Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúra a šport

22.8. - 25.8.2019   15:00

Námestie republiky, Lučenec

VIII. Lučenské hodovanie

lučenské hodovanie_2019_plagat1.jpg

vás pozýva na VIII. Lučenské hodovanie, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. - 25. 8.2019.
Čaká na Vás pivný festival/Fotrova kára
Rozprávkové pódium
VIII. mega street dance party
Lučenská legenda/Lučenský jarmok
DESMOD/Peter Cmorík/GIPSY.CZ/MODUS MEMORY deat, Janko Lehotský
TWENTY FIVE PARTY- Julo Viršík
DJ Milan Lieskovský
a mnoho ďalšieho. bližšie informácie sa nachádzajú v priloženom programe


 

28.8.2019   13:00

Lučenec

Spomienkové oslavy

spomienkove_oslavy_2019_august.jpg

Mesto Lučenec, Okresný úrad Lučenec a Oblastný výbor SZPB v Lučenci pozývajú na Spomienkové oslavy 75. výročia SNP pri Pamätníku padlých na ul. J. Kármána.
V programe vystúpi spevokol REZEDA


 

Kultúra a šport

29.8.2019   9:00

Ihrisko Kokava nad Rimavicou

1. ročník KOKAVA FIT MARATÓN

FIT Maratón 2019.jpg

Srdečne Vás pozvame na 1.ročník FIT maratónu v Kokave na Rimavicou, ktorý sa bude konať dňa 29.08.2019 od 9:00 hod. v športovom areáli na multifunkčnom ihrisku. Vrámci programu chceme nadviazať na minuloročný priebeh, a preto je pre Vás pripravená hodina ZUMBY s Katkou, hodina JÓGY s Deniskou, ale hlavne Vás chceme pozvať na viachodinový maratón JUMPINGu na trampolínach, kde sa o cvičenie postará hlavná organizátorka Grétka.
Pri zakúpení štartovného automaticky dostávate od nás prekvapenie v podobe FIT balíčka, a zároveň sa môžete zapojiť aj do tomboly. Celým dňom nás bude sprevádzať skvelá hudba, jedlo, pitie, super fotograf a veľa dobrej nálady.
Malí aj veľkí, ženy aj muži, šikovní aj menej šikovní...Nemáme nastavené žiadne kritériá. Ide hlavne o strávenie príjemného sviatočného dňa v dobrej nálade, so zábavou, smiechom, zážitkami a s pocitom,že som urobil(a) niečo pre svoje zdravie, telo aj krásu.


 

 

Oznamy

Zverejnenie Zmluvy o dielo

Kúltúrno - výchovné občianske združenie Lárho drom, Huta 31, Kokava nad Rimavicou zverejňuje Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
1. objednávateľ: KVOZ Láčho drom, Huta 31, Kokava nad Rimavicou, IČO 37828711
2. Zhotoviteľ:  S.T.A.V. BAR s.r.o., Štúrova ulica 470/14, Kokava nad Rimavicou, IČO 51861968
Predmet zmluvy: predmetom tejto zmluvy je záväzok zhoto ...viac...


 

Rozsah hodnotenia Termická bioelektráreň Kokava nad Rimavicou - doplnenie TAP a TDP

Obec Kokava nad Rimavicou, dotknutá obec v súlade s § 30 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo ROZSAH  HODNOTENIA  vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava pod č. 7197/2019-1.7/vt zo dňa 07.08.2019 k navrhovanej činnosti “Termická bioelektráreň Kokava nad Rimavicou - dopln ...viac...


 

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

ilustračný obrázok požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci v súlase s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v náväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice l ...viac...


 

Rozvoz kompostérov

Kompostér

Obec Kokava nad Rimavicou získala finančné prostriedky na nákup domácich kompostérov. Podľa zákona o odpadoch je občan povinný biologický odpad kompostovať. Kompostovanie výrazne prispieva k zníženiu hmotnosti vyhadzovaných odpadov.
V najbližších dňoch bude obec tieto kompostéry rozvážať do domáností. Rozvážať sa bude v popoludňajších hodinách od 12.00 hod. Kompostér si prevezme majiteľ rodinného domu na podpis. Kompostér nie je zložený. Pri ...viac...


 

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

index.png

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Na Slovensku bolo do tohto jednorázového zisťovania pre rok 2019 vybratých takmer 345 obcí, medzi nimi aj Naša obce. Do zisťovania je zaradených cca 4100 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla ...viac...


