Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutieVytlačiť
 

Spoločnosť  APRO, s.r.o., so sídlom Trebišov - Kukučínova 2596/4 v zastúpení konateľom Ing. Jánom Stašom podala dňa 3.8.2015 na Mestskom úrade v Poltári návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "Realizácia optických sieti klaster KnR-1, Kokava nad Rimavicou, obec Utekáč, Šoltýska, Ďubákovo" umiestnenú na pozemkoch v katastrálnom území Kokava nad Rimavicou, Utekáč, Šoltýska a  Ďubákovo. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnenie líniovej stavby.
Mesto Poltár ako príslušný stavebný úrad posúdilo predloženú žiadosť podľa §37 a §38 stavbeného zákona a vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby.


 
 
ÚvodÚvodná stránka