Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné dokumenty obecného úradu

ZÁSADY PODÁVANIA, PREVEROVANIA A EVIDOVANIA PODNETOV PODÁVANÝCH V ZMYSLE ZÁKONA č. 307/2014 Z.z.

Tento vnútorný prespis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobitných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi.

Tento predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa Obce Kokava nad Rimavicou a jeho štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov a pre zamestnancov zamestnávateľa zriadenej rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou v Kokave nad Rimavicou a jej štatutárnych  zástupcov.

 

Zodpovednou osobou v Obci a pre ZŠ s MŠ v Kokave nad Rimavicou je:

hlavný kontrolór obce

ANNA BERACKOVÁ

podnety je možné podávať aj eletronickou formou na adresu:

 anna.berackova@kokava.sk

 

Súbor na stiahnutie: 

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona c. 307/2014 Z.z.


 
ÚvodÚvodná stránka