Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhodnutie o odkázaní na súd

Rozhodnutie o odkázaní na súdVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou zastúpená  starostom obce ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") podľa § 137 ods. 2 stavebného zákona o d k a z u j e   n a   s ú d spoluvlastníkov pozemku parc. č. reg. „E“ č. 4828/322 v k.ú. Kokava nad Rimavicou podľa LV č. 2326 a stavebné konanie podľa § 88a ods.3 stavebného zákona a § 29 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) prerušuje do doby, kým rozhodnutie súdu vo veci nadobudne právoplatnosť.


 
 
ÚvodÚvodná stránka