Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a pozvanie na ústne pojednávanie

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a pozvanie na ústne pojednávanieVytlačiť
 

Stavebníčka Mária Turoňová, bytom Tuhárske námestie 2, Lučenec podala dňa 31.12.2013  na Obecnom úrade v Kokave nad Rimavicou žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata“ na pozemku parc.č. registra  C-KN 7447/2 (E-KN 4828/322) (podľa zamerania geometrickým plánom č. 32616881-115/2013) v k.ú. Kokava nad Rimavicou. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.


 
 
ÚvodÚvodná stránka