Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

zmluvy 2017

Zmluvy » subjekt: Obec Kokava nad Rimavicou » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 144
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
4/2018Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská BystricaČíslo zmluvy: 217016772 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) do verejnej kanalizácie0,00 €16.1.2018nestanovený
143/2017Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova č. 48, BratislavaZmluva o záruke č. 932/CC/17vystavenie Záruky Bankou v prospech Beneficienta0,00 €22.12.2017nestanovený
142/2017Hanuš Martin a manž. Andrea Hanušová, rod. Rendeková,979 01 Rimavská Sobota, Športová 1539/8Kúpno-predajna zmluva č. 10/2017 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku 700,00 €20.12.2017nestanovený
141/2017Zapaľoačová Renata Mateja Hrebendu 11 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 39/2017Prenájom hrobových miet A 21,22,D 146,145 C319,287,28982,95 €13.12.2017nestanovený
140/2017Mária Hašková, Adyho 32, 984 01 Lučenec Kúpno-predajná zmluva č.08/2017 o prevode vlastníctva nehnuteľnosti Predaj pozemku1 380,00 €9.12.2017nestanovený
139/2017Mišek Ján Dobšinského 4 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 38/2017Prenájom hrobových miet D 2649,95 €6.12.2017nestanovený
138/2017MP Profit PB, s.r.o., Hlinky 712/25? 017 01 Považská BystricaZmluva o manažmente projektu č. 2017/11/PGzabezpečenie a vykonanie manažment spracovania projektu (vypracovanie žiadosti o NFP)1 000,00 €2.12.2017nestanovený
137/2017Boris Jakab, rod. Jakab, 987 01 Poltár, Fučíkova 636/24 ,Kúpno-predajna zmluva č. 9/2017 o prevode vlastníctva nehnuteľnostipredaj pozemku registra C parcela číslo 7766/25 trvalý trávny porast o výmere 70 m2 2 700,00 € (jednotková)30.11.2017nestanovený
136/2017STROJ-PRÁCE STRIGÁČ, s.r.o., M. Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dieloVykonávanie zimnej údržby pozemných komunikácií a verejných priestranstiev v obci Kokava nad Rimavicou 28,80 € (jednotková)30.11.201731.12.2018
135/2017Ďurianová Marta Mateja Hrebendu Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 37/2017Prenájom hrobových miet II A 204, II A 24533,20 €22.11.2017nestanovený
134/2017Vetráková Miroslava Rimvské Zalužany 32Nájomná zmluva 36/2017Prenájom hrobových miet C 141,1429,95 €22.11.2017nestanovený
133/2017Kantorová Helena SNP 359/29 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 35/2017Prenájom hrobových miet D 1199,95 €22.11.2017nestanovený
132/2017Sochán Jaroslav HAVAŠKA 1264 LučenecNájomná zmluva 34/2017Prenájom hrobových miet E 248,249,B318,319,32049,75 €22.11.2017nestanovený
131/2017Jankovičová Jarmila Štúrova Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 33/2017Prenájom hrobových miet D 438,439,44029,85 €22.11.2017nestanovený
130ˇ/2017Spodniaková Anna Zapač 158 Lehota nad RimavicouNájomná zmluva 32/2017Prenájom hrobových miet 548,54919,90 €11.11.2017nestanovený
129/20017Žák Michal Kyseľovo 89/21 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 31/2017Prenájom hrobových miet E 324,325,326 D 407,40849,75 €9.11.2017nestanovený
128/2017Poliačik Pavel Kukučínova 410/59 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 30/2017Prenájom hrobových miet C 231,232, A U 2326,55 €8.11.2017nestanovený
