Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Referát registratúry, archívu a styku s verejnosťou

 • vykonáva evidenciu spisovej agendy a slúži ako podateľňa obecného úradu a stavebného úradu,
 • zabezpečuje evidenciu žiadostí o informácie a zabezpečuje obsluhu telefónnej ústredne a telefaxu,
 • zabezpečuje archiváciu spisov podľa platných právnych predpisov a skartáciu spisov,
 • vykonáva rozmnožovanie písomností pre potreby obecného úradu a pre stránky,
 • zabezpečuje evidenciu došlej a odoslanej korešpondencie,
 • vybavuje korešpondenciu, elektronickú poštu a telefonické hovory,
 • zabezpečuje donášanie a odosielanie poštových zásielok, zásielky triedi a eviduje a zabezpečuje pridelenie poštových zásielok a vedie registratúrny denník,
 • vedie evidenciu sťažností a podnetov obyvateľov obce, zabezpečuje ich pridelenie príslušnému  referátu, hlavnému kontrolórovi alebo obecnému zastupiteľstvu a kontroluje termíny vybavenia sťažností a podnetov,
 • vedie evidenciu dochádzky zamestnancov obecného úradu pre spracovanie miezd,
 • zodpovedá za vyraďovanie záznamov s uplynutou úložnou lehotou za vedenie, ktorých zodpovedá a zodpovedá za ich archiváciu v súlade s platnými právnymi predpismi,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostom a prednostom
   

Vybavuje: Ing. Ivana Jirsová

tel: 047/4293 101

E-mail: ivana.jirsova@kokava.sk


 
ÚvodÚvodná stránka