Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

zmluvy 2016

Zmluvy » subjekt: Obec Kokava nad Rimavicou » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 106
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
108/2016KVOZ – Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom, Kokava nad Rimavicou, Huta č. 31, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva č. 7/2016 o poskytnutí dotácie poskytnutie dotácie podľa VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií a finančných darov v sume 200,85 € /slovom Dvesto Eur 85 centov/, ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť v plnej výške na výdavky spojené s činnosťou KVOZ – Láčho drom v zmysle žiadosti 200,85 €22.1.2016nestanovený
107/2016Spodniaková Anna Zapač 156 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 47/2016Prenájom hrobových miest B 548,54919,90 €29.12.2016nestanovený
106/2016Radič Ján Chorepa 59 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 46/2016Prenájom hrobových miest B 208,209,.21029,85 €29.12.2016nestanovený
105/2016Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská SobotaZmluva o poskytnutí služby č. 20616Zabezpečenie mobilného výkupu papiera a lepenky a jedlých olejov a tukov za účelom ich zhodnotenia0,00 €29.12.201631.12.2018
104/2016Zdenka Nosáľová Rovienka 1284/1, 985 05 Kokava nad RimavicouDodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 2/2009Predĺženie doby nájmu13,75 € (jednotková)24.12.201631.12.2017
103/2016Jaroslav Chromek Rovienka 1288/15, 985 05 Kokava nad RimavicouDodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 2/2012Predĺženie doby nájmu13,75 € (jednotková)24.12.201631.12.2017
102/2016BONEX AGRO, s.r.o., Partizánska 1, 985 05 Kokava nad RimavicouDodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 2/2015Predĺženie doby nájmu21,25 € (jednotková)24.12.201631.12.2017
101/2016N-GLOBAL, s.r.o., 985 05 Kokava nad Rimavicou, Hviezdoslavova 503/8 Nájomná zmluva č. 2/2017prenájom verejného priestranstva - nachádzajúceho na parcele registra C č. 1404/3, v k.ú. Kokava nad Rimavicou, na Nám. 1.mája27,50 € (jednotková)23.12.201631.12.2018
100/2016Ivan SUCHAN, 985 05 Kokava nad Rimavicou, Sládkovičova 131/13. Nájomná zmluva č. 1/2017prenájom bytu - nachádzajúceho v k.ú. Kokava nad Rimavicou, Sládkovičova č. 131/13,  204,30 €23.12.201631.12.2017
99/2016Ján Pehel Sendrei,Kyseľovo 93/29, 985 05 Kokava nad RimavicouKúpno-predajná zmluva č.17/2016 o prevode vlastníctva nehnuteľnosti predaj pozemku1 310,00 €21.12.2016nestanovený
98/2016Štaudingerová Božena Kyseľovo 79 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 45/2016Prenájom hrobových miest C 226,22519,90 €15.12.2016nestanovený
97/2016Skrutek Pavel Rovienka 14 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 44/2016Prenájom hrobových miest E 3099,95 €6.12.2016nestanovený
96/2016VARGA ELEKTRO, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec Zmluva o dieloZhotovenie diela "Rekonštrukcia vnútornej elektroinštalácie Obecného úradu v Kokave nad Rimavicou"17 481,60 €14.12.2016nestanovený
95/2016Jackuliaková Anna Rovienka 19 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 43/2016Prenájom hrobových miest urnový háj6,65 €3.12.2016nestanovený
94/2016Ridzoň Ján Daxnerova 23 98505 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 41/2016Prenájom hrobových miest B 208,209,.21029,85 €16.11.2016nestanovený
93/2016Valentýniová Slávka Rovienka 98505 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 42/2016Prenájom hrobových miest E 328 E 15119,90 €16.11.2016nestanovený
92/2016SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 LučenecZmluva o dieloZhotovenie diela "Chodník pre peších, Hviezdoslavova ulica, Kokava nad Rimavicou"14 851,68 €10.11.2016nestanovený
91/2016Sklamčíková Edita Daxnerova 755/1 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 40/2016Prenájom hrobových miest A 730,73119,90 €1.11.2016nestanovený
90/2016Nosáľ Štefan Osloboditeľov 5 LučenecNájomná zmluva 39/2016Prenájom hrobových miest B 166,165 B 330, 331 39,80 €21.10.2016nestanovený
89/2016Ing. Vladimír Mišanko, nar. ..............., r.č.......................... a manž. Ing. Katarína Mišanková, rod. Hubová,trvale bytom 985 05 Kokava nad Rimavicou, Lúčna 1371/6Kúpno-predajná zmluva č. 16/2016 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku 255,00 €21.10.2016nestanovený
88/2016Folková Monika Rovienka 1284/1 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 38/2016Prenájom hrobových miest A U 296,65 €11.10.2016nestanovený
87/2016Jaroslav Kočalka, rod. Kočalka, trvale bytom 985 05 Kokava nad Rimavicou, Kyseľovo 113/22Kúpno-predajná zmluva č. 4/2016 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku 670,00 €11.10.2016nestanovený
86/2016Perenčaj Milan bakulíniho 4 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 37/2016Prenájom hrobových miest IIA 17816,60 €8.10.2016nestanovený
