Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne kultúrne stredisko

Adresa:
Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou
Námestie 1. mája č. 10
985 05 Kokava nad Rimavicou


Vedúca MKS : Janka Krotáková

tel. : 047/4293245
mobil : 0903 559014
e-mail : janka.krotakova@kokava.sk


 

Miestne kultúrne stredisko - nácviky kolektívov a záujmovej umeleckej činnosti a ostatná pravidelná činnosť MKS

tabulka navcikov


 

Kultúrny kalendár

Kultúrny kalendár približuje výročia osobností, významné udalosti, ktoré sa v našej obci udiali v minulosti a samozrejme propaguje aj podujatia, ktoré sa v obci v aktuálnom roku pripravujú.
Nech sa páči nahliadnuť.


 
Kultúrny kalendár, r. 2019.pdf(234.2 kB)Kultúrny kalendár, r. 2019.pdf
Kulturny kalendar 2018.pdf(213.4 kB)Kulturny kalendar 2018.pdf
Kultúrny kalendár 2017.pdf(232.2 kB)Kultúrny kalendár 2017.pdf
Kulturny kalendar 2016.pdf(234.2 kB)Kulturny kalendar 2016.pdf
Kulturny_kalendar_2015.pdf(186.9 kB)Kulturny_kalendar_2015.pdf
Kulturny_kalendar_2014.pdf(175.7 kB)Kulturny_kalendar_2014.pdf
Kulturny_kalendar_2013.pdf(201.9 kB)Kulturny_kalendar_2013.pdf

Správa o činnosti Miestneho kultúrneho strediska v Kokave nad Rimavicou za rok 2013

