Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne kultúrne stredisko

Adresa:
Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou
Námestie 1. mája č. 10
985 05 Kokava nad Rimavicou


Vedúca MKS : Janka Krotáková

tel. : 047/4293245
mobil : 0903 559014
e-mail : janka.krotakova@kokava.sk


 

Miestne kultúrne stredisko - nácviky kolektívov a záujmovej umeleckej činnosti a ostatná pravidelná činnosť MKS

tabulka navcikov


 

Kultúrny kalendár

Kultúrny kalendár približuje výročia osobností, významné udalosti, ktoré sa v našej obci udiali v minulosti a samozrejme propaguje aj podujatia, ktoré sa v obci v aktuálnom roku pripravujú.
Nech sa páči nahliadnuť.


 
Kultúrny kalendár, r. 2019.pdf(234.2 kB)Kultúrny kalendár, r. 2019.pdf
Kulturny kalendar 2018.pdf(213.4 kB)Kulturny kalendar 2018.pdf
Kultúrny kalendár 2017.pdf(232.2 kB)Kultúrny kalendár 2017.pdf
Kulturny kalendar 2016.pdf(234.2 kB)Kulturny kalendar 2016.pdf
Kulturny_kalendar_2015.pdf(186.9 kB)Kulturny_kalendar_2015.pdf
Kulturny_kalendar_2014.pdf(175.7 kB)Kulturny_kalendar_2014.pdf
Kulturny_kalendar_2013.pdf(201.9 kB)Kulturny_kalendar_2013.pdf

Správa o činnosti MKS v Kokave nad Rimavicou za rok 2015

Mestské kultúrne stredisko plní verejno-prospešné funkcie v oblasti kultúry. Poslaním MKS je sprostredkovávať obyvateľom obce Kokava nad Rimavicou kultúru a umenie rôznych žánrov tak, aby sa dostatočne uspokojovali ich potreby v tejto oblasti, vytvárať podmienky pre ich aktívne zapojenie do kultúrno-spoločenského života cez rôzne amatérske aktivity a organizovanie vlastných podujatí zameraných na rôzne sociálne a vekové skupiny.
Kultúrne stredisko slúži občanom obce na návštevu kultúrno-spoločenských podujatí, ako sú vystúpenia profesionálnych i neprofesionálnych súborov, výchovné koncerty, obecné oslavy, rôzne besedy, na schôdzkovú činnosť organizácií a strán na území obce, na reklamné podujatia, predajné akcie ako i voľby a referendá.
MKS každoročne vydáva informačnú brožúrku - Kultúrny kalendár, ktorý má za úlohu oboznámiť verejnosť o významných osobnostiach a udalostiach v živote našej obce a poskytnúť širokej verejnosti prehľad a informácie o všetkých kultúrno-spoločenských podujatiach v obci. MKS je hlavným tvorcom  novín Kokavské zvesti, do ktorých dosť ťažko získavame prispievateľov. V súčasnosti sa  pripravuje pod vedením hlavného zostavovateľa prof. Sokolovského,  Monografia obce Kokava nad Rimavicou, prípravou ktorej sa venuje aj MKS.
Okrem objektu DK sa staráme aj o synagógu, amfiteáter, objekty, ktoré vytvárajú priaznivé predpoklady na realizáciu väčších kultúrnych podujatí, hlavne v letnom období.
Aj tento rok sme získali finančné prostriedky cez kampaň 2% na OZ KOLIESKO. Ďalším OZ je FS KOKAVAN. Cez tieto združenia vypracúvame projekty podľa vyhlásenej výzvy.
Do budúcna – chceme vymeniť vyhrievacie telesá vo vestibule, ktoré nie sú vhodné na teplovodné kúrenie, lebo sú nainštalované na pôvodné vyhrievanie parou, ďalej je potrebné zakúpiť nové batérie na núdzové osvetlenie, ktoré sú už nefunkčné, treba vymaľovať ďalšie priestory, pretože návštevnosť Domu kultúry je dosť veľká a to vidieť aj na opotrebovanosti priestorov.

Oblasti kultúrno-výchovnej práce:
ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ: touto prácou rozvíjame nadanie, schopnosti a talent detí, mládeže i dospelých. Folklórne tradície uchováva, zveľaďuje a prezentuje FS KOKAVAN a DFS Kokavan.FS Kokavan má v súčasnosti okolo 35 členov - tanečníkov, tanečníc, hudobníkov a sólistov. Umeleckým vedúcim je Ján Blahuta, organizačnou vedúcou Jana Krotáková.
Nácviky súboru bývajú každý piatok a každú sobotu. Prekážkou pri aktivitách súboru je to, že mladí ľudia študujú na vysokých školách, iní pracujú mimo bydliska, musia dochádzať za prácou a to sú dôvody, pre ktoré je ťažko dodržať termíny nácvikov a niektoré vystúpenia sme museli z týchto dôvodov aj odvolať.
Vystúpenia FS KOKAVAN:
1.1.2015 – vystúpenie na Nový rok – vítanie roka 2015
14.2. – sprievod fašiangových masiek obcou
13.3. – vystúpenie Ľudovej hudby na Táľoch
1.5. – Stavanie mája a vystúpenie folklórnych kolektívov
30.5. – vystúpenie v Utekáči na Dni histórie a remesiel
30.5. – vystúpenie v Hnúšti na Dňoch mesta
11.7. – vystúpenie ĽH na 50. ročníku folklórnych slávností v Detve
17.7. – 19.7. – sústredenie FS
30.7. , 1.8. – vystúpenie na FF KOLIESKO 2015
1.8. – verejná nahrávka Ľ H a sólistov do relácie Studnička pre rádio Regina na Koliesku
2.8. – vystúpenie ĽH a sólistov na FF KOLIESKO 2015
14.8. – vystúpenie na festivale vo Fiľakove
3.10. – vystúpenie ĽH na akcii Regionálny gurmánsky deň – II. ročník v Kokave
9. – 11.10. – sústredenie FS KOKAVAN
17.10. – vystúpenie FS vo Vranove nad Topľou
24.10. – galaprogram FS KOKAVAN k 45. výročiu vzniku FS KOKAVAN – úspešný program FS, v ktorom účinkovali viaceré generácie. V programe boli premietané fotografie od najstaršej generácie po súčasnosť, ako aj osobnosti folklóru, ktoré už nie sú medzi nami. Po programe sa uskutočnilo spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe a zábava. Súbor prišlo pozdraviť niekoľko významných osobností kultúrneho spoločenského a politického života ako i vedúci alebo členovia nám blízkych folklórnych súborov. V závere programu vystúpil starosta obce, Ing. Ján Chromek, ktorý vyzdvihol prácu súboru a poďakoval všetkým, ktorí sa tejto zmysluplnej činnosti venujú.
DFS KOKAVAN:
P
ráca s deťmi sa nám v oblasti folklóru pomerne dobre darí, deti učíme tancovať už  od prvej triedy ZŠ, niektoré už majú prvé krôčiky za sebou, pretože folklórnej práci sa úspešne venujú učiteľky MŠ. V Kokave sú 4 stupne detského folklóru, v MŠ, prípravka s malými žiakmi ZŠ, potom DFS, ktorý už vystupuje aj na súťažiach. Obidva detské súbory vedú Mgr. Janka Becániová a Janka Obročníková. Naše deti účinkovali na podujatiach v Kokave, na Koliesku a na školských programoch.
14.2. vystupovali na fašiangovom sprievode v Kokave
10.4. – účasť DFS na Regionálnej súťaži v Lučenci s choreografiou Na pastve za dedinou– postup na krajské kolo
7.5. – vystúpenie na krajskej prehliadke DFS. Táto prehliadka sa každoročne koná v našej obci, zúčastňujú sa víťazi regionálnych kôl BBSK.
5.6. – vystúpenie na detskom festivale v Očovej
31.7. a 1.8.  – vystúpenie na FF KOLIESKO 2015

