Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecná rada

KALENDÁR riadnych zasadnutí Obecnej rady
v Kokave nad Rimavicou pre rok 2019


 

14. marca 2019 o 14:00 hod. (štvrtok)
13. júna 2019 o 14:00 hod. (štvrtok)
27. augusta 2019 o 14:00 hod. (utorok)
7. novembra 2019 o 14:00 hod. (štvrtok)
12. decembra 2019 o 14:00 hod. (štvrtok) prípradne 13.12.(piatok)

 

„V odôvodnených prípadoch je zmena termínu a času vyhradená"
 


 

Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní funkciu poradného orgánu starostu. Zasadnutie obecnej rady zvoláva a vedie starosta.

Obecnú radu môže zriadiť obecné zastupiteľstvo. Je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

 Členovia obecnej rady na funkčné obdobie 2019-2022

Mgr. Ján Becáni
•Martin Krištof
•Dušan Gaštan

 


 

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH Obecnej rady Obce Kokava nad Rimavicou na rok 2018

MAREC:       Informácia o plnení uznesení OR  Príprava rokovania OZ - Nakladanie s majetkom obce /prenájmy a predaje, rozpočtové    opatrenia,žiadosti o NFP/ -  Plán hlavných úloh OZ, OR -  kalendár zasadnutí na rok 2018    plány práce  Komisií OZ na rok 2018 - Správa o výsledkoch ...
 
ÚvodÚvodná stránka