Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

zmluvy 2015

Zmluvy » subjekt: Obec Kokava nad Rimavicou » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 82
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
27/2016NOWAS s.r.o. Račianska 66, 831 02 BratislavaZmluva o budúcej zmluveUzavretie zmluvy o spolupráci, predmetom ktorej bude vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.0,00 €8.4.201631.12.2016
86/2015N-Global s.r.o., Hviezdoslavova 503/8, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva č. 2/2016 o nájme nebytových priestorov v 60 b.j. Sídlisko Rovienka Prenájom nebytových priestorov42,00 € (jednotková)1.1.201631.12.2016
85/2015Mediapress, s. r. o, Haličská cesta 76, 984 03 Lučenec Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 2/20093/2008Zmena doby nájmu0,00 €1.1.201631.12.2016
84/2015Beáta Caganová, Daxnerova 756/11, Kokava nad RimavicouDodatok č. 7 k nájomnej zmluve 7/2007Zmena doby nájmu0,00 €1.1.201631.12.2018
83/2015Ivan Suchan, Sládkovičova 131/13, Kokava nad RimavicouNájomná zmluva č. 1/2016Prenájom bytu 204,30 €1.1.201631.12.2016
82/2015SEPTIK Emília Salkiewicz, 26-631 Jastrzebia, Owadow 22AKúpna zmluva - betónová žumpakúpa betónovej žumpy 650,00 €19.12.2015nestanovený
81/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, LučenecDohoda č. 15/29/012/12 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce alebo rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obecúprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec0,00 €18.12.2015nestanovený
80/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, LučenecDohoda č. 15/29/054/77 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestanávateľov odľa § 54 ods. 1 písm. a) zákana č. 5/2004úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovnéhom miesta pre znevýhodnených UoZ0,00 €18.12.2015nestanovený
79/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, LučenecDohoda č. 15/29/52A/366 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobepredmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby0,00 €17.12.2015nestanovený
78/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, F. Lehára 18, LučenecDohoda č. 15/29/052/552 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obcipredmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec0,00 €17.12.2015nestanovený
76/2015Nosáľová Mária Osloboditeľov 5 LučenecNájomná zmluva 3/2016Prenájom hrobových miest B 165,166,B 330,33139,80 €5.12.2015nestanovený
75/2015Vengrínová Mária Huta 62 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 2/2016Prenájom hrobových miest II A N 5816,60 €3.12.2015nestanovený
74/2015Bambura Ján Francisciho 20 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 1/2016Prenájom hrobových miest II A N 57 aa 16,60 €24.11.2015nestanovený
73/2015Ing. Ján Púpava a Marta Púpavová, Martinčekova 11a, 984 01 LučenecKúpno - predajná zmluva č. 8/2015 o prevode vlastníctva nehnuteľnosti Predaj pozemku parc.č. 7400/4611 000,00 €3.12.2015nestanovený
71/2015Beracko Pavel Hviezdoslavova 47 Kokava nad RimavicouNájomná zmluvaPrenájom hrobových miest C 101,102,100 E 506,507,50859,70 €8.11.2015nestanovený
70/2015Mareková Mária, Utekáč 33Nájomná zmluvaPrenájom hrobových miest II A 17316,60 €24.10.2015nestanovený
69/2015Porubiak Ján Liešnica 15 Kokava nad RimavicouNájomná zmluvaPrenájom hrobových miest A 363,364,36529,85 €12.10.2015nestanovený
68/2015Krahulcová Darina Štúrova 82 Kokava nad RimavicouNájomná zmluvaPrenájom hrobových miest F 134,13519,90 €9.9.2015nestanovený
67/2015Fizoľa ladislav Chorepa 19 Kokava nad Rim.Nájomná zmluvaPoplatok za hrobové miesto II A 17216,60 €31.8.2015nestanovený
65/2015SAK Plus,s.r.o., Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská BystricaZmluva o dielo č. 10/M/2015Dodávka a montáž kamerového systému6 694,80 €24.10.2015nestanovený
64/2015IVeS, organozácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, KošiceZmluva o dielo č. R_89/2015Právo objednávateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácií IVeS 154,56 €21.10.2015nestanovený
63/2015Jaroslav Banga a manž. Anna Bangová, Požarina 610/7, Kokava nad RimavicouKúpno-oredajná zmluva č. 5/2015 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredávajúci predávajú kupujúcemu Obci Kokava nad Rimavicou pozemky 690,00 €9.9.2015nestanovený
62/2015EKOLES, s.r.o., Fučíkova 628/20, PoltárDodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 8/2008prenájom pozemku0,00 €3.9.2015nestanovený
61/2015EKOLES, s.r.o., Fučíkova 628/20, PoltárNájomná zmluva č. 5/2015 o nájme pozemkov, uzavretá podľa §663a násl. zákona č. 40/1964 zb. Občianskeho zákoníka v znení neskorších prepisovprenájom pozemku na dobu určitú - 10 rokov s platnosťou od 1.9.2015 do 30.8.20251,00 €3.9.2015nestanovený
