Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy Obecný úrad

Zmluvy » subjekt: Obec Kokava nad Rimavicou » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 788
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
162/2019KOLIBA Trade, s.r.o., Krivec 3057, HriňováZmluva o reklame, propagácií a spoluprácireklama a propagácia spoločnosti KOLIBA Trade, s.r.o., na podujatí FF KOLIEKO 20190,00 €19.10.2019nestanovený
161/2019INPER, s.r.o., Rádayho 16, 984 01 LučenecMandátna zmluvaZabezpečenie výkonu stavebného dozoru2 980,00 €16.10.2019nestanovený
160/2019Róbert Spurný, rod. Spurný a Adriana Spurná, rod. Knapeková, I.P.Pavlova 10, LučenecKúpno-predajná zmluva č. 07/2019 o prevode vlastníctva nehnuteľnostikúpa pozemku registra C parcela číslo 7774/176 zastavaná plocha o výmere 59 m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v pomere 1/1 k celku 590,00 €11.10.2019nestanovený
159/2019Nadácia Allianz, Dostojevského rad 4, 815 74 BratislavaZmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 41/2019zakúpenie dvoch meračov rýchlosti2 000,00 €9.10.2019nestanovený
158/2019Gavaľová Ľudmila Brestov 145 HumennéNájomná zmluva 30/2019 za prenájom hrobových miestPrenájom hrobových miet II A 156,15533,20 €24.9.2019nestanovený
157/2019Sojková Marcela Zlatno 65Nájomná zmluva 29/2019 za prenájom hrobových miestPrenájom hrobových miet B 404,64119,90 €22.9.2019nestanovený
156/2019Bamburová Martina SNP 341/47 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 27/2019 za prenájom hrobových miestPrenájom hrobových miet II A 18416,60 €22.8.2019nestanovený
155/2019Vicianová Anna A.Hlinku 2 DetvaNájomná zmluva 267/2019 za prenájom hrobových miestPrenájom hrobových miet B 550,55119,90 €8.8.2019nestanovený
154/2019Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy:OPKZP-PO1-SC111-2017-32/13Zvýšenie triedeného zberu v obci Kokava nad Rimavicou 500 242,43 €25.9.2019nestanovený
153/2019Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-628-012/2019, Číslo zmluvy:KRHZ-BB-628-012/2019predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dočasné prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra SR, a to: hasičský automobil - siternová automobilová striekačka 4x2: IVECO CAS 15 111 623,00 €24.9.2019nestanovený
152/2019Valeriu Anghileanu Narodený, 985 05 Kokava nad Rimavicou, ul. Huta 694/10 Z M L U V A č. 5/2019 o nájme nebytových priestorov 1. Predmetom nájomnej zmluvy sú nebytové priestory – garáž - nachádzajúce sa v areáli Zdravotného strediska v Kokave nad Rimavicou Celková plocha prenajatých priestorov – garáže je vo výmere: 16,20 m2.13,50 € (jednotková)24.9.2019nestanovený
151/2019Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o poskytnutí podporyPoskytnutá podpora definovaná za účelom budovania a obnovy zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni, a to prostredníctvom realizácie Vegetačných prvkov.11 207,32 €20.9.2019nestanovený
150/2019STROJ-PRÁCE STRIGÁČ, s.r.o., M. Hrebendu 144/6, 985 05 Kokava nad RimavicouKÚPNA ZMLUVA č. 5/2019 O PREVODE MOTOROVÉHO VOZIDLAPredávajúci predáva a kupujúci kupuje prípojné vozidlo PRÍVES PRONAR - typ: T671,rok výroby:2014 6 000,00 €20.9.2019nestanovený
149/2019Ing. Danka Hošková, Sliačska 5, Kováčová, Ing. Roman Machava, M. Bazovského 1906/17, Zvolen - MôťováKúpno-predajná zmluva č. 06/2019 o prevode vlastníctva nehnuteľnostikúpa pozemku registra C parcela č. 9915/15, druh pozemku zastavaná plocha vo výmere 27 m2 v celosti t.j. v pomere 1/1k celku do podielového spoluvlastníctva kupujúcich, každý jedenv podiele 1/2 v pomere k celku  135,00 €6.9.2019nestanovený
148/2019. PhDr. Ivan Murin, PhD., Prachatická 2255/43, 960 01 ZvolenZmluva o dielo č. 76/2019 FF KOLIESKO 2019- odborné hodnotenie celého FF Koliesko - FF KOLIESKO 2019  150,00 €27.8.2019nestanovený
147/2019S.T.A.V.BAR s.r.o., Štúrova ulica 470/14, Kokava nad RimavicouZmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb, v znení neskorších predpisovje zhotovenie diela Prestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k zákazkePrestavba objektu na komunitné centrum v Kokave nad Rimavicou, a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.0,00 €15.8.2019nestanovený
