Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajinyVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa §82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania.

 

značka konania dátum začatia konania dátum 
zverejnenia
lehota predmet konania
557/2015 28.08.2015 31.08.2015 7 dní žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods.3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ľubomír Miháľ, Hviezdoslavova 1440/35, 974 01 Banská Bystrica, pozemok parc.č. CKN 7400/1, Línia-Háj, k.ú. Kokava nad Rimavicou


 

    

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka