Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Zaujímavé objekty podporia rozvoj cestovného ruchuVytlačiť
 

Miestna akčná skupina MALOHONT v rámci Grantového programu CESTOU – NECESTOU v roku 2016 podporila projekt „História v troch dolinách“, ktorého realizátorom bol Mikroregión SINEC-KOKAVSKO. Týmto projektom sme vytvorili a obnovili zaujímavé objekty historického a kultúrneho dedičstva - Múzeum Blasberga v Hnúšti,  Múzeum súkenníctva a gubárstva v Klenovci a  Synagógu v Kokave nad Rimavicou, čím prispievame aj touto formou ku rozvoju cestovného ruchu v našom regióne. V jednotlivých objektoch zachovávame históriu a tradície  pre súčasné a ďalšie generácie turistov a návštevníkov, ktorí náš región navštívia.

Múzeum Blasberga v Hnúšti: V roku 1811 začala spoločnosť Rimavská Coalícia využívať nerastné bohatstvo zeme. V roku 1881 bola založená Rima-muránsko-šalgotarianská účastinná spoločnosť, ktorá v roku 1885 postavila v mestskej časti Likier prvú koksovú vysokú pec. Začiatkom 20. storočia hutnícky priemysel upadá, posledná pec vyhasla v roku 1921. Počiatky chemického priemyslu v Hnúšti sa datujú do 20. rokov 20. storočia. Práve vtedy areál bývalých železiarní odkúpil Dr. Eugen Blasberg z Düsseldorfu a v roku 1924 v ňom spustil chemickú továreň Slovenské lučobné závody s programom spracovania: zuhličenia drevnej hmoty chemickou cestou a výrobu s tým spojených produktov. Drevné uhlie sa tu vyrábalo donedávna, hoci na konci 20. storočia postihol ako chemickú, tak i banskú výrobu.  V bývalých chemických závodoch je zriadená pamätná miestnosť, kde sme zriadili Múzeum Blasberga.Hnusta expozicia priemyslu2.jpg Na výstavnej ploche takmer  40 metrov štvorcových sa nainštalovalo takmer 500 obrazových a trojrozmerných výstavných historických predmetov a materiálov, ktoré zaznamenávajú vývoj priemyslu v Hnúšti- Likieri od najstarších dochovaných záznamov až po časy nedávno minulé, siahajúce do prevratu v roku 1989 a čiastočne i po ňom. V  rámci realizácie projektu sme nakúpili výstavné stojanové panely, vymaľovali  priestory, osvetlili exponáty, pomocou závesných systémov upevnili fotografie a nakúpili  autorizované múzejné predmety.

Múzeum súkenníctva  a gubárstva  v Klenovci: Rekonštrukciou drevenej kolešne  (finančné prostriedky získala obec prostredníctvom MAS MALOHONT) bolo v centre obce zriadenéDSCF8936_filtered.jpg Múzeum súkenníctva a gubárstva, ktoré bolo potrebné pripraviť, aby sa mohlo otvoriť pre občanov a turistov ako stála expozícia, pretože gubárstvo aj súkenníctvo má v obci dlhoročnú tradíciu. DSC02313.JPG V rámci projektu sme  vybetónovali podlahy pod gubárske a tkáčske stroje, upravili strop pred škodcami, prípravkami ošetrili zbierkové predmety, nainštalovali bodové osvetlenie, vyrobili kovanú železnú reťaz, nakúpili výstavné vitríny na vystavenie exponátov.

Synagóga v Kokave nad Rimavicou: dok.k_fakt_(18)-1.jpgV strede obce Kokava nad Rimavicou sa nachádza menšia romantická stavba s historizujúcimi prvkami z konca 19. storočia (z roku 1890). dok.k_fakt_(8).JPGSieňový priestor s emporami je krytý rovným stropom. Interiér je zrekonštruovaný, dekorácia stien je pôvodná, na troch stranách modlitebne sa nachádza ženská galéria. V súčasnosti sa priestory synagógy využívajú ako koncertná a výstavná sieň. Synagóga je vo vlastníctve obce. V roku 1996 Ministerstvo kultúry SR, sekcia krajiny a pamiatok, vyhlasuje synagógu za kultúrnu pamiatku. V rámci projektu sme v synagóge zrekonštruovali strechu - nakúpili strešnú krytinu.
Do projektu boli zapojení aj dobrovoľníci,  ktorí maľovali, pomáhali pri montážnych prácach závesného a bodového osvetlenia , betónovali podlahy, upravovali strop, ošetrovali zbierkové predmety a pomáhali pri výmene strešnej krytiny.
Vytvorili sme svojim zameraním jedinečné expozície aké sa nikde v regióne nenachádzajú -  napr. synagóga je jediná v regióne, priemyselne zamerané múzeum a tiež múzeum súkenníctva a   gubárstva sú jedinečné v regióne. Súčinnosť pri realizácii projektu poskytlo mesto Hnúšťa, obce Klenovec a Kokava nad  Rimavicou, kde sú uvedené expozície zriadené.
Realizáciou projektu sme dosiahli zhodnotenie historického a kultúrneho potencionálu na území Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO a MAS MALOHONT a tým posilnili schopnosti presadiť sa v oblasti pritiahnutia domácich a zahraničných záujemcov o cestovný ruch a architektúru regiónu.
Výsledkom po ukončení, zrealizovaní projektu je zvýšená  informovanosť nielen návštevníkov a turistov, ale projekt rozšíri informácie aj všetkým domácim občanom. Rozšírili sme povedomie aj u obyvateľov blízkeho či  vzdialenejšieho okolia. Poskytované informácie podporia cestovný ruch a regionálny turizmus.

 

Milada Kochanová
manažérka Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka