Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

životné prostredie

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.
 

Spisová značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
KNR-385/2019 10.07.2019 15.07.2019 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - 2 ks smrek obyčajný a 1 ks breza na pozemku vedenom v CKN parc.č. 7775/11 ako zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Kokava nad Rimavicou. Žiadateľ : Andrea Muksch, A-2241 Schonkirchen-Rey, Schlossgasse 72, Rakúsko

 


 
 

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajinyVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.
 

Spisová značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
KNR-371/2019 01.07.2019 01.07.2019 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - 2 ks smrek obyčajný na pozemkoch vedených v CKN parc.č. 7400/1ako ostatná plocha v k.ú. Kokava nad Rimavicou. Žiadateľ : Milada Jokmanová, Školská 14/879, Rimavská Sobota

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka