Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

zmluvy 2013

Zmluvy » subjekt: Obec Kokava nad Rimavicou » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
66/2015Vladimír Fehérpataky, SNP 119, 966 01 Hliník nad HronomKúpno-predajná zmluva č. 13/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostiPredaj pozemku reg. C parc.č. 7400/422 590,00 €4.11.2015nestanovený
13/2014Bambura Pavol a manželka Darina Bamburová, Kotoška 286/15, Kokava nad RimavicouKúpno-predajná zmluva č. 3/2014 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku1 694,00 €2.4.2014nestanovený
5/2014Monika Ľuptáková, M. Hrebendu142/4, 985 05 Kokava nad RimavicouKúpno-predajná zmluva č. 18/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostíPredaj bytov a príslušných podielov pozemku8 606,52 € (jednotková)28.1.2014nestanovený
4/2014Ivan Švingál, M. Hrebendu 142/4, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva č. 17/2013 o prevode vlastníctva bytuPredaj bytu a príslušného podielu pozemku1 019,47 €28.1.2014nestanovený
1/2014Rastislav Cabánik, Partizánska 474, 966 01 Hliník nad HronomKúpno-predajná zmluva č. 11/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostíPredaj pozemku 250,00 €9.1.2014nestanovený
41/2013Elif Saliji, Nábrežie Rimavy 449, 981 01 HnúšťaNájomná zmluva č. 2/2014Prenájom verejného priestranstva  663,87 €1.1.201431.12.2014
40/2013KUNA-dent, s.r.o., M. Hrebendu 1394/14, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva č. 4/2013 o nájme nebytových priestorov a vecného bremenaPrenájom priestorov 156,70 € (jednotková)1.10.2013nestanovený
39/2013MEDIPEN,s.r.o., Gorkého 328/28, 979 01 Rimavská SobotaZmluva č. 3/2013 o nájme nebytových priestorov a vecného bremenaPrenájom priestorov 197,80 € (jednotková)1.3.2013nestanovený
38/2013Ing. Rastislav Pavelek a Mgr. Andrea Paveleková , Bottová 4, Rimavská SobotaKúpno-predajná zmluva č.16/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostiPredaj majetku obce2 500,00 €30.11.2013nestanovený
37/2013SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o reklamnej a propagačnej činnosti Zverejnenie reklamného nápisu počas "Vianočných programov 2013" 200,00 €27.11.2013nestanovený
36/2013Ing. Mária Weberová-INTERSYSTÉM, S.Sakalovej 1351/22A, 014 01 BytčaZmluva o dielo č. 1/2013Realizácia stavby "Detské ihrisko v obci Kokava nad Rimavicou"23 374,80 €23.11.2013nestanovený
35/2013Mgr. Pavol Kalmár, M. Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dieloVypracovanie diela "Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a všetky jeho relevantné časti" 200,00 €13.11.2013nestanovený
34/2013Jozef Melicher a Martina Melicherová, 985 22 Cinobaňa 112Kúpno-predajná zmluva č. 14/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostíPredaj pozemku1 100,00 €1.11.2013nestanovený
33/2013Michal Kalamár, Nálepku 550, 966 01 Hliník nad HronomKúpno-predajná zmuva č. 12/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostíPredaj pozemku 890,00 €1.11.2013nestanovený
32/2013SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 02/10/2013Vybudovanie časti miestnej komunikácie v Kokave nad Rimavicou - ul. Štúrova2 946,34 €25.10.2013nestanovený
31/2013CSB, s.r.o., Sládkovičova 92, 974 05 Banská BystricaZmluva o dielo č. 0110/2013Ozvučenie časti obce Vlkovo bezdrôtovým rozhlasom3 935,28 €23.10.2013nestanovený
30/2013Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská BystricaZmluva o dieloVykonanie prác na cyklickej údržbe toku v intraviláne obce Kokava nad Rimavicou na vod. toku Rimavica 245,00 €16.10.2013nestanovený
29/2013Peter Chabada a Zlatica Vilhanová, A. Hlinku 16, 962 12 DetvaKúpno - predajná zmluva č. 09/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostíPredaj pozemku3 890,00 €10.10.2013nestanovený
28/2013Ing. Jaroslav Salava, Komorovice 65, 396 01 HumpolecKúpno - predajná zmluva č. 10/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostíPredaj pozemku 180,00 €9.10.2013nestanovený
27/2013Ján Juhaniak a Agáta Juhaniaková, Lúčna 1366/1, 985 05 Kokava nad RimavicouKúpno-predajná zmluva č. 08/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostíPredaj pozemku 450,00 €1.10.2013nestanovený
26/2013KLIMATRADE, s.r.o., Jesenského 10, 984 01 LučenecZmluva o dielo č. 23092013Uskutočnenie rekonštrukcie strešnej izolácie, rekonštrukcie systému na odvod vody zo strechy kult. domu11 660,51 €25.9.2013nestanovený
25/2013Věroslava Poliačiková, Štúrova 235/105, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva č. 5/2013 o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov - 1 miestnosť na poschodí kultúrneho domu48,50 €13.9.201331.12.2014
