Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

Starosta

Ing. Ján Chromek

Ing. Ján  Chromek

Adresa: Lúčna 7, 985 05 Kokava nad Rimavicou

Tel: 047/4293 104

Mobil: 0907 144793

E-mail: jan.chromek@kokava.sk


 

 

 

Príhovor

Dovoľte mi, aby som v mene vedenia samosprávy obce ako aj jej obyvateľov pozval do našej Kokavy nad Rimavicou aj jej krásneho okolia, ktoré Vás určite osloví.

Na tejto stráne Vás oboznamujeme s bohatou históriou obce, s jej tradíciami, kultúrou, športom, súčasným životom a dianím.Sú tu informácie o možnosti zimnej a  letnej turistiky, ubytovania a služieb.

Svoj priestor na nej majú aj podnikatelia a OZ.

Sme presvedčení, že Kokava nad Rimavicou, ktorá sa prezentuje, ako malé turistické mestečko regiónu Vás zaujme, lebo nie nadarmo sa hovorí, že o Kokave a jej folklóre sa nedá hovoriť, treba ich len na vlastné oči vidieť a aj počuť.

Takže príďte do Kokavy nad Rimavicou, kde každého radi privítame.

Moje články a zverejnenia budem publikovať pod sekciu Starosta obce Kokava nad Rimavicou. Zobrazujú sa Vám postupne pod týmto príhovorom.

Ing. Ján Chromek
starosta obce Kokava nad Rimavicou

 


 

Rozhovor so starostom

Našu obec čaká milé výročie – uplynulo 730 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci. Do jej histórie ste sa zapísali aj Vy. V prvom rade ako jej obyvateľ, potom ako starosta obce. Menili by ste (v jednom aj v druhom)?
Anežka Morongová


Som rád, že som sa narodil v Kokave, a ani si nechcem predstaviť žiť niekde inde. Aj keď som mal v minulosti ponuky na zmenu zamestnania /Bratislava/, nemenil som a ani meniť nemienim. História Kokavy, jej obyvatelia, príroda a folklór, to je to, pre čo sa oplatí nemyslieť na zmenu, a predstava o tom, že by som nebýval v Kokave, je nepríjemná.
A zmena pozície starostu? To je vecou vás, občanov Kokavy. Vďaka skúsenostiam z tohto volebného obdobia myslím hlavne na to, že sú ešte stále veci, ktoré je treba dotiahnuť do konca. No ako som spomenul, všetko je na voličovi. A ďalšie pozície v Kancelárii prezidenta SR a poslanca BBSK mi ponúkajú veľa skúseností a možnosť riešiť záležitosti vo funkcii starostu jednoduchšie a kvalitnejšie.  Ako starosta obce máte právo usmerňovať rozvoj našej obce.
Ing. Ján Chromek

Pol funkčného obdobia je za Vami, ako sa Vám darí?
Anežka Morongová

Keď ste sa vo februári 2007, dva mesiace po mojom zvolení, so mnou rozprávali, boli to výzvy a plány, ktoré som si postavil pred seba so snahou zrealizovať ich. Po dva a pol roku môžem konštatovať, že sa podarilo zrealizovať takmer všetko, čo som si vtedy predsavzal. Ak by som ich mal vymenovať, potom hlavnými prioritami boli:
- regulácia potoka Rimavica - v dĺžke 297 m, v hodnote cca 9 mil. Sk, táto bola zrealizovaná v roku 2008
- rekonštrukcia ZŠ s MŠ - projekt v hodnote 870.909,93 € /26.237.032,66 Sk bol schválený. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z európskych fondov je pripravená na podpis na Ministerstve výstavby a RR SR
- regenerácia centrálnej časti obce - pri predkladaní projektu „Regenerácia centrálnej zóny obce Kokava nad Rima-vicou“ sme boli úspešní. Projekt zahŕňa rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov na sídlisku Rovienka, vrátane výstavby detských ihrísk, parkovacích plôch pre motorové vozidlá a plôch na umiestnenie kontajnerov na smeti, rekonštrukciu Námestia 1.mája, vrátane tržnice a parku a rekonštrukciu miest-nych komunikácií, ktoré sú vlastnícky vysporiadané. Tento projekt by mal byť realizovaný v roku 2010 v celkovej hodnote 999.918,90 € /30.123.557,- Sk/.

