Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Významné osobnosti obce

Darina Bancíková

Darina BancíkováDarina BANCÍKOVÁ, ThB., prvá evanjelická farárka na Slovensku, spisovateľka sa narodila 31. decembra 1922 na evanjelickej fare v Kokave nad Rimavicou. Matka Mária Bancíková (18.10.1888-3.3.1957). V Kokave nad Rimavicou strávila prvé roky svojho života, pretože rodinná tragédia jej znemožnila stráviť svoj život v rodinnom kruhu. Po smrti starého otca i krstného otca (Dr. Samuela Bancíka, prvého riaditeľa Evanjelického lýcea v Bratislave po prvej Svetovej vojne), od piateho roku života žila aj s matkou pri jej mladšej sestre, Izabele, vydatej za Jozefom Riečanom.
Od roku 1927 do roku 1936 žila v Turčianskom Svätom Martine. Tu chodila do evanjelickej ľudovej školy. Tri triedy gymnázia vychodila v Martine, potom po presťahovaní v roku 1936 do Žiliny, navštevovala dievčenské gymnázium. Do septimy a oktávy dochádzala z Púchova nad Váhom, kde sa rodina presťahovala. Maturovala v Žiline 6.6.1941. V zimnom semestri 1941 sa zapísala na Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave, ako jediná žena. Na radu Prof. Jamnického, zapísala sa zároveň i na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského a to na latinčinu a filozofiu. Po úspešnej druhej skúške 8.11.1945, získala titul - Theologie Baccalaureatus (ThB.). Katechétsku skúšku zložila 12.12.1945, a skúšku spôsobilosti stredoškolských profesorov náboženstva, 8.12.1945, s výborným prospechom.
Pretože ordinácia žien v evanjelickej cirkvi nebola vyriešená, vyučovala náboženstvo na štátnom dievčenskom gymnáziu v Banskej Bystrici od 1.9.1945 do 15.1.1946. Po príhovore biskupa Dr. Štefana Osuského bola od 1.1.1946 prijatá ako katechétka do vydavateľstva Tranoscius v Liptovskom Mikuláši, kde pracovala ako lektorka a korektorka. V roku 1946 sa stala vedúcou Evanjelickej tlačovej kancelárie Tranoscia.  Skatalogizovala všetky vydania Tranoscia od jeho založenia. Práca bola vydaná pri 50-tom výročí založenia Tranoscia. Popri práci v Tranosciu, vyučovala náboženstvo v rokoch 1946-1952 na štátnom gymnáziu, učiteľskej akadémii a tiež na Obchodnej škole v Liptovskom Mikuláši. Profesorské skúšky z náboženstva zložila 9.12.1948 v Turčianskom Sv. Martine s vyznamenaním. Od roku 1948, bola predsedkyňou Združenia evanjelickej mládeže v Liptovskom Mikuláši. V dňoch 18.-28.8.1949 sa zúčastnila konferencie teologických študentov v Dánsku. Na tejto konferencii sa stretlo 40 účastníkov zo Švajčiarska, Francúzska, Holandska, Nemecka, Ameriky a Severských štátov.
Za kňaza evanjelickej cirkvi, ako prvá žena v histórii evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, bola ordinovaná v Tisovci 15.7.1951 biskupom Dr. Vladimírom Pavlom Čobrdom, spolu s 8-mimi bratmi. Po ordinácii zaspievala novokňazom kokavská rodáčka, známa speváčka Mária Žufová z Liptovského Mikuláša. Slávnostnú kázeň na základe slov 40. žalmu v. 10-12 povedala prvá slovenská evanjelická farárka Darina Bancíková. Svojej úlohy v ornáte ev. kňaza sa zhostila znamenite a uspokojila zvedavosť prítomných, ktorí takmer všetci po prvý raz videli a počuli kázať ženu-kňaza. Ostatní absolventi fakulty z tohto ročníka boli ordinovaní neskôr, pretože odmietli inštaláciu v prítomnosti ženy farárky. Po ordinácii nastúpila ako kaplánka v Liptovskom Mikuláši od 1.8.1951. Popri svojej práci prednášala, neskôr kázala v iných zboroch, hlavne o ženských postavách v cirkvi, ale aj o Jurajovi Tranovskom a Dr. Albertovi Schweitzerovi.