127/2017Kocková Alena Sinecká 862 HnúšťaNájomná zmluva 29/2017Prenájom hrobových miet D 73, 7219,90 €20.10.2017nestanovený
126/2017Marcel Reichel, rod. Reichel, 979 01 Rimavská Sobota, K.Mikszátha 294/55Kúpna zmluva č. 06/2017 o prevode vlastníctva nehnuteľnosti predaj pozemku registra C parcela číslo 7391/6 zastavané plochy o výmere 100 m2 do výlučného vlastníctva, v podiele 1/1 v pomere k celku.3 500,00 €13.9.2017nestanovený
125/2017Bartošová Janka Kukučínova 29 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 27/2017Prenájom hrobových miet A 734,735,73629,85 €12.9.2017nestanovený
124/2017Kromholc Ján Komenského 9 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 26/2017Prenájom hrobových miet A594,595,596,59739,80 €12.9.2017nestanovený
123/2017Slavomír Vrábeľ, 985 05 Kokava nad Rimavicou, ul. Mateja Hrebendu Z M L U V A č. 5/2017 o prenájme pozemku uzatvorená podľa § 663-670 OZ 1. Prenajímateľ je vlastníkom pozemku evidovanom LV č. 1825, parcela registra C - číslo 106/56, katastrálne územie Kokava nad Rimavicou, zastavané plochy, vo výmere 36 m2.1,50 € (jednotková)1.9.2017nestanovený
122/2017Michal Abelovský, Fučíkova 3, PoltárZmluva o dielo č. 62/2017 FF Kolieskomateriálne a technické zabezpečenie Dvora Paľa Bútora70,00 €16.8.2017nestanovený
121/2017Renáta Ádamová, Erenburgova 32, LučenecZmluva o dielo č. 61/2017 FF Kolieskonávrh a zhotovenie propagačných materiálov a inštalácia výstav na podujatí FF Koliesko 201770,00 €16.8.2017nestanovený
120/2017Mária Ambrušová, Námestie požiarnikov 50/2, 980 13 Hrnčiarska Ves Zmluva o dielo č. 60/2017 FF Kolieskoautorka scenára a réžia programu vo Dvore Paľa Bútora, návrhy výstav na podujatí FF Koliesko 2017 120,00 €16.8.2017nestanovený
119/2017Bc. Dagmar Blahutová, 985 04 Zlatno 31Zmluva o dielo č. 58/2017 FF Kolieskoautor programu Škola tanca na podujatí FF Koliesko 20170,00 €16.8.2017nestanovený
118/2017Bc. Matej Vreštiak, Partizánska 1602/21, 962 05 HriňováZmluva o dielo č. 57/2017 FF Kolieskoautor programu Škola tanca na podujatí FF Koliesko 201740,00 €16.8.2017nestanovený
117/2017Fizerová Vlasta Kyseľovo 97/37 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 25/2017Prenájom hrobových miest E 1069,95 €12.8.2017nestanovený
116/2017SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynudodávka zemného plynu0,00 €10.8.2017nestanovený
115/2017Ľubomír Chrien - KLAS, AQUA, Novozámocká č. 7, 960 01 ZvolenZmluva o predaj výdajníkov vody a zabezpečenie dodávky balenej vody "Euro Bystrina"predaj výdajníka a dodanie balenej vody 0,00 €5.8.2017nestanovený
114/2017Miroslav Moncoľ, Rovienka 10, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 56/2017 FF Kolieskozhotovenie darčekového predmetu - Kožená pastierska kapsa v rámci FF Koliesko 2017 150,00 €5.8.20176.8.2017
113/2017Eduard Melicherčík, Obrancov mieru 21, 962 12 DetvaZmluva o dielo č. 55/2017 FF Kolieskoúčinkovanie v programe Folklórna scéna na podujatí : FF KOLIESKO 2017 200,00 €5.8.20176.8.2017
112/2017Dagmar Vicianová, Štúrova 57, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 54/2017 FF Koliesko inšpcia a účinkovanie v programe Kokavské podoby, programy vo Dvoroch, Balady a iné pomocné práce pred festivalom a počas festivalu 300,00 €5.8.20176.8.2017
111/2017Elena Gibalová, Komenského 52, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 53/2017 FF Koliesko zorganizovanie a účinkovanie Dvora seniorov 300,00 €5.8.20176.8.2017
