Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Príprava vlastivednej monografie Obce Kokava nad RimavicouVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou pripravuje komplexné odborné dielo, ktoré by v jednom celku a zároveň prístupným (populárno-vedným) spôsobom reflektovalo jej prírodné a spoločenské danosti.
Z uvedených dôvodov sme pristúpili k prípravným prácam, postupnej bádateľskej i zostavovateľskej realizácii a napokon aj k vydaniu knihy pod názvom „Kokava nad Rimavicou – vlastivedná monografia“.
Pre zabezpečenie organizačných, koncepčných, výskumných a realizačných úloh vedúcich k splneniu naznačeného cieľa – knižnému vydaniu monografie bola Obecným zastupiteľstvom schválená redakčnú radu v nasledujúcom zložení:
Ing. Ján Chromek (predseda), prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (hlavný zostavovateľ a vedúci sekcie História); RNDr. Katarína Gaálová (vedúca sekcie Príroda), PhDr. Ivan Murín, PhD. (vedúci sekcie Etnológia), Pavol Haluka (vedúci sekcie Kultúra), PhDr. Igor Machajdík (vedúci sekcie Šport),Jaroslav Spišiak (vedúci sekcie Fotodokumentácia) a Janka Krotáková (tajomníčka). – Všetci menovaní vyjadrili s prijatím týchto funkcií súhlas a pracujú na získavaní materiálov v jednotlivých sekciách.
Do konca roka 2016 sme zabezpečili práce, ktoré sme si naplánovali. Sú to  správy vedúcich sekcií o aktuálnej situácii v ich sekciách s ťažiskom na otázky súvisiace s odovzdaním (finalizáciou) príspevkov od jednotlivých autorov  a stave ich redakčných úprav vedúcimi sekcií
Pripravili sme podklady pre vyúčtovanie autorských honorárov pre autorov, ktorí svoje práce odovzdali.

Finančné zabezpečenie celého projektu realizujeme z kumulovaných prostriedkov, a to najmä z rozpočtu a iných zdrojov obce Kokava nad Rimavicou, Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR, vhodných grantov ako aj darov od sponzorov, s tým, že celá účtovná a kontrolná agenda je v réžii Obce Kokava nad Rimavicou.


 
 
ÚvodÚvodná stránka