FUJARISTI -okrem účinkovania so súborom absolvovali tieto samostatné vystúpenia:
2.5. – vystúpenie v Brezničke
11.7. – vystúpenie na 50. ročníku folklórnych slávností v Detve
4. – 6.7. – ako ľudoví majstri na festivale vo Východnej
31.7.,1.8. a 2.8. – vystúpenie na FF KOLIESKO
5.9. – Pavel Bielčik ako hosť v rádiu Regina na Dni otvorených dverí – v štúdiu v B.Bystrici
4.9.až 6.9. na Dňoch majstrov ľudových remesiel v Bratislave ( Bielčik, Moncoľ)
25.9. – vystúpenie na cezhraničnom festivale v Klenovci

HELIGONKÁRI - okrem vystúpení so súborom účinkujú počas roka na mnohých akciách samostatne.
14.2.  - rozlúčka s fašiangami v obci
6.6.  - Stretnutie heligonkárov v Kokave n/R., konal sa 18. ročník, účinkovalo 35 heligonkárov a ľudový rozprávač  a  moderátor Lukáš Latinák st. z Hriňovej. Toto podujatie bolo veľmi úspešné, prišlo veľa návštevníkov, hlavne z okolia Kokavy. Naši heligonkári sa zúčastňujú  mnohých Stretnutí heligonkárov – v Budinej, v Pohronskej Polhore, v Korytárkach a i.

DYCHOVÁ HUDBA KOKAVČANKA účinkuje na niektorých podujatiach organizovaných v obci k 1. máju, Pamiatka zosnulých. Pekné vystúpenie odohrali 3.10. na Tradičnom gurmánskom dni. Skúšky bývajú každú nedeľu dopoludnia, na ktoré dochádza z Rim.Soboty JUDr. Piliarik, ktorý na akcie vždy privezie aj hudobníkov z Rimavskej Soboty. Tak spolupracujú dychové hudby v celom regióne.

Mládežnícke ochotnícke divadlo STUŽKA - nacvičilo pod vedením Mgr. Evy Švingálovej divadelnú hru Žltá ľalia, s ktorou sa umiestnili na 2.mieste na krajskej prehliadke divadiel poézie Sládkovičova Radvaň. Vystupovali  na Koliesku v Kokave. Potom účinkovali na podujatí Divadelná jeseň v Lučenci a v Kokave na Regionálnej prehliadke.

Pri hodnotení kultúry treba spomenúť aj jednotlivcov, občanov, ktorí sa zaoberajú oživenou tradíciou drevorezby, výrobou ľudových hudobných nástrojov a rôznych umeleckých predmetov z kože a kovu. Sú to naši občania, ktorí reprezentujú Kokavu na rôznych podujatiach na Slovensku, Pavel Bielčik, Miroslav Moncoľ, Jozef Badinka, ďalej tkáčky – pani Rozália Murínová a jej dcéra Ľubka Žilková, ktorá je hlavnou autorkou Remeselníckej ulice na FF Koliesko. Týchto ľudových majstrov stretnete na mnohých folklórnych festivaloch na Slovensku. Ak viete o takých ľuďoch, ktorí sa zaoberajú nejakou ľudovovou rmeselnou výrobou, prosím, dajte nám vedieť, radi ich prácu spropagujeme.

VÝCHOVNO – VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
23.1. a 14.2. – Tvorivá dielňa – výroba fašiangových masiek  na detské podujatie a do fašiangového sprievodu
19.2. – zdravotné prednášky pre občanov
14.4. – Tvorivé dielne – Včelí kRaj
1.,2.10. – Tvorivá dielňa – vyrezávanie tekvíc na výzdobu na Regionálny gurmánsky deň
Samostatné rozhlasové relácie sme pripravili k fašiangom, k Veľkej noci, oslobodeniu obce, k májovému oslobodeniu, k SNP,  pri výročí  vyhorenia Kokavy , k Vianociam, k Silvestru, ako aj ku všetkým akciám konaných v obci.
Aerobic patrí k zaujímavej pohybovej činnosti z hľadiska estetického aj zdravotného, ženy a dievčatá sa stretávajú na cvičení každý utorok a štvrtok vo Fitnescentre, staršie dámy v pondelok a v stredu.

