Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný podnik služieb

Obecný podnik služieb je od 01.07.2014 samostatným referátom Obecného úradu v Kokave nad Rimavicou. OPS je organizačným útvarom, ktorý slúži predovšetkým na uspokojenie verejnoprospešných záujmov a potrieb obyvateľov nachádzajúcich sa na území obce Kokava nad Rimavicou

OPS vykonáva činnosti:
a) zodpovedá za spracovanie VZN na úseku správy cintorína, cintorínsky poriadok,
b) zodpovedá za  spracovanie zmlúv na hrobové miesta podľa platného VZN,
c) zabezpečuje aktualizáciu hrobových miest na cintoríne,
d) zabezpečuje údržbu, opravy a technické revízie budov, ktoré má v správe,
e) zabezpečuje kompletné skladové hospodárstvo  ,
f) zabezpečuje poriadok a údržbu zelene na cintoríne,
g) zabezpečuje a eviduje vstupy do Domu smútku, na verejný cintorín a využívanie chladiacich zariadení,
h) zabezpečuje prípravu obradnej siene v Dome smútku pred pohrebom,
ch) zabezpečuje po technickej a materiálnej stránke všetky akcie a podujatia organizované obcou  alebo v spolupráci s obcou,
i) zabezpečuje prevádzku, údržbu a ochranu majetku obce vrátane technických a rozvodových zariadení (kotolne, obecný rozhlas, verejné osvetlenie), zabezpečuje letnú a zimnú údržbu, opravu, čistenie a miestnych komunikácií, údržbu a vývoz odpadkových košov, dopravného značenia, oznamovacích a orientačných značiek a údržbu a opravu dopravných a mechanizačných prostriedkov obce,
j) zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok, zabezpečuje deratizáciu, preberá a kontroluje výkony organizácií zabezpečujúcich deratizáciu na území obce,
k) zabezpečuje výsadbu a údržbu zelene na verejných priestranstvách a ich údržbu,
l) zabezpečuje organizáciu a koordináciu prác pracovníkov MOS,
m) zabezpečuje činnosť spojenú s aktivačnými prácami,
n) zabezpečuje zásobovanie potrebným materiálom a zariadením potrebným pre chod úradu a všetkých súvisiacich činností,
p) v oblasti energetického hospodárstva Obce Kokava nad Rimavicou zabezpečuje priebežnú evidenciu stavov meradiel k ostatnému dňu v mesiaci u všetkých druhov energií (el. energia, voda, zemný plyn) za všetky odberné miesta
o) zabezpečuje činnosť a prevádzku autodopravy a vedie predpísanú evidenciu,
p) vykonáva evidenciu a zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia obce,
r) zabezpečuje spravovanie nájomných bytov vo vlastníctve obce,
s) zabezpečuje vymáhanie pohľadávok v bytovom hospodárstve z minulých rokov,
t)  zabezpečuje služby pre verejnosť – nákladnú dopravu, pranie a čistenie bielizne, zasklievanie,
u) zabezpečuje údržbu verejného WC,
v) zabezpečuje údržbu športovísk,
z) plní ďalšie úlohy uložené starostom, prednostom.
 

Vybavuje:
Janka Tóthová                                                 Viera Kantorová
E-mail: janka.tothova@kokava.sk                    E-mail : viera.kantorova@kokava.sk

tel.: 047/4293101, kl. 23
       047/4293 224

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka