Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu 11592 Kokava nad Rimavicou-Kotoška-Zahustenie TS vyvesené dňa 09.10.2018Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby 11592 Kokava nad Rimavicou-Kotoška-Zahustenie TS - vyvesené dňa 20.08.2018Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí územného konania Stredoslovenská distribučná, a.s.Vytlačiť
 


 
 

Stavebné povolenie - 9953-Kokava nad Rimavicou, Háj:Rekonštrukcia NNS- vyvesené 10.08.2017Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvánka na ústne pojednávanieVytlačiť
 

Dňa 07.06.2017 podal stavebník Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina IČO: 36403008 v splnomocnení zástupcom INGO s.r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina na tunajší stavebný úrad žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre stavbu "9953 – Kokava nad Rimavicou, Háj : Rekonštrukcia NNS“, na pozemkoch parcelné čísla KN-C 7391/1, 7394/1 (KN-E 3159/52), 9671 (KN-E 7372), 9672 (KN-E 3159/54), 9750/2 (KN-E 3159/55), 6584/1, 6582/14 v k.ú. Kokava nad Rimavicou a KN-C 6712/1 v k.ú. Utekáč.


 
 
ÚvodÚvodná stránka