Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v Kokave nad Rimavicoui je zložené z 11 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Vyhradené právomoci obecného zastupiteľstva sú uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce. Počas jeho neprítomnosti vedie rokovanie zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia. Nariadenia a uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.


 
ÚvodÚvodná stránka