Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2019Vytlačiť
 

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 19.6.2019 od 8:00 do 16:00 hod. bude  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta:
 

Ulica číslo domu popisné
Hámor 1, 2, 3, 154, 1388
Liešnica 13,144,146,147,148, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 170


 

 


 
 

MAS Malohont podporí nápady občianskych organizáciíVytlačiť
 

Máte nápad, ako zveľadiť kultúrne dedičstvo nášho regiónu, prispieť k rozvoju cestovného ruchu alebo originálne zviditeľniť región Malohont? Potom práve pre vás je určená výzva na predkladanie projektov, ktorú vyhlásila Miestna akčná skupina (MAS) MALOHONT.
Grantový program MAS 2019 pod názvom Región občanom - občania regiónu je určený predovšetkým pre občianske organizácie pôsobiace na území MAS MALOHONT. S nápadmi, ktoré prispejú k zveľadeniu historického a kultúrneho dedičstva, k podpore miestnych produktov alebo k rozvoju cestovného ruchu, sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 500 do 2 500 €.
Fantázii sa pritom medze nekladú. Môže ísť o kultúrne podujatie, tvorivé dielne alebo rekonštrukciu drobných pamätihodností v obciach, rovnako môže byť podporený farmársky trh aj kuchárska kniha alebo vytvorenie novej služby v cestovnom ruchu či originálna forma propagácie regiónu. MAS MALOHONT vyčlenila tento rok na výzvu celkovo 18 000 €.
Pre získanie podpory z grantového programu MAS je potrebné premeniť váš nápad na projekt, vyplniť jednoduchý formulár a doručiť ho spolu s prílohami najneskôr do 31. mája 2019 do 16:00 hod. na adresu sídla MAS MALOHONT v Hrachove.
Pred vypĺňaním formuláru vám odporúčame prečítať si podmienky výzvy a včas si naplánovať konzultáciu projektu, ktorá je povinná.
O výbere projektov rozhodne na základe hodnotiacich kritérií Výberová komisia MAS zložená zo zástupcov verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru, pričom výsledky hodnotenia budú zverejnené v júni tohto roka.
Viac informácií nájdete na web stránke MAS: www.malohont.sk

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2019 je spolufinancovaný z príspevkov 43 obcí zahrnutých do územia MAS:
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Ing. Miroslava Vargová

manažérka MAS MALOHONT

Fotogaléria podporených aktivít


 
 

eKASAVytlačiť
 

TAXANA plagát_výzva na podávanie žiadostí_eKASA_na výšku (3).jpgPrejdite na EKASU TERAZ.
Požiadajte o kód pre ekasu ešte dnes.

Bez neho od júla nič nenablokujete. Nenechajte si to na poslednú chvíľu.

www.financnasprava.sk
048/43 17 222


 
 

HRIŇOVSKÁ 100 horský ultramaratón a diaľkový pochod Vytlačiť
 

48381841_2544163828933388_5111869306900054016_o.jpgPozývame vás srdečne na horský ultramaratón a diaľkový pochod Hriňovská stovka, ktorá sa bude konať 15.-16. júna 2019 vo Veporských a Stolických vrchoch. Podujatie s trasou dlhou 124 km určené pre jednotlivcov organizuje o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL v spolupráci s Turistickým klubom Filozof a s bežcami a turistami z Banskej Bystrice, Lučenca a Utekáča.

Kategórie:
Muži
Ženy​
Účastnícky príspevok:
25 EUR na osobu (o spôsobe úrady príspevku budú prihlásení účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu).
Prezentácia účastníkov:
Prezentácia účastníkov v piatok 14. júna bude prebiehať v Hriňovej v budove Základnej školy na Školskej ulici od 18.00 do 23.00 hod. V sobotu 15. júna ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 04.45 do 05.40 hod. *
Štart:
Hriňová, Podpolianske námestie o 06.00 hod.* Prosíme Vás, aby ste na štart prišli s dostatočným časovým predstihom.
Občerstvovacie stanice a kontrolné stanovištia:
Na trase budú rozmiestnené občerstvovacie stanice s nápojmi resp. s nápojmi a jedlom. Na týchto miestach budú zároveň aj kontrolné stanovištia, prevážne vrátane zápisu časov aplikáciou elektronickej časomiery. Nižšie nájdete ich zoznam vrátane umiestnenia, vzdialenosti od štartu a časového limitu.
K1 Táňovo, rázcestie (10,5. km) - časový limit: sobota 15. júna do 08:30 hod. ✽ BEŽCI LUČENEC ✽
K2 Bratkovica (20. km) - časový limit: sobota 15. júna do 10:45 hod.
K3 Havrilovo (38. km) - časový limit: sobota 15. júna do 15:15 hod. ✽ TURISTI Z KST CLARA UTEKÁČ ✽
K4 Chorepa, sedlo (49. km) - časový limit: sobota 15. júna do 17:45 hod. ✽ RUNNINGTEAM ZV ✽
K5 Kokava nad Rimavicou (56. km) - časový limit: sobota 15. júna do 19:30 hod.
K6 Ďubákovo (74,5. km) - časový limit: sobota 15. júna do 24:00 hod.
K7 Málinec (87. km) - časový limit: nedeľa 16. júna do 03:00 hod.
K8 Hrnčiarky (100. km) - časový limit: nedeľa 16. júna do 06:15 hod.
K9 Dobroč (105. km) - časový limit: nedeľa 16. júna do 07:30 hod.
K10 Vrchdobroč (117. km) - časový limit: nedeľa 16. júna do 10:00 hod.