110/2017Viera Brezinová, F.S. Figuliho 49, Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 52/2017 FF Kolieskoúčinkovanie v detskom programe a príprava s DFS Kokavan počas roka pre tento program  300,00 €5.8.20176.8.2017
109/2017Miroslav Moncoľ, Rovienka 10, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 51/2017 FF Kolieskoúčinkkovanie Trio kokavských fujaristov v programoch: Kokavské poodby a Balady 300,00 €5.8.20176.8.2017
108/2017Aleksandar Gavrilovič, Srbsko, Sime Panduroviča 006, ValjevoZmluva o dielo č. 50/2017 FF Kolieskovystúpenie hudby zahraničného kolektívu zo Srbska - FF Koliesko 2017 330,00 €5.8.20176.8.2017
107/2017Miroslav Kapec, Iviny 324, DúbravyZmluva o dielo č. 49/2017 FF Koliesko 2017Polstoročie Ivana Murína na podujatí : FF KOLIESKO 2017 100,00 €5.8.20176.8.2017
106/2017Ing. Jaroslav Hazlinger, A. Hlinku 2568/33, ZvolenZmluva o dielo č. 48/2017 FF KolieskoPolstoročie Ivana Murína na podujatí : FF KOLIESKO 201750,00 €5.8.2017nestanovený
105/2017Rafajová Bibiana Mieru 695/18 VrbovéNájomná zmluva 24/2017Prenájom hrobových miet E 9019,95 €8.8.2017nestanovený
104/2017Meký Pavel, Pondelok 74, 980 13 Hrnčiarska Ves Zmluva o dielo č. 47/2017 FF KolieskoDvor Paľa Bútora, prírpava tradičných jedál a ochutnávka - FF Kolieso  610,00 €5.8.2017nestanovený
103/2017Jakubík Juraj, Hvozdnica 1033Zmluva o dielo č. 46/2017 FF kolieskoTechnické zabepečenie Etnodielní na podujatí FF Koliesko 120,00 €5.8.2017nestanovený
102/2017Ján Oláh ,12. mája č. 591, 98055 KlenovecZmluva o dielo č. 45/2017 FF Kolieskovystúpenie Ľudovej hudby FS VEPOR na podujatí : FF KOLIESKO 2017 v programe Dvor Paľa Bútora a v regionálnom programe. 250,00 €5.8.20176.8.2017
101/2017David Oláh, 9. mája č. 853, 98055 KlenovecZmluva o dielo č. 44/2017 FF Kolieskovystúpenie - hudobník v programe BALADY v rímskokatolíckom kostole na podujatí : FF KOLIESKO 2017 20,00 €5.8.20176.8.2017
100/2017Adam Foltin, Turá Lúka 127, 907 03 Myjava Zmluva o dielo č. 43/2017 FF kolieskovystúpenie Ľudovej hudby FS Kopaničiar na podujatí FF Koliesko 2017 v programe TANCOVAČKA a v regionálnom programe.  150,00 €5.8.2017nestanovený
99/2017Filip Žiga, Slovenska 54, 056 01 GelnicaZmluva o dielo č. 42/2017 FF Kolieskovystúpenie Ľudovej hudby na podujatí FF KOLIESKO 2017 v programe TANCOVAČKA 370,00 €5.8.20176.8.2017
98/2017Marko Kukobat, Mamateyova 1504/30, 851 03 Petražalka - Bratislava Zmluva o dielo č. 41/2017zabezpečenie a sprostredkovanie vystúpenia folklórneho súboru zo Srbska na FF KOLIESKO 2017 v Kokave nad Rimavicou. Suma je zároveň honorárom pre súbor zo Srbska.1 500,00 €5.8.20176.8.2017
97/2017Juraj Krahulec, Štúrova 118, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 40/2017 FF Koliesko vystúpenie skupiny heligonkárov v programe Koliesko pri fontáne a v Kokavskom dvore na FF KOLIESKO 2017 120,00 €5.8.2017nestanovený
96/2017Pavel Bielčik, Huta 39, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluv o o dielo č. 39/2017 FF Kolieskovystúpenie Fujarového tria na Folklórnej scéne, na otvorení festivalu a vo Dvore Paľa Bútora na FF KOLIESKO 2017 150,00 €5.8.20176.8.2017
95/2017Radoslav Dusa, 04916 Gemerský Milhosť 15Zmluva o dielo č. 38/2017 FF Koliesko vystúpenie ľudovej hudby na otvorení festivalu a v Kokavskom dvore na FF KOLIESKO 2017 300,00 €5.8.2017nestanovený
Položky 1-50 z 144
ÚvodÚvodná stránka