Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dôležité : Separujme!Vytlačiť
 

Separujme!V súvislosti s prijatím zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov chceme informovať a apelovať na občanov našej obce, aby v čo najväčšej miere separovali odpad. Prijatím tohto zákona sa zvýšili poplatky za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku. Podľa nového zákona bude výška poplatku záležať od miery separovania odpadu občanmi. Čím viac odpadu vyseparujeme, tým budeme mať menší poplatok za uloženie nevyseparovaného odpadu na skládke. Prehľad poplatkov v závislosti na miere separovania uvádzam v tabuľke č.1.

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Tabuľka č.1

 V roku 2018 bola v našej obci miera separovania len 21 %, čo znamená, že poplatok za uloženie odpadu na skládke v roku 2019 bude 10 eur za tonu, doteraz bol poplatok  5,04 eur za tonu. V roku 2020, ak nebudeme dostatočne separovať, bude až 22 eur za tonu. Z tabuľky č.1 sami vidíte, že poplatok sa bude na ďalšie roky zvyšovať. Znížiť si ho môžeme jedine čo najväčším odseparovaním recyklovateľných zložiek z odpadu (plastov, skla, kovov, papiera, elektroodpadu, jedlých olejov, biologicky rozložiteľného odpadu – zelený odpad zo záhrad, šatstva) tak, aby čo najmenej odpadu bolo uloženého na skládku. V roku 2018 bol z našej obce odvezený na skládku komunálny odpad v množstve 792 ton a my sa musíme snažiť, aby sme množstvo tohto odpadu čo najviac znížili.  V roku 2019 sa poplatok za komunálny odpad v našej obci nezvyšoval, v budúcich rokoch však zvýšenie tohto poplatku bude nevyhnutnosťou. Preto musíme všetci spoločnými silami popracovať na miere separovania, na zodpovednom prístupe k separovaniu, na vedeniu našich detí k separovaniu, v opačnom prípade sa bude poplatok za komunálny odpad (ktorý je v súčasnosti 17 eur na osobu a rok) každým rokom zvyšovať.


 
 
ÚvodÚvodná stránka