Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

zmluvy 2019

Zmluvy » subjekt: Obec Kokava nad Rimavicou » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 69
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
69/2019CBA Slovakia a.s., Dukelských hrdinov 2, 98401 LučenecDodatok č. 2 Nájomnej zmluvy zo dňa 23.08.2006 v znení jej Dodatku č. 1 Doplnenie bodu 8„Nájomca prostredníctvom tretích osôb v predmete nájmu vykoná výmenu elektroinštalácie, pričom náklady na výmenu elektroinštalácie sú 1916,81 € a tie sa zaväzuje Prenajímateľ kompenzovať Nájomcovi vzdaním sa nároku na zálohové nájomne podľa bodu (7), písm. a) Zmluvy za štvrťrok, v ktorom bola výmena elektroinštalácie vykonaná.“0,00 €19.7.2019nestanovený
68/2019Roman Gajdoš a Mária Gajdošová, Požarina 612/4, 985 05 Kokava nad RimavicouKúpno-predajná zmluva č.04/2019 o prevode vlastníctva nehnuteľnostiPredaj pozemku parc.č. CKN 2104/431 205,00 €16.7.2019nestanovený
67/2019Piliari Jaroslav Nám.Požiarnikov Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 25/2019 za prenájom hrobových miestPrenájom hrobových miet B 69,70,71,72 C 470,47159,70 €22.6.2019nestanovený
66/2019PROGRANT, s.r.o., Dostojevského rad 2550/19, 81109 BratislavaZmluva o dielo č. 6/2019 spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadosí o poskytnutie nenávratneho finančného príspevku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba"1 140,00 €9.7.2019nestanovený
65/2019osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice PSČ: 040 01 KošiceZMLUVA č. WO/2019A6405-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI PORADNÉHO KONZULTANTA pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľaúprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti poradného konzultanta zodpovednej osoby zamestnávateľa a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti zo strany Poskytovateľa ako poradného konzultanta vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení, že poradenské služby pri dohľade nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa neboli poskytnuté riadne 160,00 € (jednotková)9.7.2019nestanovený
64/2019Michal Zigmund, Kyseľovo 91/25, 985 05 Kokava nad Rimavicou KÚPNA ZMLUVA č. 4/2019 O PREVODE MOTOROVÉHO VOZIDLA. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje osobné motorové vozidlo OCTAVIACOMBI 500,00 €3.7.2019nestanovený
63/2019Ilčíková Mária Kyseľovo 96/7 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 24/2019 za prenájom hrobových miestPrenájom hrobových miet B 594,595,E24329,85 €21.6.2019nestanovený
62/2019Golianová Elen na Vlkovo 1246/3 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 23/2019 za prenájom hrobových miestPrenájom hrobových miet B 405 II A 18326,55 €15.6.2019nestanovený
61/2019Stieranková Eva Ľ.Štúra 465/20 Veľký KrtíšNájomná zmluva 21/2019 za prenájom hrobových miestPrenájom hobových miest F 69,70,71 D 452, B 554,555C 66,6779,60 €2.6.2019nestanovený
60/2019Miroslav Brilinský, Rúbanisko I/18, 984 03 LučenecZmluva o dielo č. LC 197274/2019Demontáž, dodanie, montáž PVC okien na budove obecného úradu2 893,58 €18.6.2019nestanovený
59/2019LYTON s.r.o., Vlkovo 1241/8, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 4/2019Zhotovenie diela "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Kokave nad Rimavicou"30 698,17 €14.6.2019nestanovený
58/2019Ing. Anna Šatanová, bytom: 96204 Kriváň 703Zmluva o dielo č. 5/2019vystúpenie – ľudové piesne v podaní speváčky ľudových piesní Anny Šatanovej na podujatí – Stretnutie heligónkárov – XXII. ročník dňa 8.6.2019 od 16,00 do 20,00 hodiny v Dome kultúry v Kokave nad Rimavicou 220,00 €8.6.2019nestanovený
57/2019Ján Jankov, bytom: 976 71 Šumiac, Kráľovohoľská 384Zmluva o dielo č. 4/2019moderovanie podujatia – Stretnutie heligónkarov – XXII. ročník dňa 8.6.2019 od 16,00 do 20,00 hodiny v Dome kultúry v Kokave nad Rimavicou 200,00 €8.6.2019nestanovený
56/2019Jozef Liška, bytom: Utekáč 844/42Zmluva o dielo č. 3/2019Predmetom zmluvy je: hudobná produkcia na podujatí Deň detí dňa 8.6.2019 od 09,00 do 14,00 hodiny na štadióne TJ v Kokave nad Rimavicou60,00 €7.6.2019nestanovený
55/2019Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Objednávateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 6, 814 55 BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci Číslo zmluvy:N20160127032D01Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.8.0190,00 €4.6.201931.8.2019
Položky 1-15 z 69
ÚvodÚvodná stránka