej obce.
Pri tejto príležitosti položia zástupcovia o ...viac...


 

Spisovateľka Eva Biela Brndiarová v knižnici.

IMG_0774.jpg

Prestaň plniť túžby iných a začni so svojimi. Snívaj a splň si svoje sny a pošli do čerta všetkých, ktorí ti v tom bránia. Nauč sa povedať nie. (Sila lásky)
V takomto duchu sa niesla beseda so slovenskou spisovateľkou Evou Bielou Brndiarovou, ktorá prišla 7.12.2017 do knižnice, aby nám predstavila svoju tvorbu. Jej knihy zachytávajú problémy obyčajného mladého človeka jeho sny a túžby. Nepripraveného na dravosť súčasného sveta, jeho nežičl ...viac...


 

 
Položky 1-10 z 15
ÚvodÚvodná stránka