Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Civilná ochrana

ČO BY MAL KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA


 

Úlohy civilnej ochrany

civilná ochrana Civilná ochrana zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia:   organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených, organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a in ...
 

Čísla tiesňového volania

112 Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému 150 Hasičský a záchranný zbor 155 Záchranná zdravotná služba 158 Štátna polícia 159 Mestská polícia 18 300 Horská záchranná služba VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI: Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamov ...
 

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály  sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Ak zaznie varovný ...
 

Postup manipulácie s podozrivou zásielkou

Netriasť so zásielkou, neotvárať a nevyberať obsah, Vložiť zásielku do plastového vrecka alebo iného vhodného  uzatvárateľného obalu, prípadne zakryť, Pri vysypaní obsahu tento neutierať (nevíriť), ale okamžite zakryť fóliou, papierom, smetným košom ap. a už neodkrývať, Ak s ...
 

Ako sa správať pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku

VŽDY PLATÍ !!! ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik  z ohrozeného priestoru, nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra, únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra. Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpeč ...
 

Ako sa správať pri povodniach a záplavách

O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie. PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI: vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, hodnotné veci zo suterénov, prízemných priest ...
 

Ako sa správať pri evakuácii

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor  ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia: uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny, pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.), uz ...
 

Zásady prvej pomoci

Prvá pomoc - je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu: zachrániť život, zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, urýchliť zotavovanie. Ako postupovať? Bez ohrozenia vlastného života zistite čo sa stalo, ...
 

Doporučená činnosť obyvateľstva pri vybratých mimoriadnych udalostiach

Cinnost_obyvatelstva.pdf(1.3 MB)Cinnost_obyvatelstva.pdf
ÚvodÚvodná stránka