Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovaniaVytlačiť
 

Ekoles s.r.o., Fučíkova 628/20, 987 01 Poltár, IČO: 36 697311 podala dňa 19.11.2015 na tunajší stavebný úrad žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu "Protipožiarna lesná cesta Liešnica - rekonštrukcia“, na pozemku KN-C 9812/2 a KN- C 9628/2, 9628/1 (KN-E 7382) v k.ú. Kokava nad Rimavicou.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie, ktoré je vzhľadom na veľký počet účastníkov konania oznamované a doručované účastníkom konania verejnou vyhláškou.


 
 
ÚvodÚvodná stránka