Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Slávnostné odovdzávanie hasičskej technikyVytlačiť
 

DSC_0611.JPGDobrovoľným hasičom v 7 mestách a obciach Banskobystrického kraja boli dňa 27. augusta 2019 odovzdané nové vozidlá Iveco Daily.
V utorok 27.8.2019 si  v meste Poltár prevzali nové vozidlá dobrovoľní hasiči z našej obce. Slávnostné odovzdávanie nových vozidiel sa uskutočnilo za účasti ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Saloňa, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha a riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Dušana Sľúku.             
Na celom Slovensku si tieto vozidlá postupne prevezme 365 dobrovoľných hasičských zborov obcí. DHZO dostanú novú techniku v rámci projektu Ministerstva vnútra SR Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Kvalita životného prostredia.

 

69355493_2610910985586716_591236964515053568_n.jpg

69359358_2610910825586732_8971551636069548032_n.jpg


 
 

Výjazdové zasadanie Vlády SR v Kokave nad RimavicouVytlačiť
 

Zasadnutie vlady v kokave 098.jpgVláda SR zasadla dňa 27.8.2019 v regióne Malohont v našej obci Kokava nad Rimavicou. Pôvodne avizovaný milión eur vláda zvýšila ešte o ďalších 110.000 eur na podporu štyridsiatich troch projektov v okrese Poltár. Naša obec dostala 95 tisíc na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, 45 tisíc na vybudovanie bezbariérového prístupu v zdravotnom stredisku a obecnom úrade a navyše 50 tisíc na rekonštrukciu veľkej zasadacej miestnosti Obecného úradu.

                                                                                                  fotogaléria


 
 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINYVytlačiť
 

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina oznamuje, že v termíne od 23.9.2019 (7:00 - 17:30 hod.) a 24.9.2019 (8:00 - 16:00 hod.) bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. Obnmedzená distribúcia elektriny bude pre nasledovné odberné miesta:

23.9.2019 od 7:00 do 17:30 hod.  
Háj 0
Kokava nad Rimavicou 0
24.9.2019 od 8:00 do 16:00 hod.  
Čertové Potočky 15, 16,20,21,23,24,25
Farkaška 12,14,15,18,16,19,22
03.10.2019 od 8:00 do 16:00 hod.  
Lipovo 1108
07.10.2019 od 8:00 do 15:30 hod.  
Háj 0
Kokava nad Rimavicou 0

 


 
 

Zverejnenie Zmluvy o dieloVytlačiť
 

Kúltúrno - výchovné občianske združenie Lárho drom, Huta 31, Kokava nad Rimavicou zverejňuje Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
1. objednávateľ: KVOZ Láčho drom, Huta 31, Kokava nad Rimavicou, IČO 37828711
2. Zhotoviteľ:  S.T.A.V. BAR s.r.o., Štúrova ulica 470/14, Kokava nad Rimavicou, IČO 51861968

Predmet zmluvy: predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotroviť dielo"Prestavba objektu  na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou" v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčaťou súťažných podkladov k zákazke: "Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou" a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.

 

 

 


 
 

Rozsah hodnotenia Termická bioelektráreň Kokava nad Rimavicou - doplnenie TAP a TDPVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou, dotknutá obec v súlade s § 30 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že obdržalo ROZSAH  HODNOTENIA  vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava pod č. 7197/2019-1.7/vt zo dňa 07.08.2019 k navrhovanej činnosti “Termická bioelektráreň Kokava nad Rimavicou - doplnenie TAP a TDP”.
Viac informácií TU.


 
 

Rozvoz kompostérovVytlačiť
 

KompostérObec Kokava nad Rimavicou získala finančné prostriedky na nákup domácich kompostérov. Podľa zákona o odpadoch je občan povinný biologický odpad kompostovať. Kompostovanie výrazne prispieva k zníženiu hmotnosti vyhadzovaných odpadov.
V najbližších dňoch bude obec tieto kompostéry rozvážať do domáností. Rozvážať sa bude v popoludňajších hodinách od 12.00 hod. Kompostér si prevezme majiteľ rodinného domu na podpis. Kompostér nie je zložený. Pri každom kompostéri je aj návod na jeho zloženie a príručka ako kompostovať. Ak budete mať problém s jeho poskladaním, môžete požiadať o pomoc obecný úrad.
Rozvoz sa začne od stredy (t.j. 19.06.) a to takto:

Streda ulice: Dobšinského, Jánošíkova, Námestie požiarnikov, Námestie 1. mája
Štvrtok ulice: Sládkovičova, Kyseľovo, M. Hrebendu
Piatok ulice: Štúrova, Bakulíniho
Pondelok (24.6.) : Štúrova, Komenského
Utorok (25.6.): Hviezdoslavova, Červenej armády, Huta
Upresnenie harmonogramu bude denne prostredníctvom mietsneho rozhlasu. 
Zmena rozvozu vyhradená!
 


 
 

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiachVytlačiť
 

index.pngSlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Na Slovensku bolo do tohto jednorázového zisťovania pre rok 2019 vybratých takmer 345 obcí, medzi nimi aj Naša obce. Do zisťovania je zaradených cca 4100 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštíví pracovník poverený funkciou opytovateľa, krorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR

 

 


 
 

eKASAVytlačiť
 

TAXANA plagát_výzva na podávanie žiadostí_eKASA_na výšku (3).jpgPrejdite na EKASU TERAZ.
Požiadajte o kód pre ekasu ešte dnes.

Bez neho od júla nič nenablokujete. Nenechajte si to na poslednú chvíľu.

www.financnasprava.sk
048/43 17 222


 
 

Výsledky VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - II. koloVytlačiť
 


 
 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (ďalej iba OR HaZZ), ako príslušný orgán v zmysle § 21  a § 28 zákona NR SR č.314/2001  Z. z. o ochrane pred požiarmi  v znení   neskorších predpisov
                                                     V á s       u p o z o r ň u j e
na blížiace sa jarné obdobie, ktoré je charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Nebezpečenstvo vzniku požiarov je v jarnom období  umocnené dlhotrvajúcim suchom a zvýšenou návštevnosťou lesov. Najčastejšími príčinami lesných požiarov je zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  porastov bylín, kríkov a stromov, fajčenie a deti bez dozoru. Na základe analýzy požiarovosti za posledné roky  vyplýva, že najviac požiarov vzniká v mesiacoch marec, apríl a august.  Až jedna tretina požiarov vzniká cez víkendové dni. Z uvedeného rozboru vyplýva, že v jarnom období  a najmä cez víkendové dni  treba zvýšiť účinnosť opatrení zameraných na ochranu lesov pre požiarmi. Na zabezpečovaní preventívnych opatrení  pri ochrane lesov pred požiarmi sa musia podieľať všetci vlastníci, správcovia a užívatelia lesných pozemkov.                   


 
 
Položky 1-10 z 44
ÚvodÚvodná stránka