60/2015Jaroslav Dečeko, Komenského 334/63, 985 05 Kokava nad RimavicouKúpno-predajná zmluva č. 7/2015 o prevode vlastníctva nehnuteľnostíPredaj pozemkov 675,00 €29.8.2015nestanovený
59/2015Sihelská Helena, Partizánska 17 Kokava nad RimavicouNájomná zmluvaPrenájom hrobových miest v cintoríne B 684,385,68329,85 €11.8.2015nestanovený
58/2015Brezinová Viera F.S.Figuliho Kokava nad Rim.Nájomná zmluvaPrenájom hrobových miest v cintoríne E 498,499,50029,85 €9.9.2015nestanovený
57/2015Pavlovičová Zdenka, BrezničkaNájomná zmluvaPrenájom hrobových miest v cintoríne F 383,384,33029,85 €7.7.2015nestanovený
56/2015Golianová Mária Vlkovo 2 Kokava nad RimavicouNájomná zmluvaPrenájom hrobových miest v cintoríne B 641,60419,90 €8.7.2015nestanovený
55/2015Baníková Anna, Červenej armády Kokava nad Rim.Nájomná zmluvaPrenájom hrobových miest E 341,342,34329,85 €27.6.2015nestanovený
54/2015Jirsová Zdena Huta 14, Kokava nad Rim.Nájomná zmluvaPrenájom hrobových miest v cintoríne F 185,186,187,188,39,80 €16.6.2015nestanovený
53/2015Gibalová Magdaléna, SNP 348 Kokava nad RimavicouNájomná zmluvaPrenájom hrobových miest A 385,386,38729,85 €13.6.2015nestanovený
52/2015Pinzíková Mária, Kuzmányho 3, Kokava nad RimavicouNájomná zmluvaPrenájom hrobových miest B 297,29619,90 €27.5.2015nestanovený
51/2015Piliarik Vladimír Sládkovičova Kokava nad RimNájomná zmluvaPrenájom hrobových miest v cintoríne C 396,397,398,29,85 €27.5.2015nestanovený
49/2015Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská BystricaZmluva č. M/824/4/15 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZáväzok podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena 0,00 €20.8.2015nestanovený
48/2015SQM, s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská BystricaMandátna zmluvaVypracovanie a zrealizovanie verejného obstarávania na zákazku Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska1 800,00 €18.8.2015nestanovený
47/2015Michal Zábražný, Skalská Nová Ves 127, Sklaka nad VáhomZmluva o podaní umeleckého výkonuinšpicient v programe z podpoľania na FF Koliesko 2015, 1.8.201525,00 €18.8.2015nestanovený
46/2015Kristína Šedivá, Sibírska 6, TrenčínZmluva o podaní umeleckého výkonuinšpicie v programe Z Podpoľania na FF Koliesko 2015 1.8.201525,00 €18.8.2015nestanovený
45/2015Peter Gazarek, Mlynská 312/7, SelceZmluva o podaní umeleckého výkonuúčinkovanie v programe Ozveny z vrchov a dolín na FF Koliesko 2015 dňa 31.7.201560,00 €15.8.2015nestanovený
44/2015Martina Takácsová, Pšeničná 17, KošiceZmluva o podaní umeleckého výkonuúčinkovanie v programe Folklórna scéna 31.7.201525,00 €12.8.2015nestanovený
43/2015Peter Hrabovský, Starohorská 37, Banská BystricaZmluva o podaní umeleckého výkonuúčinkovanie v programe Folklórna scéna 31.7.201525,00 €12.8.2015nestanovený
42/2015Evelina leonora Vladimírová, Bulgaria, Sofia 1229Zmluva o podaní umeleckého výkonuúčinkovanie v programe Hostia z ďaleka 31.7.2015 a 1.8.2015 300,00 €1.8.2015nestanovený
41/2015Matúš Fiľo, Tatranská 34, Banská BystricaZmluva o podaní umeleckého výkonupodanie umeleckého výkonu - lektor vo fujarovom dvore 31.7.2015 a 1.8.2015 200,00 €1.8.2015nestanovený
40/2015Stanislav Marišler, GAlbavého 22, BratislavaZmluva o podaní umeleckého výkonuúčinkovanie v programe Škola tanca a Folklórna scéna 31.7. - 1.8.201570,00 €1.8.2015nestanovený
39/2015Michal Noga, Krosnianska 53, KošiceZmluva o podaní umeleckého výkonuúčinkovanie s ľudovou hudbou v programe Tanečný dvor dňa 31.7.2015a škola tanca 1.8.2015 500,00 €1.8.2015nestanovený
38/2015Evelina leonora Vladimírová, Bulgaria, Sofia 1229Zmluva o účinkovaní ma festivale ľudovej kultúry KOLIESKO 2015účinkovanie v programe Hostia z ďaleka 31.7.2015 a 1.8.2015 300,00 €1.8.2015nestanovený
37/2015Alfréd Lincke, Ul. 8 mája č. 7, PiešťanyZmluva o podaní umeleckého výkonuúčinkovanie na Folklórnej scéne KOLIESKO 2015 31.7.201530,00 €1.8.2015nestanovený
36/2015Ján Plavucha, Detvianska Huta 129Zmluva o podaní umeleckého výkonuPOdanie umeleckého výkonu - účinkovanie s Ľudovou hudbou 30.7.2015 500,00 €1.8.2015nestanovený
35/2015Norbert Horváth, Fiľakovská cesta 30/A, 984 01 LučenecZmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytových priestorov - budovy starej základnej školy 300,00 €29.7.2015nestanovený
34/2015Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôbPoistenie súboru stavieb Regenerácia centrálnej zóny - námestie a regenerácia centrálnej zóny - Rovienka 494,58 €22.7.2015nestanovený
Položky 1-50 z 82
ÚvodÚvodná stránka