85/2016Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská BystricaZmluva č. 64/POD-ZD2-49/16Revitalizácia existujúceho verejného priestranstva - pri autobusovom nástupišti, vysadením zelene, osodením lavičiek a doplnením detskej preliezačky5 199,00 €6.10.2016nestanovený
84/2016Rankl Milan SNP 14 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 36/2016Prenájom hrobových miest II A 23416,60 €1.10.2016nestanovený
83/2016Ing. Miroslava Borchová, rod. Danková, trvale bytom 984 01 Lučenec, Potočná 15Kúpno-predajná zmluva č. 15/2016 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku 740,00 €28.9.2016nestanovený
82/2016Ing. Ondrej Danko, rod.Danko a manž. Jolana Danková rod. Danková, obaja trvale bytom 984 01 Lučenec, Potočná 17Kúpno-predajná zmluva č. 14/2016 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku 970,00 €28.9.2016nestanovený
81/2016Július Pál, rod. Pál, trvale bytom 980 34 Nová Bašta, Tachty č. 222 a Július Pál, rod. Pál, trvale bytom 980 34 Nová Bašta, Tachty č. 222Kúpno-predajná zmluva č. 10/2016 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku2 260,00 €27.9.2016nestanovený
80/2016Jozef Veis, rod.Veis, Mária Veisová, rod. Hrončeková, obaja trvale bytom 962 05 Hriňová , Lúčna 1766/24 ,Kúpno-predajná zmluva č. 13/2016 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku 690,00 €23.9.2016nestanovený
79/2016Anna Rodariová, rod. Badinková, Taliansko, 21038 Leggiuno, Via Isonzo 3,prechodný pobyt ČA 5, Kokava nad RimavicouKúpno-predajná zmluva č. 12/2016 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku 135,00 €21.9.2016nestanovený
78/2016Vetrák Vlastimil Vlkovo 1234/15 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 35/201619,90 €4.9.2016nestanovený
77/2016Liptáková Štefánia Hviezdoslavova 6 98505Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 34/2016Prenájom hrobových miest A 302,303, F 351,349,350 IIA 110,1090,00 €18.8.2016nestanovený
76/2016Ivor Štefan Fučíkova 612/4 PoltárNájomná zmluva 33/2016Prenájom hrobových miest E 115,116,318 A 11 C 564,56566,35 €18.8.2016nestanovený
75/2016Kokavec Vladimír Daxnerova 28 98505 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 31/2016Prenájom hrobových miest D 233,234,23529,95 €3.8.2016nestanovený
74/2016Michaela Varádiová, 1. mája 576, KlenovecZmluva o dielo č. 12/2016 - FF KOLIESKOtvorivá dielňa20,00 €6.8.2016nestanovený
73/2016Mgr. art. Soňa Sýkorová Moumani, Študentská 10, ZvolenZmluva o dielo č. 11/2016 - FF KOLIESKOodborná príprava Detského dvora60,00 €6.8.2016nestanovený
72/2016Mgr. art. Vanda Krištofová, 9. mája 39, BreznoZmluva o dielo č. 10/2016 - FF KOLIESKOodborná príprava Detského dvora60,00 €6.8.2016nestanovený
71/2016Mgr. Miriam Bošeľová, Telgárt 31Zmluva o dielo č. 9/2016 FF KOLIESKOodborné zostavenie a realizácia výstavy na základe výskumu "Zo študenta výskumník"70,00 €6.8.2016nestanovený
70/2016Bc. Ľubomíra Žilková, Dobšinského 11/40, Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 8/2016 FF KOLIESKOodborné zostavenie a realizácie Remeselnej uličky 100,00 €6.8.2016nestanovený
69/2016Doc.Phdr. Anna Hlôšková, CSc., Hlavná 233, RecaZmluva o dielo č. 7/2016 FF KOLIESKOodborné hodnotenie celého FF Koliesko 150,00 €6.8.2016nestanovený
68/2016Ladislav Zupko, Parková č. 7, FiľakovoZmluva o dielo č. 6/2016 FF KOLIESKO 250,00 €6.8.2016nestanovený
67/2016Ladislav SlobodníkZmluva o dielo č. 5/2016 FF KOLIESKO 100,00 €6.8.2016nestanovený
66/2016Michal Fiľo, Tatranská 34, Banská BystricaZmluva o dielo 5/2016 - FF KOLIESKOvystúpenie - lektor výroby fujár na podujatí 200,00 €6.8.2016nestanovený
65/2016Matúš Fiľo, Tatranská 34, Banská BystricaZmluva o dielo 3/2016 - FF KOLIESKOvystúpenie Muziky mladých umelcov  250,00 €6.8.2016nestanovený
64/2016Mihcal Noga, Krosnianska 53, KošiceZmluva o dielo č. 2/2016 - FF KOLIESKOvystúpenie ľudovej hudby  500,00 €6.8.2016nestanovený
63/2016Jozef Badinka, Huta 66, Kokava nad RimavicouZmluva o dielo 1/2016 - FF KOLIESKO oprava a náter vyrezávaných sôch z dreva na námestí50,00 €6.8.2016nestanovený
62/2016Ľupták Milan Figuliho 1296 98505 KOkava nad RimavicouNájomná zmluva 30/2016Prenájom hrobových miest II A 62 C 567,568 A 100,10159,75 €2.8.2016nestanovený
61/2016Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 73 BratislavaZmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-153-2016peňažný dar na FF KOLIESKO 2016 500,00 €2.8.2016nestanovený
60/2016Zdút-Šťastný Pavel Hviezdoslavova 528/19 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 28/2016Prenájom hrobových miest II A 63,62 A 468,469,4700,00 €16.4.2016nestanovený
59/2016THORMA Výroba k.s., Šávoľská cesta 1, FiľakovoZmluva o prenájme reklamnej plochyprenájom reklamenej plochy na propagáciu výrobkov firmy počas FF KOLIESKO 2016 345,05 €28.7.2016nestanovený
Položky 1-50 z 106
ÚvodÚvodná stránka