Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Významné osobnosti obce

Igor Kovačovič

Igor Kovačovič24. apríla 1938 sa v rodine učiteľa v Kokave nad Rimavicou narodil Igor Kovačovič. Základnú školu vychodil v rodnej obci, maturoval na jedenásťročnej škole v Lučenci a učiteľské štúdium absolvoval na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave s titulom promovaný pedagóg v roku 1958. Neskôr absolvoval dlhodobé školenia Osvetového ústavu so zameraním na choreografiu a pedagogiku ľudového tanca, štúdium tanečnej pedagogiky na VŠMU a štúdium národopisu na FFUK v Bratislave.
Dňa 26.12.1966 sa vo Zvolene oženil s Evou, rodenou Melicherčíkovou. V manželstve sa im narodili tri dievčatá: Andrea, Martina a Eva, bohužiaľ, Andrejka zomrela v máji 2008 na zákernú chorobu.
Počas základnej školy tancoval Igor Kovačovič v detskom súbore Kokavan, potom v Lučenci v školskom súbore. V rokoch 1956 – 58 pôsobil v súbore Pedagóg, v Železničiarskom umeleckom súbore a v súbore Lúčnica v Bratislave, ďalej tancoval v Československom štátnom súbore piesní a tancov ČSSPT v Prahe. Od roku 1963 do 1970 tancoval a pôsobil ako umelecký vedúci v Urpíne a od roku 1970 pôsobí ako umelecký vedúci folklórneho súboru PARTIZÁN Biotika Slovenská Ľupča. Spolupracoval s viacerými súbormi na Slovensku a tancoval aj v balete opery DJGT v Banskej Bystrici.
V roku 1963 nastúpil do zamestnania v bývalej Krajskej poradni ĽUT do funkcie metodika pre tanec, neskôr túto funkciu vykonával v Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici, kde bol vedúcim oddelenia ZUČ a neskôr riaditeľom. V roku 1991 nastúpil do funkcie riaditeľa Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici, od roku 1995 vykonával funkciu riaditeľa Členského ústredia MS a od roku 1996 do r. 2008 funkciu podpredsedu Matice slovenskej, v súčasnosti je predsedom Prezídia MS ??? a riaditeľom DMS v BB.
Od roku 1963 sa podieľal na dramaturgickom profilovaní FF vo Východnej, od vzniku Folklórnych slávností v Detve pôsobil ako predseda programovej rady. Vytvoril okolo 80 scénických programov. Ako autor a režisér pôsobil na FF v Heľpe, v Strážnici, v Terchovej, v Rožnove pod Radhoštem, na Turčianskych slávnostiach, Gemerských slávnostiach, na detských festivaloch v Prešove a Trenčíne, ako spoluautor festivalov v Habovke, v Telgárte, v Honte. Meno Igora Kovačoviča je neodmysliteľne späté i s naším FF KOLIESKO.
Pozoruhodná je jeho dlhoročná spolupráca so Slovenskou akadémiou vied. Vytvoril programy Augustových slávností MS pri podujatí Pribinova Nitra, spolupracoval pri dožinkových slávnostiach, pri oslavách 125. a 130. výročia vzniku Matice slovenskej a mnohých iných.
Je členom Výboru organizácie UNESCO C.I.O.F.F., ako i čestným členom viacerých zahraničných organizácií. Dostalo sa mu pocty byť zapísaný v svetovej encyklopédii osobností Americal Biographical Institute v USA.
Za jeho dlhoročnú tvorivú činnosť mu boli udelené rôzne ocenenia, získal viacero cien na choreografických súťažiach, napríklad v roku 1958 získal titul NAJLEPŠÍ TANEČNÍK VÝCHODNEJ s tancom z Kokavy.
V roku 2001 mu bolo udelené čestné občianstvo Kokavy nad Rimavicou.


 
ÚvodÚvodná stránka