Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenie o predaji neupotrebiteľného majetku

Oznámenie o predaji neupotrebiteľného majetkuVytlačiť
 

Obec Kokava nad Rimavicou na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou č. 1/2019 zo dňa 14.03.2019 ponúka na predaj neupotrebiteľný hnuteľný majetok obce v súlade s § 9a ods.8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :
Druh vozidla:   Nákladné vozidlo - sklápač
Typ :                 Škoda 706 MS 24  
Výrobca :         LIAZ Jablonec n.N.
Rok výroby :   1975

Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej menom, priezviskom, adresou záujemcu a heslom: „ PREDAJ LIAZ“ (osobne alebo poštou) na adresu Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou, Námestie 1. mája č.1, 985 05 Kokava nad Rimavicou.

Lehota na doručenie ponúk : do 12.04.2019 do 15.00 hod.

Obhliadka hnuteľného majetku je možná po dohode na Obecnom úrade v Kokave nad Rimavicou (tel. číslo 047/4293224) v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť jednotlivé ponuky a prípadne, ak uzná za vhodné, aj všetky doručené ponuky.

podrobnejšie informácie:
Obecný úrad v Kokave nad Rimavicou
Ing. Ján Chromek, starosta obce
tel.: 047/4293104
        0907 144793
jan.chromek@kokava.sk
LIAZ nákladné vozidlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIAZ nákladné vozidlo

 

LIAZ nákladné vozidlo


 
 
ÚvodÚvodná stránka