Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Tento vnútorný prespis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobitných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi.

Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa Obce Kokava nad Rimavicou a jeho štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov a pre zamestnancov zamestnávateľa zriadenej rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou v Kokave nad Rimavicou a jej štatutárnych  zástupcov.

 

Zodpovednou osobou v Obci a pre ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou je:

hlavný kontrolór obce

ANNA BERACKOVÁ

podnety je možné podávať aj eletronickou formou na adresu:

 anna.berackova@kokava.sk

Tento vnútorný predpis stratil platnosť na základe nového zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť zákona je do 1. marca 2019. Na základe tohto zákona máme ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti máme zabezpečené na základe zmluvy:
Zmluva č. WO/2019A6405-1 o ZABEZPEČENÍ výkonu ČINNOSTI PORADNÉHO KONZULTANTA pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa uzatvorená s poukazom na § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 


 
ÚvodÚvodná stránka