Miestne kultúrne stredisko v Kokave n./Rim. sa počas roka vo svojej činnosti pridržiava plánu práce, ktorý je v Kultúrnom kalendári, pričom vychádza z potrieb a záujmov obyvateľov našej obce ako i z finančných možností.
Rekonštrukcia a opravy Domu kultúry: v prvom rade to bola výmena okien a dverí  a náter plechových častí na celom objekte, na čo sme získali finančné prostriedky prostredníctvom projektu cez MAS Malohont. Vo vestibule sme dali založiť vertikálne žalúzie To boli investície, ktoré sa nám v podobe estetického skrášlenia Domu kultúry, ale aj usporenia finančných prostriedkov na kúrení, vrátia.
Zatekanie do Domu kultúry sa konečne stane minulosťou, pretože zatiaľ bola prekrytá polovica strechy, z ktorej zatekalo už nielen na 1. poschodie, ale až do prízemia. V súčasnosti začnú prekrývať druhú polovicu strechy. Ďalej vlastnými silami robíme prístrešok nad schodiskom k javiskovému priestoru. Do budúcna je potrebné vymeniť WC pri kanceláriách a mužské vo vestibule za kombi, ktoré sú staré na horné splachovanie a neustále musíme vymieňať splachovacie zariadenia, šnúry a pod. Dvere vo WC je tiež potrebné vymeniť za nové. Vďaka aktivačným prácam v obci, vykonávame niektoré opravy a úpravy v KD, ktoré sa neustále opakujú, pretože návštevnosť KD je pomerne veľká a niektorí jednotlivci sa priam vyžívajú v ničení a poškodzovaní inventára.
Kultúrny dom má vykonané povinné revízie, ktoré sú potrebné k prevádzke, kde sa konajú podujatia s vyššou návštevnosťou.
Aj na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek formou na niektoré podujatia. Rozvoj kultúry po ekonomickej stránke garantuje obec. Ako zdroj menších pravidelných príjmov nám slúži prenájom niektorých priestorov Domu kultúry pre predajné  a reklamné firmy, len škoda, že ich môžeme využívať len obmedzene, aby boli spokojní domáci podnikatelia.
Okrem podujatí, ktoré občan navštívi, uskutočňujeme množstvo takých, ktoré sú nosným programom miestnej kultúry - je to drobná, vytrvalá a každodenná práca s ľuďmi a pre ľudí.
V našej činnosti spolupracujeme so školou - ZŠ, MŠ. Snažíme sa priniesť deťom aj profesionálne umenie, prostredníctvom divadiel pre deti, aj to v obmedzenom množstve, hlavne kým majú Kultúrne poukazy, pretože nie všetky rodiny dajú deťom peniaze na kultúrne podujatia.
Ďalej chcem vyzdvihnúť spoluprácu so SZZP, s Klubom dôchodcov, s cirkvami s TJ ŠTART Pracovníci kultury sú výkonní pracovníci, ktorí priamo rozvíjajú nadanie detí a mládeže. Janka Obročníková okrem práce pokladníčky a prevádzkárky, vedie detský folklórny súbor spolu s pani učitelkou Becániovou. Vytvorené majú 2 triedy – mladšie a staršie deti. Ďalej vedie s pani učitelkou Švingálovou Tanečnú skupinu STORM. V obidvoch súboroch pani Obročníková zúročí svoje skúsenosti zo SĽUKU. Jaroslav Spišiak rozvíja svoje schopnosti vo FS Kokavan ako spevák, ďalej ako fotograf a tiež robí videozáznamy z podujatí.  Má spravené všetky potrebné skúšky ako elektrikár a na obsluhu plynovej kotolne. Vedúca, J. Krotáková, okrem zostavovania programov, scenárov moderuje podujatia, vedie folklórnu skupinu seniorov, organizačne zabezpečuje všetko okolo FS Kokavan a hudby a vedie organizačne i cirkevný spevokol, ktorý reprezentuje nielen cirkev, ale i našu obec.
Ďalej chcem vyzdvihnúť spoluprácu s NOS v Lučenci, s ktorým v priebehu roka pripravujeme viacej spoločných podujatí. Tiež spolupracujeme s NOC Bratislava, hlavne pri príprave FF Koliesko.
V tomto roku sme  začali s prípravnými prácami na vydanie Monografie obce Kokava nad Rimavicou. Hlavným zostavovateľom je prof. Leon Sokolovský, ktorý predložil Východiskový návrh štruktúry Monografie a určil jednotlivé sekcie na jej tvorbu. Starosta obce, Ing. Chromek, menuje Redakčnú radu, následne sekcie a ich garantov, zostavovateľ – Leon Sokolovský bude spolupracovať s garantmi. Isté pracovné výkony budú vyžadovať aj finančné náklady, ktoré bude znášať obec. Vypracuje sa systém financovania. I. časť –v priebehu I. štvrťroka 2014. Treba povedať, že veľa obcí na Slovensku ešte nemá spracovanú svoju monografiu, my ale nechceme patriť medzi tie obce, lebo monografia obce je považovaná za určitý základný kameň aktivizácie záujmu o ochranu a budovanie miestnej identity.
K oblasti kultúry patrí aj objekt synagógy, ktorý využívame hlavne v lete počas FF Koliesko, na výstavy, programy, ale aj na iné kultúrne aktivity. Aj tento objekt chátra. Je to kultúrna pamiatka, ktorú treba udržiavať, aby sa nerozpadla. V poslednom roku zateká aj do tohto objektu. V rámci finančných možností sme opravili spodnú vnútornú časť objektu novou omietkou, ale tento objekt si vyžaduje viac opráv a to záleží od stavu a získania finančných prostriedkov aj na celkovú rekonštrukciu synagógy, veď mnohí návštevníci nám ju závidia.

Oblasti kultúrno-výchovnej práce:

ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ: touto prácou rozvíjame nadanie, schopnosti a talent detí, mládeže i dospelých. Folklórne tradície uchováva, zveľaďuje a prezentuje FS KOKAVAN a DFS Kokavan.
FS Kokavan má v súčasnosti okolo 35 členov - tanečníkov, tanečníc, hudobníkov a sólistov.
Umeleckým vedúcim je Ján Blahuta, organizačnou vedúcou Jana Krotáková.
Nácviky súboru bývajú každý piatok a každú sobotu.
Máme vytvorené dve občianske združenia, cez ktoré získavame finančné prostriedky na činnosť.
Občianske združenie FS KOKAVAN –  z BBSK sme získali 500 € na program P. Piliarika – Bučka.
OZ KOLIESKO cez DÚ - 2% z odvedených daní získalo v roku 2013 -  1669,22 , z ktorých väčšia časť už bola použitá na FF a ostatné na zasadnutia Programovej rady.
VYSTÚPENIA FS KOKAVAN
1.1. – krátke vystúpenie FS v Kokave – vítanie Nového roka na námestí
9.2. – pochôdzka masiek po obci – koniec fašiangov
22. – 24.2. – RSTV Košice – nahrávanie programu Vianoce v Kokave – Betlehemci
16.3. – vystúpenie na akcii Jánošíkova skrýša na Drahovej – k 300. výročiu úmrtia legendárneho     zbojníka Jánošíka, ktorý sa pohyboval aj v našom regióne
13.4. – vystúpenie v programe Nedopsievaná pieseň – v Kokave
27.4. – stavanie mája v obci a vystúpenie FS
18.5. – vystúpenie FS v Poltári
16.6. – vystúpenie na festivale v Machulinciach
29.6. – vystúpenie FS na GMFS v Klenovci
26. – 27.7. – sústredenie FS na Ďubákove, príprava programu na Koliesko
3.8.2013 sa súbor predstavil v plnej paráde na XXIII. ročníku FF Koliesko. 
24.8. – vystúpenie FS v Hrnčiarskej Vsi
29.8. – vystúpenie FS na festivale v Trebeľovciach
31.8. – vystúpenie FS v Lehôtke pri Haliči
8.9. – vystúpenie FS v Dobroči
9.9. – nahrávanie FS RSTV do dokumentárneho filmu o Kokave
4.10. – vystúpenie FS v Tornali
5.10. – vystúpenie FS na podujatí Mikroregiónu Sinec – Kokavsko
19.10. – vystúpenie vo Fiľakove
19.10. – vystúpenie v Lehote nad Rimavicou
26.10. – vystúpenie FS Kokavan na podujatí  SLOVENSKÉ MITROVANIE na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, moderovanie celého programu – Ján Blahuta, okrem súboru spieval J. Spišiak, na fujarách hrali Murínovci z Kotošky a vo varení baraních špecialít Kokavu reprezentovala rodina Kalmárová, ktorá súťaž vyhrala.
13.12. – Od Ondreja do Troch kráľov – vianočný program súboru
24.,25.,26.12. – Betlehemci s Berdom – vinšovanie v domácnostiach
25.12. – vystúpenie Betlehemcov na Salaši pod Maginhradom
Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým členom FS Kokavan, hlavne vedeniu Jankovi a Milke Blahutovcom, ktorí obetujú svoj voľný čas a dovolenku súboru, pretože kto má folklór v srdci, nikdy nepovie nie.
FOLKLÓRNA SKUPINA - seniori - tento rok účinkovali na Koliesku.
ĽUDOVÁ HUDBA ONDREJA RADIČA – dnes hráva pod vedením Gejzu Šereša, účinkuje so súborom alebo samostatne na rôznych podujatiach.
DFS KOKAVAN – práca s deťmi sa nám v oblasti folklóru pomerne dobre darí, deti učíme tancovať už  od prvej triedy ZŠ, niektoré už majú prvé krôčky za sebou, pretože folklórnej práci sa úspešne venujú učiteľky MŠ. V Kokave sú 4 stupne detského folklóru, v MŠ, prípravka s malými žiakmi ZŠ, potom DFS, ktorý už vystupuje aj na súťažiach. Obidva detské súbory vedú Mgr. Janka Becániová a Janka Obročníková. Naše deti účinkovali na súťaži DFS, na Koliesku a na školských programoch.
FUJARISTI -okrem účinkovania so súborom absolvovali tieto samostatné vystúpenia:
16.3. – vystúpenie v Drahovej
13.4. – vystúpenie v programe Nedospievaná pieseň
14.6. – vystúpenie spolu s J. Spišiakom v programe venovanom jubilantom I. Kovačovičovi a M. Križovi v Slovenskej Ľupči
2. a 3.8. – vystúpenie na FF Koliesko
7.9. – vystúpenie pri odhalení Pamätnej tabule nestorovi fujaristov a zakladateľovi prvej skupinovej hry na fujare, výrobcovi fujár -  Jurajovi Kubincovi na Salajke
27.9. – vystúpenie spolu s J. Spišiakom v programe Večer autentického folklóru v Bratislave,ktorý bol venovaný pamiatke P. Bútora, kde starosta obce, Ing. J. Chromek odovzdal rodine P. Bútora – Čestne občianstvo – in memoriam Pavlovi Bútorovi, udelilo mu ho Obecné zastupiteľstvo 12.9.2013.
13.12. – vo vianočnom programe
HELIGONKÁRI - okrem vystúpení so súborom účinkujú počas roka na mnohých akciách samostatne.
9.2.  - rozlúčka s fašiangami v obci
1.6.  - Stretnutie heligonkárov v Kokave n./R., konal sa 16. ročník, účinkovalo 34 heligonkárov a ľudový rozprávač  a  moderátor z Detvy. Toto podujatie bolo veľmi úspešné, prišlo veľa návštevníkov, hlavne z okolia Kokavy. Naši heligonkári sa zúčastňujú  mnohých Stretnutí heligonkárov – v Budinej, v Pohronskej Polhore, v Korytárkach a i.
DYCHOVÁ HUDBA KOKAVČANKA účinkuje na niektorých podujatiach organizovaných v obci 1. máj, Pamiatka zosnulých. Pekné podujatie odohrali 25.10. k Mesiacu úcty k starším.
Skúšky bývajú každú nedeľu dopoludnia, na ktoré dochádza z Rim.Soboty JUDr. Piliarik, ktorý na akcie vždy privezie aj hudobníkov z Rimavskej Soboty. Tak spolupracujú dychové hudby v celom regióne.
Tanečná skupina STORM – pracuje pod vedením pani Mgr. E. Švingálovej a J. Obročníkovej. Každý rok sa zúčastňuje okresných, krajských aj celoslovenských súťaží.
2.2. – vystúpenie na plese v Kokave
16.3. – vystúpenie v Hnúšti
5.4. – účasť na okresnej súťaži v Lučenci – postup na krajskú
22.5. – účasť na krajskej súťaži v Žiari nad Hronom a na prehliadke v Topoľčiankach
VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
24.1. a 9.2. – Tvorivá dielňa – výroba fašiangových masiek  na detské podujatie a do fašiangového sprievodu
12.3. – Tvorivá dielňa – maľovanie veľkonočných vajec
Samostatné rozhlasové relácie sme pripravili k fašiangom, k Veľkej noci, oslobodeniu obce, k májovému oslobodeniu, k SNP,  pri výročí  vyhorenia Kokavy , k Vianociam, k Silvestru, ako aj ku všetkým akciám konaných v obci.
Aerobic patrí k zaujímavej pohybovej činnosti z hľadiska estetického aj zdravotného, ženy a dievčatá sa stretávajú na cvičení každý utorok a štvrtok vo Fitnescentre, staršie dámy v pondelok a v stredu. Tiež sa osvedčila Zumba, ktorú obľubujú zvlášť mladšie ročníky.