PROGRAMOVÁ ČINNOSŤ a ostatné podujatia v Dome kultúry

Podujatia delíme na také, ktoré sú výlučne v réžii zamestnancov MKS ( technické zabezpečenie, organizácia, réžia) a na podujatia iných organizácií alebo tzv. dovezenú kultúru.
1.1. -  Vítanie Nového roka 2015 o 17,00 hod. na námestí, hymna, ohňostroj, príhovor starostu obce a krátky kultúrny program na námestí
26.1 -  Pietny akt položenia kvetov k pomníku padlých + relácia odvysielaná v obecnom rozhlase- 70. výr. oslobodenia obce
23.1. – Detské  fašiangové podujatie v maskách, zúčastnilo sa  70 detí v maskách, všetky boli odmenené vecnými cenami
31.1. – Reprezentačný ples, XV. ročník   - hudba Randisovci zo Zlatna ( platiacich 72 účastníkov + účinkujúci súboristi), v programe vystúpil súbor moderného tanca BZUČO z Hnúšte
13. 2. -  Pampuškový večierok SZZP s kultúrnym programom detí MŠ, spev + hudba zo Šoltýsky
14.2. – Obecná fašiangová zabíjačka s ponukou zabíjačkových špecialít, teplých nápojov a fašiangových pampuškov
14.2. – VALENTÍNSKA BRÁNA – zaľúbené páry sa mohli pobozkať pod Valentínskou bránou a vypustiť svoj balón šťastia pri príležitosti Dňa svätého Valentína. Súčasťou podujatia bol malý ohňostroj.
14. 2. – pochôdzka masiek v obci – koniec fašiangov v obci – celý deň
21.2. – Valné zhromaždenie – URBÁR
15.3. – Divadelné predstavenie: Divadlo bez groša z Veľkého Krtíša odohrali predstavenie Spadne z čerešni
8.4. – podujatie ku Dňu Rómov – organizátor KVOZ Láčho drom, účinkovali rómske skupiny
9.4. – Valné zhromaždenie MAS Malohont
23.4. – výročná schôdza ZO SZZP s občerstvením
1.5. – stavanie mája + kultúrny program, v ktorom vystúpili FS, DFS Kokavan, ĽH, Dychová hudba, heligonkári,
7.5. – Krajská prehliadka detských folklórnych súborov – 17 DFS z celého BBSK v Kokave
7.5. – Pietny akt k 70. výročiu oslobodenia s účasťou ozbrojených síl armády SR, účinkovali: starosta, A. Šuleková, Dychová hudba Kokavčanka, J. Krotáková
25.5. – I. mobilný odber krvi - SČK
6.6. – Stretnutie heligonkárov – XVII. ročník, 37 účinkujúcich
5.7. – americkí džezmeni so Sendreiovcami – skúška na vystúpenia
31.7. – 3.8. – XXIV. ročník FF KOLIESKO -  celkom sa uskutočnilo: 15 programov,  Remeselnícka ulica so 102 remeselníkmi, ktorí výrobu predvádzali aj učili záujemcov niekedy už zabudnutému remeslu, 1 Študentská letná škola, 2 výstavy, Národopisná knižnica, otvorených bolo 8 dvorov niektoré aj s programom a všetky so svojimi špecialitami, počas celého festivalu sa konal jarmok ľudových remesiel.
Počet účinkujúcich: 1400
Počet návštevníkov: 20 tisíc
21. a 22.8. – Balvalfest, výstava a beseda v KD, koncerty v amfiteátri, usporiadateľ KVOZ Láčho drom ( Sendrei)
27.8. – pietny akt položenia kvetov pri príležitosti 71. výročia SNP ( báseň, príhovor starostu, dychová hudba), po pietnom akte sa uskutočnil koncert Dychovej hudby Kokavčanka na námestí
17.9. -20.9. - etnologický výskum pedagógov UKF z Nitry v Kokave - ako podklad pre sekciu etnológie vlastivednej monografie Kokavy n/Rim.
28.9. – II. mobilný odber krvi - SČK
9.10. - sa uskutočnilo štvrté zasadnutie Redakčnej rady vlastivednej monografie Kokavy nad Rimavicou, prípravy publikácie sa uskutočňujú podľa plánu.
3.10. - Mikroregión Sinec - Kokavsko a Obec Kokava n/R. usporiadali druhý ročník súťaže vo varení tradičných jedál - Tradičný gurmánsky deň, zúčastnilo sa 7súťažných družstiev, 5 z Kokavy, z Rimavskej Bane a zo Šoltýsky.Zvíťazilo družstvo Kotoškári z Kokavy, druhí boli Kokavskí hokejisti, tretie družstvo SČK. Najkrajšie vyzdobený stánok mala Rimavská baňa, potom Kotoškári a Červený kríž. Súčasťou podujatia bolo vystúpenie kokavských a klenovských heligonkárov, Ľudovej hudby FS Kokavan a Dychovej hudby Kokavčanka. Krásne počasie bolo zárukou kvalitne zorganizovaného podujatia.
Podujatia v obci k Mesiacu úcty k starším:
20.10. – ZO SZPB  - posedenie s členmi
15.10. – ZO SZZP a Klub dôchodcov – stretnutie s jubilantmi a seniormi organizácie
29.10. – podujatie  pre jubilantov obce organizované ZPOZ
Do konca roka 2015 sa uskutoční:
14.11. – Divadelná sobota –  Regionálna prehliadka divadelných ochotníckych súborov z okresov LC a PT, účinkovať budú :
Divadlo STUŽKA Kokava n/Rim. – na motívy balady J. Bottu upravila E. Švingálová – Žltá ľalia
Divadelný súbor STRAŠIDLÁ Lupoč – na motívy hry I. Bukovčana Kým kohút nezaspieva upravil P. Protuš – Na svitaní
Divadelný ochotnícky súbor HAVKÁČI Tomášovce – na motívy frašky J. Chalupku upravila Ľ. Hrnčiarová – Starý zaľúbenec
Divadelný súbor TIMRAVA Lučenec – na motívy B.S.Timravy a O. Šulaja upravil A. Szabó - Ťapákovci
28.11. – Burza športových potrieb - SČK
4.12. - Mikuláš pre deti MŠ a ZŠ + profesionálne divadlo Scéna Prešov
6.12. - adventný koncert v evanjelickom kostole
13.12. - vianočný program žiakov ZŠ a MKS pre verejnosť
24. a 25.12. - chodenie Betlehemcov a Berdo, vinšovanie po domácnostiach

