Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Realizované projekty v obci

Regenerácia centrálnej zóny obce Kokava nad Rimavicou

V roku 2009 získala Obec Kokava nad Rimavicou finančnú podporu na projekt "Regenerácia centrálnej zóny obce Kokava nad Rimavicou". Tento projekt bol rozdelený na dve časti :
- na Rovienku
- na centrálnu zónu obce
Stavebná akcia prispela k zlepšeniu kvality miestnych komunikácií a skrášleniu centra obce. Úvodné stavebné práce sa začali v septembri roku 2009 v časti Rovienka. V tejto časti sa vybudovalo:

 •  rekonštrukcia verejného osvetlenia
 •  rekonštrukcia miestnych komunikácií aj s odvodnením - asfalt
 •  rekonštrukcia a dobudovanie nových chodníkov – zámková dlažba
 •  vybudovanie spevnených plôch pod kontajnery pre TKO– zámková dlažba
 •  vybudovanie spevnených plôch pre umiestnenie sušiakov– zámková dlažba
 •  vybudovanie parkovacích plôch– zámková dlažba
 •  vybudovanie basketbalového ihriska– asfaltový povrch
 •  umiestnenie parkových doplnkov (lavičiek, odpadkové koše, stojany na bicykle)

Vybudovanie nových chodníkov, ktoré nemohli byť zahrnuté do projektu z dôvodu stanovených finančných limitov pre projekt, dobudovala obec z vlastných zdrojov.
V centrálnej časti obce sa vybudovalo:

 • Námestie 1. mája v časti pri potoku (za stánkom so zmrzlinou), kde sa vybudovala oddychová zóna s umiestnením detského ihriska. Zároveň sa umiestnila  nová autobusová zastávka a nové verejné osvetlenie
 • Na priestranstve za kultúrnym domom sa vybudovala spevnená komunikácia a spevnené plochy  s umiestnením prístreškov a verejného osvetlenia.
 • Na Bakulíniho ulici od ev. kostola po cintorín sa zrekonštruovala komunikácia s umiestnením lavičiek a verejného osvetlenia.
 •  komunikácia na Kukučínovej ulici bola kompletne zrekonštruovaná, t.z. komunikácia a chodníky.

Poskytovateľ dotácie: Regionálneho operačného programu MVaRR SR, prioritná os 4 – Regenerácia sídiel
Celkové náklady projektu vrátane projektovej dokumentácie s DPH: 1 011 493,94 EUR
Finančné prostriedky z dotácie: 831 533,32 EUR
Finančné prostriedky z vlastných zdrojov: 179 960,62 EUR

 


 
ÚvodÚvodná stránka