PROGRAMOVÁ ČINNOSŤ a ostatné podujatia v Dome kultúry
1.1. -  Vítanie Nového roka 2013 o 17,00 hod. na námestí, hymna, ohňostroj, príhovor
           starostu obce a krátky kultúrny program na námestí
25.1. – Detské  fašiangové podujatie v maskách, zúčastnilo sa  63 detí v maskách, všetky boli
            odmenené vecnými cenami
25.1 -  Pietny akt položenia kvetov k pomníku padlých - 67. výr. oslobodenia obce
2.2. – Reprezentačný ples, XIII. ročník   - hudba Experience z Hnúšte ( platiacich 52
          účastníkov)
8. 2. -  Pampuškový večierok SZZP s kultúrnym programom detí MŠ a hudbou zo Šoltýsky
9. 2. – pochôdzka masiek v obci – koniec fašiangov v obci – celý deň
16.2. – Valné zhromaždenie - URBÁR
13.4. – Spomienkový program – Nedospievaná pieseň – venovaný 90. výročiu narodenia a 50.
            výročiu úmrtia folkloristu, speváka a tanečníka Pavla Piliarika - Bučka
27.4. – Stavanie mája + kultúrny program
7.5. – Krajský detský hudobný festival – 200 detí z celého BBSK v Kokave
7.5. – Pietny akt k 68. výročiu oslobodenia
1.6. – Stretnutie heligonkárov – XVI. ročník, 36 účinkujúcich
7.6. – výchovný koncert ZUŠ Poltár pre žiakov ZŠ
15.6. – program detí ZŠ – pre školu + generálka
17.6. – JUNIÁLES – program detí ZŠ pre rodičov a verejnosť
20.6. – Detské divadla Slovákov zo Sarvaša, z Maďarska – vystúpenie pre žiakov ZŠ
30.6. -  Evanjelická cirkev – 100. výročie posvätenia nového evanjelického chrámu po
            zhorení + slávnostný obed v KD
20.7. – Posolstvo piesní Slovensku a svetu – spievanie predpísaných piesní na Klenovskom
             vŕšku spolu Kokava, Klenovec a Poltár, celoslovenské podujatie venované 1150.
             výročiu príchodu Cyrila a Metoda, spievalo sa na 52 miestach( vŕškoch, pahorkoch
             a historicky významných miestach na Slovensku, 28 piesní spievalo 92 zoskupení zo
             Slovenska, Moravy, Poľska, Ukrajiny i Kanady), projekt navrhol a zostavil
             Ing. arch. V. Gruska
1.8. – 4.8. – XXIII. ročník FF KOLIESKO -  celkom sa uskutočnilo: 17 programov, novinka – Remeselná ulica s 33 remeselníkmi, ktorí výrobu predvádzali aj učili záujemcov niekedy už zabudnutému remeslu, 1 Študentská letná škola, Tvorivá dielňa – Malí tanečníci, 3 výstavy, Národopisná knižnica, otvorených bolo 10 dvorov niektoré aj s programom a všetky so svojimi špecialitami, pripravená bola prechádzka po okolí Kokavy s prehliadkou panorámy obce – s turistickým sprievodcom, počas celého festivalu sa konal jarmok ľudových remesiel.
Počet účinkujúcich: 1162 ( vrátane 62 remeselníkov v Remeselnej uličke)
Počet návštevníkov: 17 tisíc

28.8. – pietny akt položenia kvetov pri príležitosti 69. výročia SNP ( báseň, príhovory)
7.9. – odhalenie Pamätnej tabule nestorovi fujaristov – J. Kubincovi na Salajke – organizátori podujatia – Matica slovenská, MKS Kokava n/Rim., rodina Kubincová
27.9. – udelenie Čestného občianstva in memoriam Pavlovi Bútorovi, odovzdanie rodine na Večere autentického folklóru v Bratislave ( starosta obce Ing. J. Chromek, J. Krotáková, fujaristi a J. Spišiak)
5.10. – Den mikroregiónu Sinec – Kokavsko pri príležitosti 10. výročia vzniku ( účinkovali FS Kokavan, TS STORM, sólistka – Z. Margitanová, konferans J. Krotáková, deti MŠ Utekáč, FS Vepor a heligonkári z Klenovca, SMT Bzučo Hnúšťa, premietanie DVD – Mgr. S. Zvarová, primátor a starostovia obcí mikroregiónu)
Podujatia v obci k Mesiacu úcty k starším:
10.10. – SČK  - posedenie s členmi
21.10. – ZO SZPB – stretnutie s jubilantmi a seniormi organizácie
25.10. – podujatie organizované ZPOZ
25.10. – podujatie organizované ZO SZZP a Klub dôchodcov pre jubilantov
25.10. – podujatie pre všetkých seniorov obce organizované MKS
6.12. – Mikuláš, čert a anjel pre deti MŠ a ZŠ + film
8.12. – adventný koncert v kostole
13.12. – obecná zabíjačka, vianočný program žiakov ZŠ a MKS
19.12. – kultúrny program a darčeky pre deti zo sociálne slabších rodín cez projekt Orange – Daruj Vianoce

PROFESIONÁLNE PROGRAMY
9.9. – 12.9. – nakrúcanie dokumentaárneho filmu o Kokave – do cyklu Encyklopédia obcí Slovenska – kostoly, pamätihodnosti, folklór, ľudoví výrobcovia a iné zaujímavosti z Kokavy
19.9. – Divadlo Prima nota – Žilina – muzikál pre žiakov ZŠ
29.9. – Cirkus Bon bon – pre deti obce
12.11. – Divadlo Maska – Alica v krajine zázrakov

PROPAGAČNÁ A REKLAMNÁ ČINNOSŤ
Plagáty na programy vydávame na počítači alebo píšeme rukou. Všetky programy propagujeme miestnym rozhlasom. Osobitne pripravujeme propagačné panely a potrebné označenia na FF KOLIESKO. Tento festival propagujeme v Slovenskom rozhlase, kde osobne nahrávame reklamné šoty. Pomerne dosť času venujeme príprave obecných novín Kokavské zvesti, ktoré vyšli tento rok 4 x a ešte vydáme obecné noviny v decembri. Na reklamu využívame obecné noviny – Kokavské zvesti, ale aj okresné noviny -  REKUS, MY - Novohradské noviny,  1 x ročne vydávame Kultúrny kalendár, kde sú skoro všetky podujatia, ktoré sa v priebehu roka konajú v obci, tiež spolupracujeme s MAS Malohont na organizovaní a propagácii podujatí.

