Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Odpadové hospodárstvo

Kalendár vývozu odpadu na rok 2018

Plán vývozu odpadu 2018.jpg


 

 

Program odpadového hospodárstva obcí Združenia obcí pre likvidáciu odpadu Poltár


 

Možnosti separovania v obci

separujSeparáciou komunálneho odpadu sa znižuje množstvo odpadu, ktorý sa vyvezie na skládku. Tým sa znižujú poplatky za vývoz odpadu, jeho uloženie a zneškodnenie na skládke. Je v záujme každého občana, aby komunálny odpad separoval, pretože obec za vývoz separovaných zložiek neplatí.
Ak sa nebudeme snažiť znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa uloží na skládku, bude to mať dopad aj na výšku poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zároveň si ničíme svoje životné prostredie.

V našej obci je možné separovať:

KOMODITA ČO TAM PATRÍ MOŽNOSTI UMIESTNENIA
plasty umyté fľaše od nealko nápojov, tetrapakové obaly, plechovky, PE tašky, vrecia, čisté nádoby od kozmetiky...
- objem odpadu je potrebné zmenšiť stlačením alebo zošliapnutím
1. kontajnery na separovaný zber   umiestnené v obci
2. v rod. domoch kuka nádoby žltej farby
3. kontajnery vo dvore obecného úradu
sklo biele aj farebné sklo 1. kontajnery na separovaný zber umiestnené v obci
2. kontajnery vo dvore obecného úradu
papier noviny, zošit, výkres, lepenka, katalóg, baliaci papier, telefónny zoznam... 1. kontajnery na separovaný zber umiestnené v obci
2. kontajnery vo dvore obecného úradu
elektroodpad televízory, chladničky, CD prehrávače, počítače.. 1. v termíne vyhlásenia v obecnom rozhlase, webstránke obce - doviesť do dvora obecného úradu
batérie a akumulátory vyradené autobatérie, akumulátory, monočlánkové batérie 1. v termíne vyhlásenia v obecnom rozhlase, webstránke obce - doviesť do dvora obecného úradu
biologicky rozložiteľný odpad pokosená tráva, lístie, zemina, konáre, piliny, hobliny, odpad z kuchyne 1. vyhradené priestranstvo v areáli poľnohospodárskeho družstva
drobný stavebný odpad tehly, kúsky betónu, obkladačiek, keramika, stavebné drevo, kamenivo

1. kontajner pristavený na objednanie u OPS,
2. kontajner vo dvore obecného úradu

šatstvo, textílie použité šatstvo, textílie, obuv 1. kontajner vo dvore obecného úradu
kuchynský olej a tuky rastlinný olej, rastlinné a živočíšne tuky použité pri príprave jedál 1. v PET fľaši vo dvore obecného úradu

Žiadame občanov, aby  sa zapojili do separovania a tým pomohli k zmenšeniu množstva odpadu. Finančné prostriedky vynaložené na odpadové hospodárstvo sú v konečnom dôsledku peniazmi nás všetkých, pretože sú to financie z rozpočtu obce a určite si každý z nás vie predstaviť ich lepšie využitie!


 
ÚvodÚvodná stránka