Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Majetkové záležitosti

Majetkové záležitosti

Výsledok obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou zastúpená starostom - Ing. Jánom Chromekom  ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže na najvýhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy oznamuje výsledok verejnej obchodnej súťaže:

"Prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor  - LEKÁREŇ  v Kokave nad Rimavicou“ 

Počet navrhovateľov, ktorí predložili obálky s návrhmi do obchodnej verejnej súťaže:   v stanovenom termíne boli doručené dva návrhy

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže: 
Termín podávania súťažných návrhov bol stanovený do 22.07.2019 do 13.00 hod. Do tohto termínu boli podané dva návrhy.Oba súťažné návrhy splnili podmienky súťaže a výberová komisia na svojom zasadnutí vyhodnotila dňa 12.08.2019 ako najvýhodnejší návrh firmy:

Pharmalogic s.r.o, Hlavné námestie 14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 51 699 982


 
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - lekáreňVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou zastúpená starostom - Ing. Jánom Chromekom vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa §281 a nasl. Obchodného zákonníka vyhlásená na základe §9a ods.1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na:„Prenájom nehnuteľnosti – nebytový priestor  - LEKÁREŇ  v Kokave nad Rimavicou“

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka