Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023"

Oznámenie o o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2015-2023Vytlačiť
 

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie  podľa  §5  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“)  Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu  „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho  kraja na roky 2015-2023“.

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-banskobystrickeho-samospravne

Nahliadnutie do oznámenia a možnosť urobiť si odpisy, výpisy alebo zhotovenie kópií na vlastné náklady je možné na Obecnom úrade v Kokave nad Rimavicou v úradných hodinách.
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho  kraja na roky 2015-2023“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra č. 1
974 05 Banská Bystrica

e-mail: slava.parnicanova@minv.sk
fax: (048) 4306259
tel.: 048/ 4306308


 
 
ÚvodÚvodná stránka