Spomínané projekty sú realizované z finančných prostriedkov Európskej únie a sú definované ako mimorozpočtové zdroje.
Ing. Ján Chromek

Na aké aktivity sa použili zdroje z obecného rozpočtu?
Anežka Morongová

Pri realizácii akcií z vlastných zdrojov sme nezaháľali a v ťažkej finančnej situácii, ktorá je vo svete, na Slovensku aj v iných obciach, sme zafinancovali celkom alebo čiastočne:
detské ihrisko na Nám. 1. mája
opravu fasády Kultúrneho domu
rekonštrukciu budovy starých dielní a zriadenie Fitnes centra
rekonštrukciu amfiteátra
zriadenie kamerového systému
rekonštrukciu vnútorných priestorov Obecného úradu
opravu strechy na predajni CBA, ktorá je naším majetkom
rekonštrukciu strechy na budove Obecného podniku služieb
rekonštrukciu chodníka v Parku padlých hrdinov a mnoho ďalších menších akcií.
Ing. Ján Chromek


Čo je nesplnené z Vašich predsavzatí?
Anežka Morongová


Je to zníženie nezamestnanosti v obci. Tento problém nie je úplne v kompetencii starostu, ale aj tu sú veci, ktoré sa pohli smerom dopredu. Sme v rokovaní s Ing. Dankom, majiteľom objektu Lykotex, a spoločnosťou Sario o možnosti výstavby Hnedého parku a takisto s Ing. Vancákom, vlastníkom objektu Smrečina o možnostiach zriade-nia Sociálneho podniku. Všetko potrebuje čas a verím, že aj toto predsavzatie sa podarí naplniť a o rok budem môcť konštatovať, že pracovné príležitosti pre tých, ktorí chcú pracovať, nebudú vzdialené na míle od našej obce.
Ing. Ján Chromek

Sme najväčšou obcou v okrese Poltár, známou folklórom, športom, ale aj cestovným ruchom. Podľa Vás, aká bude Kokava nad Rimavicou o päť alebo desať rokov (myslím pre obyvateľa, ale aj pre návštevníka)?
Anežka Morongová
S určitými predstavami si nepripustím pesimizmus. Ako bude o desať rokov alebo to bude skôr-neskôr, je teraz nezodpovedné povedať. Čo ale chcem, je realizovať spomínané projekty a získať maximálne množstvo financií z EÚ pre oživenie a skrášlenie obce. Chcem, aby sa obyvateľ Kokavy, ale aj jej návštevník, cítil dobre, aby tento krásny kraj ponúkal aj pracovné príležitosti, aby nás čo najmenej dlhodobo opúšťalo brány našej obce, aby sme boli k sebe tolerantní, ľudskí a dobrosrdeční.
Ing. Ján Chromek


Funkcia starostu obce je zodpoved-nou, ale možno aj tak trochu nevďačnou funkciou. Kompetencie starostu majú svoje limity a nie všetko je možné vyriešiť od starostovského stola. Máte stále ten istý elán do práce ako na začiatku?
Anežka Morongová

Ešte väčší..A nie som na to sám. Chcel by som sa touto cestou poďakovať všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva v Kokave nad Rimavicou, zamestnancom úradu, ale aj všetkým vám, ktorí javíte záujem o veci verejné a rozvoj našej obce vám nie je ľahostajný. Ďakujem za pomoc prezidentovi SR p. Ivanovi Gašparovičovi a úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, kde ako poslanec mám pri riešení problémových vecí stále otvorené dvere.
Ing. Ján Chromek


 
ÚvodÚvodná stránka