Profesionálne programy
26.3. - Divadlo MASKA – zo Zvolena pre staršie deti odohrali Sherlock Holmes, pre mladšie deti Smejko a Tanculienka
26.6. – Divadlo Hotel Mária z BB – Guliverov denník – pre žiakov ZŠ s MŠ
8.10. – Divadlo bez opony Banská Bystrica – Aladinova zázračná lampa
4.12.2015 – Divadlo Scéna Prešov – Zlaté kura alebo strasti a slasti výchovy detí. Divadelné predstavenie pre deti zamerané na otázky výchovy detí.

Na všetky tieto podujatia mohli prísť aj rodičia s deťmi, ktoré ešte MŠ nenavštevujú. Žiaci ZŠ využívajú na profesionálne divadlá  kultúrne poukazy, ktoré nám preplatí MK SR, lebo sa každý rok zaregistruje aj škola aj naše kultúrne stredisko do programu Kultúrne poukazy. Vďaka kultúrnym poukazom môžu vidieť profesionálne umenie aj deti zo sociálne slabších rodín, ktoré niekedy nemajú na vstupné.

MIESTNA ĽUDOVÁ KNIŽNICA
Samostatné vykonávanie knihovníckej práce:
-poskytovanie knižnično-informačných služieb  v automatizovanom režime
-vykonáva základnú knihovnícku prácu v oblasti budovania a ochrany knižničného fondu
-spracovávanie knižničného fondu
-starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na poradách, školeniach, seminároch a doplnkových činnostiach organizácie
-projektová činnosť, zabezpečenie žiadostí o granty atď.
-vykonáva aj iné činnosti potrebné pre chod organizácie podľa pokynov nadriadeného