146/2019Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaZmluva o spolupráciPrenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, v rámci 29. ročníka folklórneho festivalu „KOLIESKO 2019 350,00 €10.8.20194.8.2019
145/2019Pavel Haluka, Mirovická 25,Praha 8, KobylisyZmluva o dielo č. 75/2019výber starých fotografií osobností Kokavy a zostavenie výstavy na festival Koliesko, príprava historického materiálu do reklamných prospektov o Kokave n/R. 300,00 €7.8.2019nestanovený
144/2019Dagmar Vicianová, Štúrova 212/57, 85 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č.74/2019 ušitie potrebných plachiet a pútačov na reklamné účely festivalu Koliesko, ušitie rozprávkových postavičiek do Detského dvora s dodaním materiálu 300,00 €7.8.2019nestanovený
143/2019Ondrej Radič, Rovienka č. 14, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 73/2019vyučovanie hry na kontrabas a zostavenie uceleného programu mládežníckej kokavskej ľudovej hudby 300,00 €7.8.2019nestanovený
142/2019Viera Brezinová, Mgr., F.S. Figuliho 1327/48, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 72/2019príprava tanečného materiálu a tvorba choreografie pre detský súbor – staršie a mladšie deti. 400,00 €7.8.2019nestanovený
141/2019Miroslav Moncoľ, Rovienka č. 10, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 71/2019výroba upomienkových predmetov z kože – kožená kapsa a opasok Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať túto prácu do 31.7.2019 400,00 €7.8.2019nestanovený
140/2019Danuta Zofia Szostak, ul. Wierch Spiski 48, 34,530 Bukowina Tatrzańska Zmluva o dielo č. 70/2019 FF KOLIESKO 2019doprava súboru Wiyrchowianie na program Koliesko pri fontáne dňa 2.8.2019 a program Dedičstvo regiónov „GORALI“ dňa 3.8.2019 – FF KOLIESKO 2019  262,00 €2.8.20194.8.2019
139/2019Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD., Jozefa Mistríka 14012/8,974 01 Banská Bystrica Zmluva o dielo č. 69/019 FF KOLIESKO 2019vytvorenie réžie a scenár k programu Pieseň ako zrkadlo duše – FF KOLIESKO 2019  300,00 €2.8.20194.8.2019
138/2019Mgr. Elena Sélešová, Hrnčiarske Zalužany 189, 980 12 Hrnčiarske ZalužanyZmluva o dielo č. 68/2019 F KOLIESKO 2019 účinkovanie FSk Hrnčiarka z Hrnčiarskych Zalužian – FF KOLIESKO 2019 50,00 €2.8.20194.8.2019
137/2019Petra Vaňková, Masná č. 8, 602 00 Brno, ČRZmluva o dielo č. 67/2019 FF KOLIESKO 2019účinkovanie ĽH FS Poľana v programe Koliesko pri fontáne – FF KOLIESKO 2019 200,00 €2.8.20194.8.2019
136/2019Viera Brezinová, F. S. Figuliho 1327/48, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 66/2019 FF KOLIESKO 2019Lektorka programu Škola spevu – FF KOLIESKO 2019, 3.8.201970,00 €2.8.20194.8.2019
135/2019Doc. PhDr. Magdaléna Paríková, Pavlovova 1039/5, 821 08 Bratislava - Ružinov Zmluva o dielo č. 65/2019 FF KOLIESKO 2019- lektorská práca – odborné prednášky v programe Kokavské etnodielne nielen pre študentov v rekreačnom stredisku Močiar v Kokave nad Rimavicou – FF KOLIESKO 2019 - odborné hodnotenie celého FF Koliesko - FF KOLIESKO 2019  300,00 €2.8.20194.8.2019
134/2019prof. Viera Féglová, PhD., Dunajská 2331/64, 81108 Bratislava – Staré mestoZmluva o dielo č. 64/2019 FF KOLIESKO 2019- lektorská práca – odborné prednášky v programe Kokavské etnodielne nielen pre študentov v rekreačnom stredisku Močiar v Kokave nad Rimavicou – FF KOLIESKO 2019 - odborné hodnotenie celého FF Koliesko - FF KOLIESKO 2019  300,00 €2.8.20198.4.2019
133/2019Katarína Chromeková, Lúčna 7, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 63/2019 FF KOLIESKO 2019moderovanie programov počas FF KOLIESKO 2019. 70,00 €2.8.20194.8.2019
132/2019Mgr. Eva Švingálová, Zlatno 50, 985 04 ZlatnoZmluva o dielo č. 62/2019 FF KOLIESKO 2019účinkovanie detského divadelného súboru Eňo ňuňo vo Dvore Jurka a Ďurka - FF KOLIESKO 2019 70,00 €2.8.20194.8.2019