KINO ÚSVIT
Kedže digitalizácia sa koná v rámci celého Slovenska, nové filmy 35 mm, ktoré sa dajú v našom kine premietať, už vychádzajú len v digitálnej podobe. Ak vyjde výzva na digitalizáciu kín, bude potrebné predložiť projekt na DVD projektor, na ktorom sa budú dať premietať nové filmy. Cenove je to pomerne prístupné. Veľká digitalizácia stojí okolo 100 tisíc € a tento DVD projektor – 5 – 6 tisíc €, podľa veľkosti, aký je potrebný pre tú ktorú sálu. Môžem predložiť celkové využitie kina od roku 2008 do r. 2012.
Bolo by dobré, keby sa aj poslanecký zbor v Kokave postavil k tomuto problému kladne, lebo kinu v Kokave, ktoré vzniklo v medzivojnovom období a patrí medzi najstaršie na Slovensku, hrozí zánik. Budúce generácie môžu potom poukázať na to, že sme ho nedokázali udržať.

MIESTNA KNIŽNICA

MĽK je univerzálna verejná knižnica obce Kokava nad Rimavicou. Zhromažďuje, uchováva a sprístupňuje literárne dokumenty a iné zdroje poznania v súlade s právom občana na informácie. Knižnica spracúva univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií, poskytuje knižničné, informačné a bibliografické služby vrátane miestnych a regionálnych informácií, organizuje aj kultúrno-výchovné podujatia súvisiace s jej hlavnou činnosťou – literárne stretnutia, besedy, výstavky, prácu s knihou od najmenších čitateľov až po seniorský vek. Zabezpečuje občanom prístup k dokumentom a informáciám z vlastných i externých zdrojov. Úzko spolupracuje so ZŠ s MŠ, s cirkvami, i s ostatnými organizáciami v obci bez ohľadu na politické, náboženské, či iné zmýšľanie.
Zriaďovanie a chod knižníc na Slovensku legislatívne zabezpečuje zákon NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach.

V tomto roku si pripomenieme 90. výročie od vzniku knižnice v Kokave n./Rim. Slávnostné podujatie sa uskutoční 21.11.2013. Naša knižnica bola založená v roku 1923 a od vtedy existuje nepretržite. Okrúhle výročia sú doslova predurčené na to, aby sme zvýraznili kľúčové body našej histórie, teda aj našej knižnice.

Podujatia:
25.01.2013 – Kvíz so žiakmi štvrtých tried k oslobodeniu Kokavy: „Poznáš svoju obec?“ 32
15.02.2013 – Prednáška k Medzinárodnému dňu materinskej reči s PaedDr. Júliusom
                       Lomenčíkom      PhD. pre žiakov 8. a 9. ročníka. (31 osôb)
Exkurzie – metodické hodiny pre žiakov prvého stupňa zamerané na propagáciu knižnice a jej služieb: 150 – detí – 8 x
15.03. - Deň ľudovej rozprávky – žiaci štvrtých tried – 6 stretnutí v knižnici – práca s
             predpísanými rozprávkami a záverečná súťaž. ( 96 osôb)
05.04. - Noc s Andersenom – čítanie a súťaženie detí v rôznych literárnych žánroch počas
             noci (14+2)
25.04. - „ Poď, budem ti čítať!“ – čítanie deťom a detí ( 16 + 4)
02.05. - „ Poď, budem ti čítať!“  -  ( 14 +4)
07.05. - deti z MŠ v knižnici 2 x (49 + 3)
16.05. - ocenenie najlepšieho detského čitateľa
21.05. - geografický kvíz so žiakmi 8. ročníka ku dňu Európy – (15 osôb)
čítanie z knižky 3. ročník 2 x - návštevníkov 44
               4. ročník -  40
15.11. – Noc v knižnici – s rozprávkou
21.11. – oslava 90. výročia vzniku Miestnej ľudovej knižnice v Kokave
28.11. – beseda so spisovateľkou Vítovou