24/2013Róbert Spurný a Adriana Spurná, I.P.Pavlova 10, LučenecKúpno-predajná zmluva č. 07/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostiPredaj pozemku 480,00 €6.9.2013nestanovený
23/2013Martin Líška Veľká Ves 101Zmluva o dieloKováčske práce 200,00 €31.8.2013nestanovený
22/2013SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo na zhotovenie stavby č.30/07/2013Zhotovenie diela "Oprava komunikácie po povodňových škodách"2 951,22 €27.8.2013nestanovený
21/2013SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dielo na zhotovenie stavby č. 16/08/2013Zhotovenie diela "Výmena obrubníkov - rekonštrukcia miestnych komunikácií"21 682,14 €21.8.2013nestanovený
20/2013Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská BystricaDohoda o vykonaní údržbárskych prác na p. Rimavica v r. km 12,087-12,099 v k.ú. Kokava nad Rimavicou uzatvorená podľa §51 Obč. zákonníkaOdstránenie 5 ks jelší, ktoré tvoria brehový porast p. Rimavica0,00 €21.8.2013nestanovený
19/2013Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 HrachovoZmluva o nájme č. 11/2013 časti pozemku na umiestnenie informačnej tabuleNájom časti pozemku - parc.č. 7400/110,00 €21.8.201331.7.2023
18/2013SAK Plus,s.r.o., Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská BystricaKúpna zmluva č. 290713-SAKPLUSBBDodanie tovaru-ozvučovacej techniky4 605,60 €1.8.2013nestanovený
17/2013Michal Žák, Kyseľovo 89/21, Kokava nad RimavicouZmluva o dieloRealizácia prác "Modernizácia amfiteátra"8 805,91 €26.7.2013nestanovený
16/2013Eva Garlatyová, Ul. Klokočova č. 734, HnúšťaZmluva o dielo č.2/2013Vykonanie činnosti súvisiacej s manažovaní a príprave programovej žiadosti o NFP na projekt Modernizácia amfiteátra 450,00 €26.7.2013nestanovený
15/2013Andrej Líška, Veľká Ves 101Zmluva o dieloVýroba brány na obecnom úrade1 500,00 €24.7.2013nestanovený
14/2013STAVING PROJEKT, s.r.o., Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská BystricaZmluva o dielo č. 03/2013Vypracovanie PD pre stavebné konanie Výstavba zberného dvora v obci Kokava nad Rimavicou9 480,00 €4.7.2013nestanovený
13/2013E-aukcie, s.r.o., Svoradova 1, 811 03 BratislavaMandátna zmluvaVykonávanie procesov verejného obstarávania na zákazky s predmetom na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb5 304,00 €3.7.2013nestanovený
12/2013Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sv. apoštolov Petra a Pavla, Kukučínova 38, Kokava nad RimavicouZmluva č. 4/2013 o poskytnutí dotáciePoskytnutie dotácie na výdavky spojené s organizovaním "Rekolekcie" 130,00 €15.6.2013nestanovený
11/2013KLIMATRADE, s.r.o., Jesenského 10, 984 01 LučenecZmluva o dielo č. 05062013Rekonštrukcia strešnej hydroizolácie a rekonštrukcia systému na odvod vody zo strechy Kultúrneho domu v Kokave nad Rimavicou4 763,33 €11.6.2013nestanovený
10/2013Miroslav Hronec, Drahová 1037/26, 985 06 UtekáčKúpno-predajná zmluva č. 6/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj majetku1 945,26 €4.6.2013nestanovený
9/2013Dušan Gaštan, Háj 1426/23, 985 05 Kokava nad Rimavicou a Iveta Gaštanová, ČA 636/18, 985 05 Kokava nad RimavicouKúpno-predajná zmluva č. 05/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj majetku 420,00 €4.6.2013nestanovený
8/2013ENVIROPOL s.r.o , Lamačská cesta45, BratislavaZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstveZabezpečovanie realizáciu objednaných služieb v oblasti životného prostredia0,00 €13.4.2013nestanovený
7/2013Eva Garlátyová, Klokočova 734, HnúšťaZávazková zmluva príkazná o obstaraní projektového zámeruManažovanie a príprava projektovej žiadosti o NFP 450,00 €8.3.2013nestanovený
6/2013I.MAR spol. s r.o., Mládeže 918/3, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o dielo č. 1/2013Výmena okien telocvične a oprava podláh šatne a telocvične72 313,99 €27.2.2013nestanovený
5/2013COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, KrupinaKúpno-predajná zmluva č.01/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku 850,50 €8.1.2013nestanovený
3/2013MEDIPEN spol. s r.o., Gorkého 328/28, Rimavská SobotaNájomná zmluva č. 3/2013 o nájme nebytových pristorov a vecného vybaveniaprenájom priestorov0,00 €15.1.2013nestanovený
2/2013Ing. Milan Černok, Exnárova 337/45, 985 59 VidináKúpno-predajná zmluva č.03/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj majetku2 010,00 €9.1.2013nestanovený
1/2013Ing. Branislav Hámorník, Ľadovo 4291, LučenecKúpno-predajná zmluva č.02/2013 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj majetku2 010,00 €9.1.2013nestanovený
ÚvodÚvodná stránka