131/2019 PhDr. Jaroslav Černák, Stožok 390, 962 12 StožokZmluva o dielo č. 61/2019 FF KOLIESKO 2019inšpícia programov Ozveny srdca a Staroverské inšpirácie - FF KOLIESKO 2019  100,00 €2.8.20194.8.2019
130/2019Mgr. Martin Pliešovský, Nám. J. Francisciho 373, 980 01 HnúšťaZmluva o dielo č. 60/2019 FF KOLIESKO 2019sprevádzanie FS AFRAN - FF KOLIESKO 2019  100,00 €2.8.20194.8.2019
129/2019Valentyna Tytarenko, Huta 642/15, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 59/2019 FF KOLIESKO 2019tlmočnícke služby z ruštiny pre FS AFRAN zo severného Osetska - FF KOLIESKO 2019 50,00 €2.8.20194.8.2019
128/2019Urvová Elena Huta 49 Kokava nad RimavicouNájomná zmluva 26/2019 za prenájom hrobových miestPrenájom hrobových miet E 45,4619,90 €18.8.2019nestanovený
127/2019 Soňa Ňuňuková, Vlkovo 1245/4, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 58/2019 FF KOLIESKO 2019účinkovanie Mládežníckej ľudovej hudby pre DFS Kokavan - FF KOLIESKO 2019  120,00 €31.7.20194.8.2019
126/2019Róbert Kováčik, Závadská 122, 985 56 TomášovceZmluva o dielo č. 57/2019 FF KOLIESKO 2019Prezentácia remesla, výroba a zdobenie nožov – Remeselná ulička - FF KOLIESKO 2019 40,00 €31.7.20194.8.2019
125/2019Robert Slíž, Kijovská 3, 048 01 RožňavaZmluva o dielo č. 56/2019 FF KOLIESKO 2019Prezentácia odlievania zvonov stredovekou technikou – Remeselná ulička - FF KOLIESKO 2019 60,00 €31.7.20194.8.2019
124/2019 Ondrej Sabela, Vyšný koniec 239, 023 54 TurzovkaZmluva o dielo č. 55/2019 FF KOLIESKO 2019Prezentácia remesla, dovoz stánkov Cechu historických remesiel – Remeselná ulička - FF KOLIESKO 2019  100,00 €31.7.20194.8.2019
123/2019 Martin Murín, Prachatická 2255/43, 960 01 ZvolenZmluva o dielo č. 54/2019 FF KOLIESKO 2019Škola spevu po Kokavsky, doprovod Folklórne parádnice – Remeselná ulička - FF KOLIESKO 201950,00 €31.7.20194.8.2019
122/2019Matúš Murín, Prachatická 2255/43, 960 01 ZvolenZmluva o dielo č. 53/2019 FF KOLIESKO 2019Škola spevu po Kokavsky, doprovod Folklórne parádnice – Remeselná ulička - FF KOLIESKO 2019 50,00 €31.7.20194.8.2019
121/2019 Janka Sláviková, Kuzmányho č. 2130/8, 984 01 LučenecZmluva o dielo č. 52/2019 FF KOLIESKO 2019technické zabezpečenie remeselnej uličky – dodanie rôzneho obalového materiálu - FF KOLIESKO 2019 50,00 €31.7.20193.8.2019
120/2019Martin Felbaba, Kotoška 22, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 51/2019 FF KOLIESKO 2019technické zabezpečenie všetkých priestorov remeselnej uličky - FF KOLIESKO 2019  200,00 €31.7.20193.8.2019
119/2019Helena Jágerská, Sládkovičova 133/15, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 50/2019 FF KOLIESKO 2019príprava priestoru celej remeselnej uličky , rozkladanie stánkov – Remeselná ulička - FF KOLIESKO 2019  100,00 €31.7.20193.8.2019
118/2019 Zuzana Knyová , Kosmická 747, 14900 Praha 4 Zmluva o dielo č. 49/2019 FF KOLIESKO 2019ukážka gastronómie – štrúdle, chrapne... – Remeselná ulička - FF KOLIESKO 2019 200,00 €31.7.20194.8.2019
117/2019Ľubica Habranová, Dobšinského 37, 985 05 Kokava nad RimavicouZmluva o dielo č. 48/2019 FF KOLIESKO 2019ukážka gastronómie – štrúdle, chrapne... – Remeselná ulička - FF KOLIESKO 2019  200,00 €31.7.20194.8.2019
116/2019Soňa Doróková , Sadová 1/A, 984 01 LučenecZmluva o dielo č. 47/2019 FF KOLIESKO 2019moderovanie a zabezpečenie programu za Synagógou – Remeselná ulička - FF KOLIESKO 2019  100,00 €31.7.20194.8.2019
115/2016Marcela Nemcová, Devičany 5, 935 04 DevičanyZmluva o dielo č. 46/2019 FF KOLIESKO 2019varenie lekváru – ukážka prípravy a ochutnávka – Remeselná ulička - FF KOLIESKO 2019 50,00 €31.7.20194.8.2019
114/2019Svetlana Matušková, Rúbanisko 3/6, 984 03 LučenecZmluva o dielo č. 45/2019 FF KOLIESKO 2019módna prehliadka - Folklórne parádnice – Remeselná ulička - FF KOLIESKO 2019  200,00 €31.7.20193.8.2019
113/2019Eva Sojková, Rimavské Zalužany 76, 980 53 Rimavská BaňaZmluva o dielo č. 44/2019 FF KOLIESKO 2019workshop Dobrodružstvo ľanového semiačka, tkáčska dielňa – Remeselná ulička - FF KOLIESKO 2019  150,00 €31.7.20194.8.2019
Položky 1-50 z 788
ÚvodÚvodná stránka