Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúra a šport

23.2.2019   10:00

Obec Kokava nad Rimavicou

Fašiangový sprievod masiek

fasiangy.JPG

Pochôdzka masiek po obci sa uskutoční 23. februára2019 (sobota) od 10:00 hod.
Typickú atmosféru slovenského zvykoslovia vnesú do ulíc Kokavy členovia folklórneho súboru KOKAVAN


 

20.2. - 20.3.2019   06:00

Hematologicko-transfuziolocké oddelenie (HTO) Lučenec

Valentínska kvapka krvi

51691292_10156614161243787_5427978320065069056_o.png

Slovenský Červený kríž organizuje 24. ročník kampane Valentínska kvapka krvi (VKK) z celoslovenskou pôsobnosťou počas piatich týždňov od 14.2.2019 do 21.03.2019.
Darovanie krvi je skutočným "DAROM ŽIVOTA" a aj Vaše rozhodnutie rozhoduje o osude iného človeka.
Ak máš odvahu a chuť pomôcť pacientom, ktorí potrebujú krv, zastav sa na hematologicko-transfuziologickom oddelení (HTO) Lučenec v novom chirurgickom pavilóne (vchod ako urgentný príjem) v termíne:
20.02., 27.02., 06.03., 13.03. a 20.03.2019
od 06:00 do 10:00 hodiny.
Každý darca, by mal pred odberom prijímať dostatok tekutín a nemal by prísť na odber hladný.
Ďakujeme za všetkých tých, ktorým krv zachráni život.


 

10.3.2019   16:00

Kultúrny dom Kokava nad Rimavicou

Bežný deň v nemocnici XY

daxner.JPG

DS Daxner, OZ TisArt uvádzajú divadelnú komédiu
BEŽNÝ DEŇ V NEMOCNICI XY, dňa 10. marca 2019 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou

réžia: Marian Lacko
dramaturgia: Dana Turanská

vstupné: 3,00 €


 

Oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

index.jpg

Stredoslovenská distribučná oznámuje v zmysle ustanovenia §31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, že v termíne
od 19.3.2019 7:30 hod. do 19.3.2019 16:30 hod
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.. Obmedzená distribúci ...viac...


 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

index.jpg


ZÁPIS  DETÍ DO MATERSKEJ  ŠKOLY  NA  ŠKOLSKÝ  ROK 2019/2020
Zástupkyňa pre MŠ pri ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou oznamuje rodičom  detí,  ktorí majú záujem o MŠ  pre školský rok 2019/ 2020 , že:
TERMÍN NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – teda  ZÁPIS  -  je   od 02.05.2019 – 31.05.2019.
MIESTO NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
Materská škola,  Dobšinského 29, 985 05 Kokava nad Rimavicou
...viac...


 

Valné zhromaždenie Urbárskej a pasienkovej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo v Kokave nad Rimavicou

Urbárska a pasienková spoločnosť, pozemkové spoločenstvo v Kokave nad Rimavicou pozýva všetkých svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 23.2.2019 o 13:00 hod. v Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou.
Program:
Prezentácia od 12:00 - 13:00 hod. Otvorenie, schválenie programu Voľba dvoch overovateľov zápisnice, členov mandátovej a návrhovej komisie, voľba zapisovateľky Správa výboru o hospodárení spoločen ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec upovedomuje podľa §18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov účastníkov konania, že začalo nové konanie vo veci zmeny hranice poľovného revíru Kokava I.
viac...


 

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN Miestna ľudová knižnica

Miestna ľudová knižnica v Kokave nad Rimavicou, že od 1.1.2019 nastala zmena otváracích hodín.
Pondelok                               07:30 - 11:30   -   12:30 - 15:30
Utorok                                    07:30  - 11:30   -  12:30 - 15:30
Streda                                    07:30 - 11:30   -  12:30 -  16:00
Štvrtok                                   07:30 - 11:30  -   12:30 - 14:30
Piatok               ...viac...


 

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

erb akademie

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je potrebné predom nahlásiť. Je možné prísť aj v ...viac...


