Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Kalendár vývozu odpadu na rok 2019

 

Harmonogram vývozu odpadu 2019


 

Kalendár vývozu zmesového a separovaného odpadu v roku 2019

Program odpadového hospodárstva obce Kokava nad Rimavicou na roky 2016-2020

Kokava_nad_Rimavicou-POH-2016-2020.pdf(1 MB)Kokava_nad_Rimavicou-POH-2016-2020.pdf

Spôsob separovania plastového odpadu

žltá kuka nádobaDo žltých kuka nádob alebo do 1100 l žltých kontajnerov  sa separujú PET fľaše od minerálok, malinoviek, vína, stolového oleja, fľaše od  aviváže, čistiacich  prostriedkov, šampónov; penový polystyrén, polystyrénové tácky, nádobky od jogurtov, smotany, rastlinného masla; tetrapackové obaly od mlieka a džúsov, plechovky od piva a nealkoholických nápojov, plastové poháre, plastové tašky, mikroténové vrecká, záhradné fólie, plastové hračky, umelohmotný nábytok, obaly od kozmetických prípravkov...

Ak je plastový odpad znečistený, je potrebné ho opláchnuť a zmenšiť jeho objem napr. zašliapnutím, aby zaberali čím menej miesta.                                                                          

Kuka nádoby je potrebné v deň vyvážania plastov vyložiť pred plot Vašich domovov.


 

Možnosti separovania v obci

separujSeparáciou komunálneho odpadu sa znižuje množstvo odpadu, ktorý sa vyvezie na skládku. Tým sa znižujú poplatky za vývoz odpadu, jeho uloženie a zneškodnenie na skládke. Je v záujme každého občana, aby komunálny odpad separoval, pretože obec za vývoz separovaných zložiek neplatí.
Ak sa nebudeme snažiť znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa uloží na skládku, bude to mať dopad aj na výšku poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zároveň si ničíme svoje životné prostredie.

V našej obci je možné separovať:

KOMODITA ČO TAM PATRÍ MOŽNOSTI UMIESTNENIA
plasty umyté fľaše od nealko nápojov, tetrapakové obaly, plechovky, PE tašky, vrecia, čisté nádoby od kozmetiky...
- objem odpadu je potrebné zmenšiť stlačením alebo zošliapnutím
1. kontajnery na separovaný zber   umiestnené v obci
2. v rod. domoch kuka nádoby žltej farby
3. kontajnery vo dvore obecného úradu
sklo biele aj farebné sklo 1. kontajnery na separovaný zber umiestnené v obci
2. kontajnery vo dvore obecného úradu
papier noviny, zošit, výkres, lepenka, katalóg, baliaci papier, telefónny zoznam... 1. kontajnery na separovaný zber umiestnené v obci
2. kontajnery vo dvore obecného úradu
elektroodpad televízory, chladničky, CD prehrávače, počítače.. 1. v termíne vyhlásenia v obecnom rozhlase, webstránke obce - doviesť do dvora obecného úradu
batérie a akumulátory vyradené autobatérie, akumulátory, monočlánkové batérie 1. v termíne vyhlásenia v obecnom rozhlase, webstránke obce - doviesť do dvora obecného úradu
biologicky rozložiteľný odpad pokosená tráva, lístie, zemina, konáre, piliny, hobliny, odpad z kuchyne 1. vyhradené priestranstvo v areáli poľnohospodárskeho družstva
drobný stavebný odpad tehly, kúsky betónu, obkladačiek, keramika, stavebné drevo, kamenivo

1. kontajner pristavený na objednanie u OPS,
2. kontajner vo dvore obecného úradu

šatstvo, textílie použité šatstvo, textílie, obuv 1. kontajner vo dvore obecného úradu
kuchynský olej a tuky rastlinný olej, rastlinné a živočíšne tuky použité pri príprave jedál 1. v PET fľaši vo dvore obecného úradu

Žiadame občanov, aby  sa zapojili do separovania a tým pomohli k zmenšeniu množstva odpadu. Finančné prostriedky vynaložené na odpadové hospodárstvo sú v konečnom dôsledku peniazmi nás všetkých, pretože sú to financie z rozpočtu obce a určite si každý z nás vie predstaviť ich lepšie využitie!


 
ÚvodÚvodná stránka