Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pohrebné služby a prevádzka cintorína

Služby poskytované na pohrebisku a v dome smútku

Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje služby:
 - výkopové práce, súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou,
 - pochovávanie,
 - vykonávanie exhumácie,
 - správu a údržbu pohrebiska,
 - správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
 - vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
 - zber a odvoz odpadu z pohrebiska,
 - dodávku vody
 - správu domu smútku
Dom smútku slúži na:
 - dočasné uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení
 - vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov

Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje osoba, ktorá pohreb obstaráva.

Cenník služieb:
Za poskytovanie služieb na pohrebisku prevádzkovateľ určuje ceny:

Použitie obradnej miestnosti 22,00  €
Použitie chladničky 15,00 €
Použitie katafalku 3,50 €
Reprodukovaná hudba 3,30 €
Vystavenie zomrelého 3,30 €
Účasť organizátora 7,00 €
Úprava kvetov 2,00 €
Prenos rakvy k jame 22,00 €
Manipulácia s rakvou 10,00 €
Účasť závozníka 7,00 €
Obliekanie nebohého 20,00 €
Úprava zeminy 25,00 €
prenos rakvy z DS do kostola, k jame a spustenie do jamy (v príprade pohrebu v kostole) 55,00 €

Výkop  hrobu, zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy:

Jedno hrob:

od 01.04. do 31.10. 65,00 €
od 01.11. do 31.03. 90,00 €

 
Dvoj hrob:

od 01.04. do 31.10. 85,00 €
od 01.11. do 31.03. 110,00 €

 
 

Odvoz zeminy 25,00  €
Odkrytie poklopu 25,00 €
Odkrytie dvojpoklopu 30,00 €
Betónovanie + spotrebný materiál 50,00 €


Nájomné za užívanie hrobového miesta na dobu 10 rokov:

Starý cintorín 9,95 €
Nový cintorín 16,60 €
Urnový háj 6,65 €

 


Kontakty:
vodič -   Ľubomír Repka
             Dobšinského
             Kokava nad Rimavicou
č. telefónu: 0904 560428

vodič -   Vladimír Švantiak
             Nám. 1. mája
             Kokava nad Rimavicou
č. telefónu: 0905 547 899
 


 
ÚvodÚvodná stránka