 

Články

Separovanie odpadu

Ako iste viete, v našej obci je zavedený separovaný zber odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z, o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Triedenie odpadov je jednoduché a dôležité. Ide o správnu vec pre prostredie, v ktorom žijeme dnes a ktoré zanecháme našim deťom a vnúčatám. Preto sa pri každom nákupe zamyslite, či tú vec naozaj potrebujete a zvoľte radšej nákup bez obalov. Z každého tovaru raz vznikne odpad alebo odpad z obalov, z elek ...viac...


 

Projekt Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou

Ministerstvo vnútra SR

   

Názov projektu: Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou
Typ: dopytovo - orientovaný projekt
Trvanie projektu: 08.2017 do 07.2019
Opis projektu
Obec Kokava nad Rimavicou sa nachádza v južnej časti Banskobystrického kraja v severnej časti okresu Poltár, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Obec má 2899 obyvateľov, z toho podľa Atlasu rómskych komunít je 16,5% z marginalizovane ...viac...


 

Oslobodenie KOKAVY

IMG_9208.jpg

Pripomeňme si január 1945
Od skončenia druhej svetovej vojny uplynie v tomto roku už sedemdesiattri rokov. Priamych účastníkov vojny ubúda. Vymierajú. S nimi odchádzajú príbehy i spomienky na dobu, ktorá bolestivo zasiahla do osudov miliónov ľudí.
26. januára 2018  uplynie 73 rokov  aj od čias, kedy prišla sloboda  do Kokavy nad Rimavicou a skončila sa vojna aj pre obyvateľov našej obce.
Pri tejto príležitosti položia zástupcovia o ...viac...


 

Spisovateľka Eva Biela Brndiarová v knižnici.

IMG_0774.jpg

Prestaň plniť túžby iných a začni so svojimi. Snívaj a splň si svoje sny a pošli do čerta všetkých, ktorí ti v tom bránia. Nauč sa povedať nie. (Sila lásky)
V takomto duchu sa niesla beseda so slovenskou spisovateľkou Evou Bielou Brndiarovou, ktorá prišla 7.12.2017 do knižnice, aby nám predstavila svoju tvorbu. Jej knihy zachytávajú problémy obyčajného mladého človeka jeho sny a túžby. Nepripraveného na dravosť súčasného sveta, jeho nežičl ...viac...


 

Na počiatku bolo slovo LUTHER 2017 500 rokov od reformácie

IMG_9505.jpg

V tomto roku uplynie 500 rokov od reformácie. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili v evanjelickom cirkevnom zbore v Kokave nad Rimavicou bohoslužby  a to v nedeľu 15. októbra o 10,00 hodine v evanjelickom chráme.
Ďakujem pánovi farárovi Vladimírovi Ticháňovi za krásne a veľmi poučné služby Božie, ktoré boli dnes - 15.10.2017 v našom chráme, v Kokave nad Rimavicou. Okrem slova Božieho sme si vypočuli veľmi zaujímavú prednášku o živote refo ...viac...


 

Príprava vlastivednej monografie Obce Kokava nad Rimavicou

bbsk.png

Obec Kokava nad Rimavicou pripravuje komplexné odborné dielo, ktoré by v jednom celku a zároveň prístupným (populárno-vedným) spôsobom reflektovalo jej prírodné a spoločenské danosti.
Z uvedených dôvodov sme pristúpili k prípravným prácam, postupnej bádateľskej i zostavovateľskej realizácii a napokon aj k vydaniu knihy pod názvom „Kokava nad Rimavicou – vlastivedná monografia“.
Pre zabezpečenie organizačných, koncepčných, výskumných a r ...viac...


 

Adventný pozdrav žiakov ZŠ

Sviatok svätej Lucie 040.jpg

Žiaci ŽS v Kokave nad Rimavicou pripravila dňa 13.12.2016 pre občanov Adventný pozdrav s predajom vianočných ozdôb a medovníčkov a s krátkym kultúrnym programom. Výťažok z predaja poputuje tým, ktorí to najviac potrebujú.
viac...


 

 
ÚvodÚvodná stránka