Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Historické budovy

Rímsko-katolícky kostol

Najstaršie písomné pamiatky o farnosti sú z rokov 1332 a 1440. Po reformácii v roku 1540 sa obec spolu s plebánom stala evanjelickou podľa augsburského vyznania, podľa zákona "Cuius regio, eius religio" - koho vláda, toho náboženstvo. Reformačné hnutie sa rýchlo šírilo.
S rozvojom sklární prichádzali k nám sklárski robotníci, ktorí sa väčšinou hlásili k rímsko-katolíckej cirkvi. K obnoveniu rímsko-katolíckej farnosti dochádza v roku 1803, keď rožňavský arcibiskup František Szányi vyslal do našej obce Antona Malčického za plebána.
Menovaný sa ubytoval u Ľudovíta Kubínyho, bohatého kokavského zemana, a v jeho dome sa konali  dočasne aj omše.
Za podpory grófa Forgáča sa začala stavba katolíckeho kostola. Kostol začali stavať v roku 1807 a stavba bola dokončená v roku 1820. Patrónmi sa stali sv. Peter a sv. Pavol. V roku 1903, pri 100. výročí obnovenia farnosti, za pôsobenia farára Jozefa Stubendecka bola urobená generálna oprava kostola, kedy bola k nemu pristavená veža so štyrmi zvonmi a chór. Na oltári bol umiestnený obraz sv. Petra a sv. Pavla, ktorý namaľoval Jozef Hanula, významný predstaviteľ slovenského realistického maliarstva na sklonku 19. a začiatku 20. st. Novú vežu posvätili 29. júna 1904.
V roku 1912 mal farár Jozef Stubendeck 50 rokov a dal na pamiatku vyhotoviť vitrážny obraz do okna vedľa oltára. Na vitráži sú zobrazení sv. Peter a sv. Pavol s krížom utrpenia, na ktorom v strede je symbol Ducha Svätého.
Ďalšie opravy kostola a strechy veže sa robili v roku 1989 a v rokoch 1990 a 1993.

Zdroj :

P. Haluka : Veľký požiar

Rímsko-katolícky kostol z roku 1924 (reprodukcia)


 
ÚvodÚvodná stránka