Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúra a šport

26.10.2019   16:00

sála Domu kultúry Kokava nad Rimavicou

Divadelné predstavenie LETUŠKY

Fotografia na celú stranu.jpg

srdečne Vás pozýva na divadelné predstavenie div. súboru OPONA z Poltára, dňa 26.10.2019 o 16,00 hodine. Predstavia sa s komédiou LETUŠKY. Príďte podporiť šikovných amatérskych divadelníkov z Poltára.

vstupné: zdarma


 

Oznamy

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA v Kokave nad Rimavicou október - december 2019

podujatia - oktober - december 2019.jpg

OKTÓBER
13.10.2019 - Turistika - Kremnica- Skalka
19.10.2019 - Regionálny gurmánsky deň
25.10.2019 - podujatie k Mesiacuúcty k starším na Obecnom úrade
26.10.2019 - Divadelné predstavenie LETUŠKY- divadelný súbor OPONA z Poltára - kultúrne podujatie venované Mesiacu úcty k starším
 
NOVEMBER
01.11.2019 - Ekumenická pobožnosť v Dome smútku pri príležitosti Pamiatky Zosnulých
02.11.2019 - Volejbalový tu ...viac...


 

Vykurovacia sezóna začala. Staráte sa o komín dobre?

Plagát - komín vzor 2 KR 2019.jpg

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov.
Aby Vás nepos ...viac...


 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti -POTRAVINY

Obec Kokava nad Rimavicou zastúpená starostom - Ing. Jánom Chromekom vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlásená na základe §9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší a najvýhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na: „Prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor  - POTRAVINY  v Kokave nad Rimavicou“

Viac informácií TU
viac...


 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina oznamuje, že v nasledovných termínoch  bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Obnmedzená distribúcia elektriny bude pre nasledovné odberné miesta:
ulica alebo časť obce číslo domu popisné 15.10.2019  od 8:00 do 15:30 h ...viac...


 

Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky

DSC_0611.JPG

Dobrovoľným hasičom v 7 mestách a obciach Banskobystrického kraja boli dňa 27. augusta 2019 odovzdané nové vozidlá Iveco Daily.
V utorok 27.8.2019 si  v meste Poltár prevzali nové vozidlá dobrovoľní hasiči z našej obce. Slávnostné odovzdávanie nových vozidiel sa uskutočnilo za účasti ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Saloňa, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína ...viac...


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk zákazka postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Kultúrno – výchovné občianske združenie Láčho drom

Kultúrno výchovné občianske združenie Láčho drom, so sídlom Huta 31, 985 05 Kokava nad Rimavicou vyhlasuje Výzvu na dodávateľa stavebných prác, zákazka: Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou.
Ponuky je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu:
Názov:Kultúrno –výchovné občianske združenie Láčho dromSídlo: Huta 31, 985 05 Kokava nad RimavicouKrajina: Slovenská republika
Lehota na predkladanie ponúk uplyni ...viac...


 

Výjazdové zasadanie Vlády SR v Kokave nad Rimavicou

Zasadnutie vlady v kokave 098.jpg

Vláda SR zasadla dňa 27.8.2019 v regióne Malohont v našej obci Kokava nad Rimavicou. Pôvodne avizovaný milión eur vláda zvýšila ešte o ďalších 110.000 eur na podporu štyridsiatich troch projektov v okrese Poltár. Naša obec dostala 95 tisíc na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, 45 tisíc na vybudovanie bezbariérového prístupu v zdravotnom stredisku a obecnom úrade a navyše 50 tisíc na rekonštrukciu veľkej zasadacej miestnosti Obecného ...viac...


 

Zverejnenie Zmluvy o dielo

Kúltúrno - výchovné občianske združenie Lárho drom, Huta 31, Kokava nad Rimavicou zverejňuje Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
1. objednávateľ: KVOZ Láčho drom, Huta 31, Kokava nad Rimavicou, IČO 37828711
2. Zhotoviteľ:  S.T.A.V. BAR s.r.o., Štúrova ulica 470/14, Kokava nad Rimavicou, IČO 51861968
Predmet zmluvy: predmetom tejto zmluvy je záväzok zhoto ...viac...


 

Články

Deň detí 2019

Deti

V sobotu 8.6.2019 sa v športovom areáli v Kokave nad Rimavicou uskutočnilo pekné podujatie „ Deň detí“.  Deti si prešli rozprávkovým lesom s 15-timi stanovišťami, ktoré pripravili p. učiteľky so žiakmi zo základnej a materskej školy. Na konci tohto chodníka bol pre deti pripravený balíček so sladkosťami. Deti mohli v areáli na športovom ihrisku súťažiť v rôznych športových disciplínach. Taktiež aj rybári a hasiči pripravili súťaže, za čo deti dos ...viac...


 

Beseda s JOZEFOM BANÁŠOM a jeho knihou o M. R. Štefánikovi – Prebijem sa!

Jozef Banáš 005.jpg


Dňa 14.5.2019 sa uskutočnilo stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom, ktorý najviac hovoril o svojej knihe Prebijem sa, kde opisuje život Milana Rastislava Štefánika. Bol to zaujímavý zážitok z mimoriadne pútavého rozprávania spisovateľa Jozefa Banáša.
 
fotogaléria
viac...


 

8. máj Deň víťazstva nad fašizmom

Pietny akt položenia vencov 010.jpg

Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si jednotlivé štáty starého kontinentu pravidelne pripomínajú 8. mája. Deň víťazstva nad fašizmom je štátnym sviatkom aj dňom pracovného pokoja Slovenskej republiky. Tento významný deň sme si pripomenuli aj v našej obci Pietnou spomienkou a položením vencov k pomníku padlých.


viac...


 

Separovanie odpadu

Ako iste viete, v našej obci je zavedený separovaný zber odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z, o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Triedenie odpadov je jednoduché a dôležité. Ide o správnu vec pre prostredie, v ktorom žijeme dnes a ktoré zanecháme našim deťom a vnúčatám. Preto sa pri každom nákupe zamyslite, či tú vec naozaj potrebujete a zvoľte radšej nákup bez obalov. Z každého tovaru raz vznikne odpad alebo odpad z obalov, z elek ...viac...


 

Projekt Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou

Ministerstvo vnútra SR

   

Názov projektu: Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou
Typ: dopytovo - orientovaný projekt
Trvanie projektu: 08.2017 do 07.2019
Opis projektu
Obec Kokava nad Rimavicou sa nachádza v južnej časti Banskobystrického kraja v severnej časti okresu Poltár, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Obec má 2899 obyvateľov, z toho podľa Atlasu rómskych komunít je 16,5% z marginalizovane ...viac...


 

Oslobodenie KOKAVY

IMG_9208.jpg

Pripomeňme si január 1945
Od skončenia druhej svetovej vojny uplynie v tomto roku už sedemdesiattri rokov. Priamych účastníkov vojny ubúda. Vymierajú. S nimi odchádzajú príbehy i spomienky na dobu, ktorá bolestivo zasiahla do osudov miliónov ľudí.
26. januára 2018  uplynie 73 rokov  aj od čias, kedy prišla sloboda  do Kokavy nad Rimavicou a skončila sa vojna aj pre obyvateľov našej obce.
Pri tejto príležitosti položia zástupcovia o ...viac...


 

 
Položky 11-20 z 48
ÚvodÚvodná stránka