Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Civilná ochrana

ČO BY MAL KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály  sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:

 • vznikla mimoriadna udalosť,
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás  varuje,
 • počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom,  televíziou alebo hlásením obecného (mestského) rozhlasu.


VAROVNÉ SIGNÁLY A SIGNÁL KONIEC OHROZENIA:

Varovný signál  VŠEOBECNÉ OHROZENIE sa vyhlasuje  dvojminútovým kolísavým tónom sirén a  následne  je doplnený slovnou – hovorenou informáciou o podrobnostiach a charaktere ohrozenia. Počas vojnového stavu a počas vojny sa ním vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu.

Varovný signál OHROZENIE VODOU sa vyhlasuje šesťminútovým stálym tónom sirén a následne je doplnený slovnou informáciou.

KONIEC OHROZENIA dvojminútový stály tón sirén bez opakovania .

Vždy druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač !

KEĎ ZAZNIE VAROVNÝ SIGNÁL SIRÉNY:
pri pobyte v budove:

 • zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná,  dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
 • pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
 • zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 • pripravte si evakuačnú batožinu,
 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám  neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez  dozoru,
 • zachovávajte rozvahu a pokoj,
 • budovu opustite len na pokyn.

pri pobyte mimo budovu:

 • zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
 • vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

 

Doporučená činnosť obyvateľstva pri vybratých mimoriadnych udalostiach

Cinnost_obyvatelstva.pdf(1.3 MB)Cinnost_obyvatelstva.pdf
ÚvodÚvodná stránka