 

eKASA

TAXANA plagát_výzva na podávanie žiadostí_eKASA_na výšku (3).jpg

Prejdite na EKASU TERAZ.
Požiadajte o kód pre ekasu ešte dnes.
Bez neho od júla nič nenablokujete. Nenechajte si to na poslednú chvíľu.
www.financnasprava.sk
048/43 17 222
viac...


 

Výsledky VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - II. kolo

voľby prezidenta SR 2019  II.kolo .jpg

 

Výsldeky volieb prezidenta SR 2019- Kokava nad Rimavicou
viac...


 

Články

Deň detí 2019

Deti

V sobotu 8.6.2019 sa v športovom areáli v Kokave nad Rimavicou uskutočnilo pekné podujatie „ Deň detí“.  Deti si prešli rozprávkovým lesom s 15-timi stanovišťami, ktoré pripravili p. učiteľky so žiakmi zo základnej a materskej školy. Na konci tohto chodníka bol pre deti pripravený balíček so sladkosťami. Deti mohli v areáli na športovom ihrisku súťažiť v rôznych športových disciplínach. Taktiež aj rybári a hasiči pripravili súťaže, za čo deti dos ...viac...


 

Beseda s JOZEFOM BANÁŠOM a jeho knihou o M. R. Štefánikovi – Prebijem sa!

Jozef Banáš 005.jpg


Dňa 14.5.2019 sa uskutočnilo stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom, ktorý najviac hovoril o svojej knihe Prebijem sa, kde opisuje život Milana Rastislava Štefánika. Bol to zaujímavý zážitok z mimoriadne pútavého rozprávania spisovateľa Jozefa Banáša.
 
fotogaléria
viac...


 

8. máj Deň víťazstva nad fašizmom

Pietny akt položenia vencov 010.jpg

Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si jednotlivé štáty starého kontinentu pravidelne pripomínajú 8. mája. Deň víťazstva nad fašizmom je štátnym sviatkom aj dňom pracovného pokoja Slovenskej republiky. Tento významný deň sme si pripomenuli aj v našej obci Pietnou spomienkou a položením vencov k pomníku padlých.


viac...


 

Separovanie odpadu

Ako iste viete, v našej obci je zavedený separovaný zber odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z, o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Triedenie odpadov je jednoduché a dôležité. Ide o správnu vec pre prostredie, v ktorom žijeme dnes a ktoré zanecháme našim deťom a vnúčatám. Preto sa pri každom nákupe zamyslite, či tú vec naozaj potrebujete a zvoľte radšej nákup bez obalov. Z každého tovaru raz vznikne odpad alebo odpad z obalov, z elek ...viac...


 

Projekt Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou

Ministerstvo vnútra SR

   

Názov projektu: Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou
Typ: dopytovo - orientovaný projekt
Trvanie projektu: 08.2017 do 07.2019
Opis projektu
Obec Kokava nad Rimavicou sa nachádza v južnej časti Banskobystrického kraja v severnej časti okresu Poltár, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Obec má 2899 obyvateľov, z toho podľa Atlasu rómskych komunít je 16,5% z marginalizovane ...viac...


 

Oslobodenie KOKAVY

IMG_9208.jpg

Pripomeňme si január 1945
Od skončenia druhej svetovej vojny uplynie v tomto roku už sedemdesiattri rokov. Priamych účastníkov vojny ubúda. Vymierajú. S nimi odchádzajú príbehy i spomienky na dobu, ktorá bolestivo zasiahla do osudov miliónov ľudí.
26. januára 2018  uplynie 73 rokov  aj od čias, kedy prišla sloboda  do Kokavy nad Rimavicou a skončila sa vojna aj pre obyvateľov našej obce.
Pri tejto príležitosti položia zástupcovia o ...viac...


 

Spisovateľka Eva Biela Brndiarová v knižnici.

IMG_0774.jpg

Prestaň plniť túžby iných a začni so svojimi. Snívaj a splň si svoje sny a pošli do čerta všetkých, ktorí ti v tom bránia. Nauč sa povedať nie. (Sila lásky)
V takomto duchu sa niesla beseda so slovenskou spisovateľkou Evou Bielou Brndiarovou, ktorá prišla 7.12.2017 do knižnice, aby nám predstavila svoju tvorbu. Jej knihy zachytávajú problémy obyčajného mladého človeka jeho sny a túžby. Nepripraveného na dravosť súčasného sveta, jeho nežičl ...viac...


 

 
ÚvodÚvodná stránka