Akvizícia a katalogizácia:
sledovanie edičných plánov vydavateľstiev a profilu fondu
akvizícia – nákup a spracovanie knižničných dokumentov
kompletné spracovanie kníh  (pečiatkovanie, prírastkovanie, signovanie, klasifikácia, obaľovanie)
budovanie knižničného katalógu
tvorba prírastkových zoznamov
uskutočňovanie revízií
vedenie revíznych katalógov, zakladanie revíznych lístkov a kontrola revízneho katalógu a vyraďovanie knižničných dokumentov
ochrana knižničného fondu

K
nižnično-informačné služby:
evidencia používateľov /zápis, klasifikácia, vyhotovenie čitateľského preukazu/
výpožičky periodických a neperiodických multimediálnych dokumentov
evidencia výpožičiek – absenčné a prezenčné
bibliograficko – informačné služby /vyhotovovanie rešerší/
rezervácie
medziknižničné výpožičné služby
vrátenie dokumentov

Kultúrno - výchovná činnosť v knižnici:
informatická výchova deti a žiakov
exkurzie do knižnice
uskutočňovanie podujatí a akcií spojených s propagáciou čítania a kníh
besedy so spisovateľmi
výstavky kníh, nástenky

Štatistická a vyhodnocovacia činnosť:
vyhotovovanie denných štatistických záznamov – počet návštevníkov, výpožičiek, čitateľov, počet poskytnutých odborných informácií, vyhodnocovanie dennej knižničnej evidencie
vyhotovovanie ročného štatistického výkazu pre MK SR

sledovanie ukazovateľov knižničných činností

Podujatia v knižnici:
27.01.2015 - súťaž pre štvrtý ročník k oslobodeniu obce: Poznáš svoju obec? - 29 osôb
február - máj - čítanie druhákov v knižnici, celkom 7x (Struháriková, Liptáková) - 97 osôb
Marec mesiac knihy - 9 tried, škôlkari, žiaci I. stupňa, špeciálna trieda a žiaci z Utekáča - 125 osôb
Noc s Andersenom - 15 osôb
Vyhlásenie najlepšieho detského čitateľa - apríl - Rajmová - 1 osoba
21.05.2015 - Prednáška k Roku Ľudovíta Štúra - výber žiakov + verejnosť - 28 osôb
Kokavské povesti - žiaci - 16 osôb
Spolu 21 podujatí, ktoré navštívilo 311 osôb.
Počet čitateľov, ktorí sa zaregistrovali tento rok: 226 osôb
Počet návštevníkov: 1555 osôb
Počet výpožičiek: 4803
časopisov - absenčne: 118
Schválený projekt na nákup kníh v hodnote 800 €

PROPAGAČNÁ A REKLAMNÁ ČINNOSŤ
Plagáty na programy vydávame na počítači alebo nám ich robí NOS Lučenec, nakoľko majú na to program. Z dôvodu zlepšenia informovanosti občanov, obec Kokava využíva službu pod názvom „Obecný rozhlas“. Služba je určená pre občanov, ktorí nenavštevujú pravidelne webovú stránku mesta, facebook, ale majú záujem dozvedieť sa o novinkách, oznamoch, pripravovaných podujatiach. Osobitne pripravujeme propagačné panely a potrebné označenia na FF KOLIESKO. Tento festival propagujeme v Slovenskom rozhlase, kde osobne nahrávame reklamné šoty. Pomerne dosť času venujeme príprave obecných novín Kokavské zvesti, ktoré vyšli tento rok 3 x a ešte vydáme obecné noviny v decembri. Na reklamu využívame obecné noviny – Kokavské zvesti, ale aj okresné noviny -  REKUS, MY - Novohradské noviny,  1 x ročne vydávame Kultúrny kalendár, kde sú skoro všetky podujatia, ktoré sa v priebehu roka konajú v obci, tiež spolupracujeme s MAS Malohont na organizovaní a propagácii podujatí. Veľkou výhodou je, že máme výborných fotografov, menšie veci fotí J. Spišiak a všetky akcie fotí P. Vranský, ktorý propaguje naše podujatia aj na sociálnych sieťach a my ich dávame na webovú stránku obce, čo sa návštevníkom páči.