Z Liptovského Mikuláša bola 1.10.1954 preložená za kaplánku na Starú Turú. Odtiaľ prešla 1.11.1958 za kaplánku do Lučenca a od 1.11.1958, za námestného kňaza do Dolných Salib, dvojrečového zboru, hoci maďarsky vedela len málo. Do slovenského zboru na Drienove bola preložená 1.8.1959, kde ju 13.2.1962 štátna bezpečnosť zaistila. Vo vyšetrovacej väzbe bola v Banskej Bystrici 25 týždňov a po Krajskom súde v Banskej Bystrici konanom 16-18.7.1962, na ktorom bola odsúdená na 14 mesiacov väzenie a 5 rokov zákazu činnosti, bola eskortovaná do Prahy, kde na Pankráci strávila dva týždne. Po odvolaní bola na žiadosť advokátov 21.8.1962 z Pankráca prepustená. Musela sa zdržiavať na Drienove, kde už bol farárom Jozef Lajtoš. Najvyšší súd ju 13.-15.12.1962, odsúdil na rok väzenia a päť rokov zákazu činnosti. Do výkonu trestu nastúpila v Banskej Bystrici 4.2.1963, odkiaľ bola 13.2.1963 preložená do Pardubíc, kde bola do 26.7.1963.
Po návrate z väzenia nemohla nájsť zamestnanie. Nakoniec  bola prijatá v roku 1963 ako robotníčka v Kancelárskych strojoch Zvolen a ešte v tom istom roku prešla za referentku do Štátnej poisťovne vo Zvolene. Pobyt vo väzení podlomil jej zdravie. Po viacerých žiadostiach o zníženie vedľajšieho trestu, ktoré jej boli zamietnuté, dostala  konečne štátny súhlas do Veľkého Lomu k 1.8.1968, ale pre operáciu štítnej žľazy, nastúpila až 1.10.1968. Inštalovaná bola v XIX. nedeľu po Trojici 28.10.1973 seniorom Júliusom Lanštiakom z Lučenca.
Vykonštruovaný proces s evanjelickými farármi na čele s generálnym biskupom Dr. Vladimírom Čobrdom a biskupom Fedorom Rupeltom za podvracanie republiky, bol v roku 1990 na krajskom súde v Banskej Bystrici zrušený a celá skupina dvoch biskupov, jedenástich farárov a jednej farárky bola rehabilitovaná. Cirkevná a morálna rehabilitácia všetkých postihnutých farárov (nielen väznených), bola v rámci generálneho konventu v Bratislave 30.11.1990 generálnym biskupom Pavlom Uhorskayom. Po svojej rehabilitácii, mohla konečne navštevovať bratské cirkevné zbory v zahraničí, kde čerpala poznatky v cirkevnej práci žien farárok.
I napriek svojmu ťažkému životnému osudu a životných peripetiách, bola Darina Bancíková zmierená s Bohom a vždy vedela prekonať všetky nástrahy, ktoré jej prišli do cesty. Vždy sa riadila svojim životným krédom: Zásady Ježiša Krista dľa svojich schopností uskutočňovať v živote osobnom i spoločenskom.  Tieto svoje schopnosti a vedomosti využívala aj v publikačnej činnosti. Publikovala viacero článkov v časopisoch: Evanjelický posol spod Tatier, Cirkevné listy; Tranovského kalendár, Stráž na Sione, Tvorba T, Naša cirkev, Náš radca. Spolupracovala  so Slovenskou televíziou, Slovenským rozhlasom. Svoje vedomosti a skúsenosti zhodnotila vo svojich publikáciách, zameriavala sa hlavne na ženskú otázku v cirkvi.
ThB. Darina Bancíková pôsobila vo Veľkom Lome 27 rokov až do odchodu do dôchodku 31.1.1996. Oficiálnu rozlúčku jej zbor pripravil už 8.10.1995, pri oslave 190. výročia postavenia kostola vo Veľkom Lome za prítomnosti biskupa. Na dôchodku žila v Lučenci, po onemocnení sa presťahovala do Horných Salib okr. Galanta, kde 30. júla 1999 zomrela. Pochovaná je v Kokave nad Rimavicou, do hrobu svojho starého otca Samuela Bancíka. Evanjelická a. v. cirkev jej pri slávnostných bohoslužbách 1.7.2001 odhalila za prítomnosti biskupa Mgr. Ivana Osuského, sestier farárok ECAV a za prítomnosti veľkého počtu veriacich, pamätnú dosku na priečelí ev. a. v. kostola v Kokave nad Rimavicou, vedľa hlavného vstupu.


 
ÚvodÚvodná stránka