Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

mapa-vuc-nestandard1_f1ec76_md.jpgVoľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.
vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania
                                  na sobotu  4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci kokava nad Rimavicou 2017

Poslanci do zastupiteľstva BBSK

Predseda BBSK

Volebná účasť v obci Kokava nad Rimavicou

Okrsok zapísaných záčastnených %
1. 749 380 50,73
2. 813 391 48,09
3. 752 382 50,80
  2314 1153 49,83

 

 

Viac informácií o Voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vzory tlačív nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR
https://www.minv.sk/?volby-vuc
 www.minv.sk/?vuc17-vzory

Elektronická adresa
Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej  komisie

obec@kokava.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
c) meno, priezvisko a podpis osoby:

  • oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
  • oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

  • v listinnej forme na adresu Obecný úrad Kokava nad Rimavicou, Nám. 1. mája č. 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou alebo
  • elektronicky na adresu:  obec@kokava.sk

Lehota na doručenie oznámenia sa končí 5. októbra 2017.
Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

 

Zoznamy na stiahnutie tu:

Zoznam zaregistrovaných konadidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja


 
Informácia pre voličov o čísle volebného okrsku a adrese volebnej miestnosti, ktorí majú trvalý pobyt evidovaný na obci
 Informacia.pdf (36.4 kB) (36.4 kB)

 
Oznámenie o mieste a čase konania volieb
 Oznámenie.pdf (157.7 kB) (157.7 kB)

 
Volebné okrsky
 Okrsky.pdf (22 kB) (22 kB)

 
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie
 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.pdf (197.5 kB) (197.5 kB)

 
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
 Harmonogram.pdf (146.2 kB) (146.2 kB)

 
Informácia pre voliča
 Informacia pre voliča.pdf (147.3 kB) (147.3 kB)

 
Zákon č. 180/2014 Z.z. - výkon volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zákon č. 180-2014 Z. z. - výkon volebného práva.pdf (371.6 kB) (371.6 kB)

 
Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
 2017_166.pdf (127.4 kB) (127.4 kB)

 
ÚvodÚvodná stránka