Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Civilná ochrana

ČO BY MAL KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

Ako sa správať pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku

VŽDY PLATÍ !!!

  • ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik  z ohrozeného priestoru,
  • nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra,
  • únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.


Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:
 

  • odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia  nebezpečnej látky tak, aby  zostala zachovaná priepustnosť  komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
  • ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia  nebezpečnej látky, zastavte motor vozidla a urýchlene  opustite kontaminovaný priestor, chráňte si dýchacie cesty  vreckovkou,
  • bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom  prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému  prostriedku,
  • oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej  záchrannej službe alebo polícii,
  • nedotýkajte  sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by  mohli byť ňou kontaminované,
  • po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa  zásahu alebo polície.

 

Doporučená činnosť obyvateľstva pri vybratých mimoriadnych udalostiach

Cinnost_obyvatelstva.pdf(1.3 MB)Cinnost_obyvatelstva.pdf
ÚvodÚvodná stránka