Spolu 26 podujatí na ktorých bolo prítomných okolo 500 osôb
Zaregistrovaní čitatelia do 05.11.2013: 273, počet návštevníkov 2051 osôb
Počet výpožičiek  5968 kníh, z toho prolongácii ( predĺženia) 2904

Využiteľnosť  a návštevnosť priestorov Domu kultúry:
Stáli nájomcovia: bar OÁZA, klubovňa na poschodí – kozmetika a pedikúra. Druhá klubovňa prenajatá na obchod Second hand. Ďalšia klubovňa je prenajatá pre OZ Láčho drom, ktoré ju skoro vôbec nevyužíva a vďaka tomuto nájmu je dosť zničená.
Priestory na poschodí: v jednej klubovni  vyučuje ZUŠ spev a klavír, v malej klubovni vyučuje ZUŠ keybord a husle.
Priestory na prízemí: kancelária, 2 šatne, využívané každý deň( pri väčších akciách používame aj priestory na poschodí), krojáreň ( veľmi malý priestor, členovia súborov musia mať kroje doma), sklad na všetko – malý priestor, v ktorom je  archív, látky, výzdoba na podujatia, Vianoce, ples, získané materiály od starých ľudí alebo už nežijúcich ľudí a materiál, ktorý chcem mať „pod zámkom“. Ďalší malý sklad je pod schodmi – tam je pracovný materiál a k údržbe DK.  
Nácviky súborov ZUČ
pondelky – detský folklórny súbor – staršie deti ( 25)
stredy – detský folklórny súbor – najmladšie deti  ( 40 detí)
              detské divadlo ( 15 detí)
              rómsky tanečný súbor detí a mládeže( 10 detí, 12 mládež )
piatky -  mládežnícky FS Kokavan ( 25 mládežníkov)
               ľudová hudba FS Kokavan ( 7 hudobníkov  dospelých)
               folkloristi – seniori ( 12 dospelých )
               spevokol evanjelickej cirkvi a MKS ( 10 dospelých )
soboty -    FS Kokavan ( 25),   TS STORM ( 10 mládež )
nedele -    Dychová hudba Kokavčanka ( 7 dospelých)
                 Heligonkári 4 mládež, 5 dospelých )

Pondelky až piatky – vyučovanie hudobnej výchovy prihlásených detí do ZUŠ  ( 30 detí )
To znamená, že na nácvikoch sa do roka vystrieda v KD  7400 osôb
V ZUŠ sa vystriedalo asi – 1200 žiakov
Kancelária Láčho drom – v súčasnosti je táto kancelária OZ málo využívaná, pretože pán Sendrei je zamestnaný v Zlatne.
Priestor pre kozmetiku – dostatočne využívaný rôznymi vekovými kategóriami občanov.
Klubovňa prenajatá na Second hand – využívaná občanmi obce
Predaje a rôzne reklamné akcie: počas roka 2013 – 26 krát –  z toho je čistý príjem pre kultúru
Iné organizácie –  25 krát – priestory poskytnuté zdarma.

Pod kultúrou si ľudia neraz predstavujú len jej profesionálne či komerčné prejavy z rôznych oblastí, napríklad hudby, divadla, filmu a podobne. Ale práve taká kultúra, ktorú robí aj naše kultúrne stredisko, ktorá je pre ľudí všetkých vekových kategórií, je mimoriadne dôležitá. Je prejavom miestnych obyvateľov, ktorí sa aktivizujú v rôznych záujmových kolektívoch, súboroch, združeniach, či akčných skupinách, ľudoví výrobcovia, ale aj miestni učitelia, farári a občania ochotní pomôcť, ale tých je u nás málo, čo pociťujeme hlavne pri organizovaní FF Koliesko.
V závere správy chcem vyjadriť poďakovanie vedeniu obce aj poslaneckému zboru za uznanie a za podporu kultúry v našej obci, lebo „Na kultúru sa platí, na nekultúrnosť dopláca“, povedal dávno jeden zo slovenských básnikov, ktorý bol aj ministrom kultúry – Miroslav Válek.


V Kokave nad Rimavicou 4.1.2014                                                       Jana Krotáková, vedúca MKS


 
ÚvodÚvodná stránka