Využiteľnosť  a návštevnosť priestorov Domu kultúry:
Stáli nájomcovia sa oproti minulým rokom nemenili:  bar OÁZA, klubovňa na poschodí – kozmetika a pedikúra. Druhá klubovňa prenajatá na obchod Second hand. Ďalšia klubovňa je prenajatá pre OZ Láčho drom.
Priestory na poschodí:  jednu klubovňu využíva Dychová hudba, v ďalšej klubovni  vyučuje ZUŠ spev a klavír, v malej klubovni vyučuje ZUŠ keybord a husle. ZUŠ využíva tieto priestory každý deň popoludní okrem pondelka.
Priestory na prízemí: kancelária, 2 šatne, využívané každý deň ( pri väčších akciách používame aj priestory na poschodí), krojáreň - veľmi malý a nevyhovujúci priestor.
Predaje a rôzne reklamné akcie a akcie iných organizácií: počas roka 2015 – 46 krát

Nácviky súborov ZUČ:
pondelky – detský folklórny súbor – staršie deti ( 30)
stredy – detský folklórny súbor – najmladšie deti  ( 30 detí)
              
detské divadlo  Eňo Ňuňo( 15 detí)
piatky -  mládežnícky FS Kokavan ( 25 mládežníkov)
              ľudová hudba FS Kokavan ( 7 hudobníkov  dospelých)
              folkloristi – seniori ( 12 dospelých )
              spevokol evanjelickej cirkvi a MKS ( 10 dospelých )
soboty -    FS Kokavan ( 25),  
               
 mládežnícke divadlo STUŽKA
nedele -    Dychová hudba Kokavčanka ( 7 dospelých)
                 
Heligonkári (4 mládež, 4 dospelých )

V rámci týchto nácvikov navštívilo Dom kultúry okolo 6000 osôb.

Kultúrny život v obci podporuje aj rozvoj kultúrnej turistiky, ktorá má mimoriadny význam pre rozvoj cestovného ruchu. Naša obec je mimoriadne bohatá nielen na prírodné krásy, ale aj na kultúrne dedičstvo hlavne nehmotného charakteru. Preto je potrebné chrániť, podporovať a sprístupňovať toto bohatstvo domácim, ale aj zahraničným turistom. O to sa snažíme hlavne prostredníctvom FF Koliesko.
Pokladám za dôležité opäť pripomenúť, že do oblasti kultúry patrí aj zbieranie vzácnych dokumentov, listín a artefaktov od ľudí, ktorí ich zozbierali alebo vytvorili počas života, ale dnes už nie sú medzi nami. Je potrebné zriadiť archív, v ktorom by sme mohli tieto vzácne veci uložiť a zachovať pre ďalšie generácie.  V kultúrnom dome už nemáme žiadny voľný, alebo vhodný priestor.
Miestne kultúrne stredisko vrátane Miestnej knižnice v našej obci chce predovšetkým slúžiť človeku, jeho kultúrnemu rozvoju, čo nám sťažuje najmä neúnosná finančná situácia v mnohých rodinách. To ovplyvňuje aj kvalitu kultúrneho života v obci.( neobjednávame, alebo len veľmi obmedzene, profesionálne umenie, lebo je finančne nedostupné pre našich ľudí)Aj napriek tomu sa snažíme robiť s ľuďmi kultúrnu mravenčiu prácu v jednotlivých kolektívoch ZUČ a práve táto práca je tá najnáročnejšia.
Miestna kultúra je pre obce veľmi dôležitá, pretože poskytuje najhodnotnejší spôsob využívania voľného času detí a mládeže a o to sa snaží aj naše zariadenie, aby Dom kultúry bol čím ďalej tým viac navštevovanejší, aby sa naše deti učili kultúrne žiť a realizovať sa v oblasti ZUČ, ktorú im naše zariadenie ponúka, stavať na ľudových tradíciách, ako vzácnych hodnotách, ktoré zviditeľňujú našu obec.
Ďakujem vedeniu obce ako aj obecnému zastupiteľstvu za podporu kultúry v našej obci.

 

 Jana Krotáková, vedúca MKS

 


 
ÚvodÚvodná stránka