Kontrolné stanovištia budú označené ceduľami uvádzajúcimi číslo kontrolného stanovišťa, miesto, vzdialenosť od štartu, časový limit, ako aj vzdialenosť a stúpanie k ďalšiemu živému kontrolnému stanovišťu a jeho limit.
Na trase nebudú kontrolné body s heslami, kliešťami, fixkami a pod. (“neživé” kontroly bez dobrovoľníkov). Na trase treba počítať s minimálne jedným tajným kontrolným stanovišťom (živá kontrola). Jeden chýbajúci záznam z kontrolného stanovišťa znamená diskvalifikáciu účastníka.
Časový limit:
Celkový časový limit pre absolvovanie trasy Hriňovskej stovky je 30 hodín (do 12.00 hod. * v nedeľu 16. júna 2019).
Cieľ:
Cieľ Hriňovskej stovky sa nachádza v Hriňovej v areáli Základnej školy na Školskej ulici.​
V cieli bude pre Vás pripravené občerstvenie a nápoje. Účastníci Hriňovskej stovky budú mať možnosť prenocovať v telocvični základnej školy (zo soboty na nedeľu).

​Upozornenia:
Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy trasy, zmeny programu podujatia alebo zrušenia podujatia. V prípade takýchto zmien budú prihlásení účastníci informovaní prostredníctvom e-mailu.
Vzhľadom na náročnosť trasy odporúčame, aby účastníci mali pred štartom na Hriňovskej stovke absolvované aspoň jedno podujatie so stokilometrovou trasou.
Pohoria, ktorými prechádza trasa Hriňovskej stovky, sú domovom medveďa hnedého ako aj ďalších druhov divej zveri.
Kontakt: hrinovska100@gmail.com

www.hrinovska100.sk


 
 

Výsledky VOĽBY PREZIDENTA SR 2019 - II. koloVytlačiť
 


 
 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019Vytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (ďalej iba OR HaZZ), ako príslušný orgán v zmysle § 21  a § 28 zákona NR SR č.314/2001  Z. z. o ochrane pred požiarmi  v znení   neskorších predpisov
                                                     V á s       u p o z o r ň u j e
na blížiace sa jarné obdobie, ktoré je charakterizované ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Nebezpečenstvo vzniku požiarov je v jarnom období  umocnené dlhotrvajúcim suchom a zvýšenou návštevnosťou lesov. Najčastejšími príčinami lesných požiarov je zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie  porastov bylín, kríkov a stromov, fajčenie a deti bez dozoru. Na základe analýzy požiarovosti za posledné roky  vyplýva, že najviac požiarov vzniká v mesiacoch marec, apríl a august.  Až jedna tretina požiarov vzniká cez víkendové dni. Z uvedeného rozboru vyplýva, že v jarnom období  a najmä cez víkendové dni  treba zvýšiť účinnosť opatrení zameraných na ochranu lesov pre požiarmi. Na zabezpečovaní preventívnych opatrení  pri ochrane lesov pred požiarmi sa musia podieľať všetci vlastníci, správcovia a užívatelia lesných pozemkov.                   


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky za účelom výberového konania na predmet zákazky:
"Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Kokave nad Rimavicou"
viac informácií TU


 
 

Oznámenie o predaji neupotrebiteľného majetku LIAZ nákladné vozidloVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou  ponúka na predaj neupotrebiteľný hnuteľný majetok Škoda 706 MS 24 LIAZ. Viac informácií TU.


 
 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energieVytlačiť
 

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "SSD") oznamuje, že dňa 20.03.2019 od 7.30 hod. do 15.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny  z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Zoznam odberných miest je uvedený v súbore na stiahnutie. 

Súbor na stiahnutie Oznámenie.pdf Oznámenie.pdf (763.7 kB)

 
 

KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ PODUJATIA V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOUVytlačiť
 

Plagátik-marec-jún2019.jpg


 
 
Položky 1-10 z 49
ÚvodÚvodná stránka