Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne kultúrne stredisko

Adresa:
Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou
Námestie 1. mája č. 10
985 05 Kokava nad Rimavicou


Vedúca MKS : Janka Krotáková

tel. : 047/4293245
mobil : 0903 559014
e-mail : janka.krotakova@kokava.sk


 

Miestne kultúrne stredisko - nácviky kolektívov a záujmovej umeleckej činnosti a ostatná pravidelná činnosť MKS

tabulka navcikov


 

Kultúrny kalendár

Kultúrny kalendár približuje výročia osobností, významné udalosti, ktoré sa v našej obci udiali v minulosti a samozrejme propaguje aj podujatia, ktoré sa v obci v aktuálnom roku pripravujú.
Nech sa páči nahliadnuť.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI MIESTNEHO KULTÚRNEHO STREDISKA KOKAVE NAD RIMAVICOU ZA ROK 2017

Správa o činnosti MKS v Kokave nad Rimavicou za rok 2016

Miestne kultúrne stredisko  – to je osvetová činnosť, pod ktorou sa rozumie súhrn aktivít, ktoré svojím pôsobením na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života. Osvetová činnosť vo svojej podstate zvyšuje všeo ...
 

Správa o činnosti MKS v Kokave nad Rimavicou za rok 2015

Mestské kultúrne stredisko plní verejno-prospešné funkcie v oblasti kultúry. Poslaním MKS je sprostredkovávať obyvateľom obce Kokava nad Rimavicou kultúru a umenie rôznych žánrov tak, aby sa dostatočne uspokojovali ich potreby v tejto oblasti, vytvárať podmienky pre ich aktívne zapojenie do kultúrno ...
 

Správa o činnosti MKS v Kokave nad Rimavicou za rok 2014

Neodmysliteľnou súčasťou života v našom meste je oblasť kultúry, ktorá je veľmi rôznorodá. Miestne kultúrne stredisko, Základná škola s Materskou školou a organizácie pôsobiace na území obce Kokava nad Rimavicou svojou činnosťou ponúkajú počas celého kalendárneho roka možnosti hodnotného a zaujímavé ...
 

Správa o činnosti Miestneho kultúrneho strediska v Kokave nad Rimavicou za rok 2013

Miestne kultúrne stredisko v Kokave n./Rim. sa počas roka vo svojej činnosti pridržiava plánu práce, ktorý je v Kultúrnom kalendári, pričom vychádza z potrieb a záujmov obyvateľov našej obce ako i z finančných možností. Rekonštrukcia a opravy Domu kultúry: v prvom rade to bola výmena okien a dv ...
 
ÚvodÚvodná stránka