Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Sekretariát a podateľňa

 1. Sekretariát starostu je výkonným a organizačným útvarom starostu.
 2. Jeho činnosť riadi starosta a zamestnanec poverený výkonom práce  na sekretariáte je priamo podriadený starostovi.
 3. Sekretariát zabezpečuje úlohy riadenia a správy najmä v nasledovných oblastiach:
 • zostavuje starostovi návrh pracovného programu a pomáha mu pri jeho usporiadaní,
 • vedie evidenciu dohodnutých konaní a predkladá starostovi na konanie príslušné podklady a materiály,
 • vyhotovuje záznamy z dôležitých jednaní u starostu a tieto archivuje,
 • pripravuje a zvoláva porady na základe pokynov starostu, vyhotovuje z týchto porád zápisnice a zaisťuje ich rozoslanie,
 • sleduje a kontroluje plnenie úloh uložených starostovi,
 • predkladá starostovi došlú korešpondenciu ako aj tú, ktorú si k predloženiu vyhradil,
 • vedie evidenciu pošty starostu,
 • vedie podací denník a po vykonaní zápisov odovzdá príslušným spracovateľom
 • zodpovedá za správnu evidenciu prevádzky kopírovacieho stroja a evidenciu vybraných poplatkov
 • vedie evidenciu a zakladá do spisov uznesenia a zápisnice z obecnej rady a obecného zastupiteľstva
 • spravuje a aktualizuje webovú stránku obce Kokava nad Rimavicou

 

Vybavuje: Ing. Ivana Jirsová

tel.: 047/4293 101

E-mail: ivana.jirsova@kokava.sk, podatelna@kokava.sk

 


 
ÚvodÚvodná stránka