Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019Vytlačiť
 

images.jpgZÁPIS  DETÍ DO MATERSKEJ  ŠKOLY  NA  ŠKOLSKÝ  ROK 2018/2019

Zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou oznamuje rodičom  detí,  ktorí majú záujem o MŠ  pre školský rok 2018/ 2019 , že:

TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – teda  ZÁPIS  -  je   od 02.05.2018 – 31.05.2018.

 

MIESTO NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ: Materská škola,  Dobšinského 29, 985 05 Kokava nad Rimavicou

DO MATERSKEJ ŠKOLY MOŽNO PRIJAŤ:
Dieťa od troch do šiestich rokov veku
Prednostne sa prijímajú: (Spôsob prijímania detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky č. 308/2009 Z. z..)
deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú   v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku
deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej  
V prípade voľnej kapacity na začiatku školského roku, alebo uvoľnenia miesta počas školského roka, budú zapísané deti prijímané podľa veku -  teda s  najvyšším vekom dieťaťa.   
FORMA  A PRIEBEH  ZÁPISU
Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni riaditeľky pre Materskú školu
Žiadosť si rodič môže vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo na www.zskokava.edupage.org alebo www.kokava.sk.  

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka