Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Realizované projekty v obci


 

Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obci Kokava nad Rimavicou

baner_loga.pngObec Kokava nad Rimavicou uspela so svojou žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Zvýšenie zamestnanosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obci Kokava nad Rimavicou“ v rámci výzvy Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK ...
 

Kompostéry pre domácnosti v Obci Kokava nad Rimavicou

Obec Kokava nad Rimavicou podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení SAŽP k projektu s názvom „Kompostéry pre domácnosti v Obci Kokava nad Rimavicou“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
 

Kamerový systém

Názov projektu: Kamerový systém Obce Kokava nad Rimavicou Miesto realizácie projektu : Kokava nad Rimavicou, Banskobystrický kraj,  Slovenská republika Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 12/BB/2015 Hodnota zákazky : 6 994,80 € s DPH Stručná charakteristika projektu:    Projekt vybudovania kamer ...
 

Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Kokava nad Rimavicou

Názov projektu: Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Kokava nad Rimavicou Poskytovateľ NFP: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Bratislava Dĺžka realizácie aktivít projektu: 10/2014 – 09/2015 Ciele projektu: Skvalitnenie spolunažíva ...
 

Revitalizácia existujúceho verejného priestranstva –pri autobusovom nástupišti, vysadením zelene, osadením lavičiek a doplnením detskej preliezačky

20150929_091335(2).jpgCieľom projektu bolo vybudovať oddychovú zónu, ktorá má slúžiť širokej verejnosti a výsadbou zelene sa krásy okolitej krajiny prenesú do stredu obce a vytvorilo  sa príjemné miesto  nielen pre cestujúcich, deti s matkami, seniorov, turistov, návštevníkov. Nevyužitá trávnatá plocha v strede obce sa t ...
 

Obnova zelene v obytnej zóne - Daxnerova ulica

20171025_094145.jpgCieľom projektu bolo využiť a zatraktívniť nevyužité voľné priestranstvo medzi bytovými domami, na ulici Daxnerova. Obec v minulosti osadila v tomto priestranstve prvky drobnej architektúry ako sú lavičky, preliezačka, hojdačky. V celom priestore absentovala zeleň tak sme sa rozhodni s Vašou pomocou ...
 

Modernizácia amfiteátra

AmfiteáterV rámci projektu  „Modernizácia amfiteátra“ sa v júli 2014 zmodernizoval areál amfiteátra – vymenili sa stĺpy osvetlenia, osadili sa nové stĺpy osvetlenia s novými reflektormi, zrekonštruovalo sa a v časti sa zrealizovalo nové oplotenie celého areálu. Stavebné náklady na modernizáciu amfiteátra boli ...
 

Detské ihrisko Rovienka

Detské ihrisko počas výstavbyV apríli roku 2014 sa odovzdalo do užívania detské ihrisko na Rovienke. Detské ihrisko  pozostáva z drevených hracích prvkov – hojdačka na pružine, hojdačka preklápacia, hojdačka reťazová dvojmiestna, hojdačka košová, pieskovisko so sedením, kolotoč, zostava so šmýkalkou, viacúčelová zostava, lavičk ...
 

Rekonštrukcia fontány

V rámci projektu „Rekonštrukcia fontány v obci Kokava nad Rimavicou“ sa v období jún až júl 2013 uskutočnila modernizácia fontány v parku v centre  našej obce. Rekonštrukčné práce bolo nevyhnutné zrealizovať z dôvodu zlého technického, ale ja estetického stavu objektu fontány. Ide o fontánu, kde je ...
 

Rekonštrukcia Domu kultúry

v období od apríla do augusta roku 2013 bol realizovaný projekt "Rekonštrukcia Domu kultúry v obci Kokava nad Rimavicou". Objekt kultúrneho domu vzhľadom na úroveň opotrebovanosti a štandardom dnešnej doby potreboval nevyhnutnú údržbu z hľadiska estetického aspektu, ale hlavne z hľadiska úspory ener ...
 

Rekonštrukcia autobusových zastávok

Autobusová zástavka pred realizáciouV období od augusta do decembra roku 2012 prebiehala v našej obci rekonštrukcia autobusových zastávok. Pôvodné plechové zastávky sa vymenili za murované alebo drevené. Objekty architektonicky nadväzujú na autobusové zastávky a stanovištia, ktoré boli vybudované  v rámci projektu Náučného chodníka Ip ...
 

Regenerácia centrálnej zóny obce Kokava nad Rimavicou

V roku 2009 získala Obec Kokava nad Rimavicou finančnú podporu na projekt "Regenerácia centrálnej zóny obce Kokava nad Rimavicou". Tento projekt bol rozdelený na dve časti : - na Rovienku - na centrálnu zónu obce Stavebná akcia prispela k zlepšeniu kvality miestnych komunikácií a skrášleniu centr ...
 
ÚvodÚvodná stránka