Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Realizované projekty v obci

Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Kokava nad Rimavicou

Názov projektu:
Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Kokava nad Rimavicou
Poskytovateľ NFP:
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Bratislava
Dĺžka realizácie aktivít projektu: 10/2014 – 09/2015
Ciele projektu:
Skvalitnenie spolunažívania a životných podmienok obyvateľstva prostredníctvom občianskych hliadok členmi MRK v obci Kokava nad Rimavicou.
Špecifické ciele:
Z výšenie zapojenia členov MRK na zabezpečení poriadku a pokoja zamestnaním pracovníkov občianskej hliadky z radov MRK. Skvalitnenie činnosti občianskej hliadky vzdelávaním a prípravou zamestnancov.
Cieľové skupiny:
Na základe uvedených zistení sa obec Kokava nad Rimavicou v spolupráci s členmi MRK v obci rozhodli riešiť identifikované problémy realizáciou všeobecnej osvety o spolunažívaní a poriadku, realizáciou občianskych hliadok členmi MRK.
Podrobnejší popis cieľovej skupiny: Celkový počet členov MRK v obci – 456
Počet členov MRK zahrnutých do projektu priamo:
Počet členov MRK z obce Kokava nad Rimavicou, ktorí sú zamestnaní – 2 osoby (2x pracovná zmluva – občianska hliadka – 2 muži – všetko zmluvy na plný úväzok)
Počet ďalších členov MRK zahrnutých do projektu priamo – 400 problémových, ktorí vyžadujú zvýšenú pozornosť občianskej hliadky pre časté krádeže, výtržnosti a priestupky.
Rozpočet projektu
Celkový rozpočet: 21 919,00  EUR
Z toho nenávratný finančný príspevok: 20 823,05 EUR
Z toho vlastné zdroje obce: 1 095,95 EUR

Projekt je realizovaný z finančných zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka